Junior inspecteur gegevensbescherming

  • Den Haag  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 11
    €4.545 - €6.237 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 9 dagen
  • Vaste aanstelling
Kenmerk: 571060, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Wil jij bijdragen aan de versterking van ons team en het intern toezicht op gegevensbescherming binnen de defensieorganisatie beter op de kaart zetten? Als inspecteur zet jij je in voor het verder versterken van het FG-toezicht. Met jouw kennis en ervaring adviseer en assisteer je actief bij onderzoeken en projecten van de FG. Daarnaast ontwikkel en innoveer je onderzoeksmethoden voor het FG-toezicht bij Defensie. Uiteraard ga je dit niet alleen doen, wel wordt een mate van zelfstandigheid verwacht.

In het takenpakket vallen verder in ieder geval onderstaande taken:
- het voorbereiden en plannen van toezichtbezoeken in samenspraak met de collega-inspecteurs en FG’s;
- het opstellen en afstemmen van een toezichtkalender;
- het (administratief en eventueel financieel) ondersteunen van de FG en het monitoren van de bedrijfsvoeringsprocessen;
- het meedenken over een visie op toezicht rondom gegevensbescherming;
- het mede creëren van draagvlak voor en advies over de toepassing, implementatie en uitvoering van toezichtproducten en -processen;
- de ondersteuning van de Functionaris voor Gegevensbescherming tijdens onderzoeken
- het mede inhoudelijk voorbereiden en ontwikkelen van multidisciplinaire toezichtproducten, -diensten en -processen;
-het mede opstellen van procedures, kaders en richtlijnen;
-het mede inrichten van een kwaliteitsmechanisme voor het toetsen van het niveau van geïmplementeerde privacymaatregelen;
- signalerend optreden ten aanzien van privacy-eisen en waarborgen;
- afstemming met het Ondersteuningsteam Toezicht;
- het (mede) opstellen van toezichtjaarplannen, -jaarverslagen en (onderzoeks)rapportages.

De junior inspecteur levert een bijdrage aan het FG-toezicht. Het gaat hierbij om het meehelpen ontwikkelen van (toezicht)beleid, het opstellen van onderzoeksinstrumenten en -kaders, het voorbereiden en plannen van toezicht, het opstellen van een toezichtkalender en het (administratief) ondersteunen van de FG-unit tijdens de uitvoering van onderzoeken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Spreken de termen privacy, gegevensbeschermingsrecht, toezicht en onderzoek jou aan? Dit in combinatie met de rol van (intern) toezichthouder binnen een veelzijdige en dynamische organisatie als Defensie? Dan ben je mogelijk zojuist begonnen met lezen over een nieuwe stap in je carrière.
Beschik jij over een strategische blik en ben jij in staat signalen en inzichten te bundelen en te analyseren waarmee je significante risico’s en ontwikkelingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming inzichtelijk krijgt?

De werkzaamheden worden verricht binnen de onafhankelijke FG (Functionaris voor Gegevensbescherming) unit, die administratief is ondergebracht bij de Inspectie Veiligheid Defensie als coördinerend toezichthouder, onder aansturing van de Functionaris voor Gegevensbescherming Avg.

De FG, ook wel aangeduid als Data Protection Officer (DPO), is bij het Ministerie van Defensie de interne toezichthouder die toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving rondom de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn daarvoor de wettelijke basis.
De FG unit bestaat uit de FG’s Avg en Wpg en een aantal inspecteurs.

De FG unit is begin 2023 gestart en in opbouw om het interne toezicht op gegevensbescherming bij Defensie te versterken.

De junior inspecteur is belast met de coördinatie, verbinding en aansturing van multidisciplinaire toezichtprocessen op het gebied van gegevensbescherming. Functionaris oefent directe invloed uit op ontwikkeling van toezichtbeleid en/of –doelstellingen.

Ministerie van Defensie

et ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Werving & Selectie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon