Junior Medewerker Bovenwaterwapentechnologie

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 528758
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie, maar niet als militair?

Word technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als junior technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie draag je bij om te zorgen dat Defensie de beste wapensystemen krijgt voor gebruik aan boord van bestaande en toekomstige schepen van de Koninklijke Marine en deze zo goed mogelijk kan inzetten.

Wat ga je doen?

Je gaat meewerken aan het specificeren, ontwikkelen, verwerven, integreren en in stand houden van wapensystemen voor de nieuwe en bestaande generatie schepen en onderzeeboten van de Koninklijke Marine om zo de veiligheid van Nederland en partnerlanden te verbeteren. Dat doe je als medewerker van Bureau Bovenwater Wapentechnologie (BWT) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). BWT werkt, nationaal en internationaal, samen met kennisinstituten en industrie aan wapen- en vuurleidingsystemen voor de huidige en toekomstige generatie schepen van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:

 • Het opdoen en in stand houden van de technische kennisbasis op het gebied van wapen- en vuurleidingsystemen. Hierbij gaat het zowel om kennis binnen het bureau als om kennis bij kennisinstituten. Je geeft hierbij input voor de Roadmap van het bureau, neemt deel aan conferenties en onderhoudt contacten met kennisinstituten, industrie en buitenlande defensieorganisaties.
 • Het initiëren en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek en studies.
 • Het ondersteunen van behoeftestellingen voor nieuwe systemen door de Defensiestaf.
 • Het begeleiden van projecten voor de verwerving en/of ontwikkeling van nieuwe systemen. In de voorbereiding gaat het hierbij onder andere om het opstellen van (technische en functionele) eisen in samenspraak met de eindgebruiker, contact hierover met de fabrikanten en het analyseren van ontvangen specificaties en offertes. Bij de uitvoering van projecten gaat het om het bewaken van de realisatie, rapporteren omtrent de voortgang en het coördineren van besprekingen. Tot slot begeleid je beproevingen om te controleren of systemen voldoen aan de gestelde eisen. Bij al deze activiteiten voer je regelmatig overleg met kennisinstituten, industrie en stakeholders binnen Defensie.
 • Het adviseren over en ondersteunen van de exploitatie en instandhouding van systemen die in gebruik zijn bij het CZSK. Hieronder valt tevens het bewaken van de performance.
 • Het bijdragen aan normstelling van materieel door het vaststellen van toegestane configuraties van materieel, inclusief exploitatieaspecten zoals benodigde opleidingen, onderhoudstaken en voorzieningen aan de wal.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan collega’s/stakeholders binnen en buiten Defensie.

Als medewerker van BWT werk je zelfstandig en krijg je veel verantwoordelijkheid. Bij contact met partijen buiten Defensie treed je vaak op als vertegenwoordiger van Defensie. Je krijgt veel vrijheid bij de uitvoering van je werkzaamheden, uiteraard passend bij je ervaring, het werkpakket en de planning van het bureau.

Wat vragen we?

 • Kennis en inzicht van de voor wapentechnologie relevante vakgebieden op academisch niveau, dan wel HBO met gelijkwaardig denk- en werkniveau.
 • Kennis van en affiniteit met overige sensor-, wapen-, commando- en vuurleidingsystemen en het (operationele) gebruik ervan strekt tot aanbeveling.
 • Analytisch en innovatief denkvermogen.
 • Vaardigheid in het hanteren van tegengestelde belangen en in het voeren van onderhandelingen, zowel intern DMO, als ook extern met overheden en industrieën op nationaal en internationaal niveau.
 • Vaardigheid in het vakinhoudelijk sturing geven aan multidisciplinaire werkgroepen en in het uitdragen van kennis.
 • Zelfstandige, proactieve en flexibele instelling.
 • Goede contactuele eigenschappen en goed kunnen samenwerken in teamverband.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 16 januari 2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je verricht je werkzaamheden binnen de Sectie Wapen en Sensortechnologie (WST) van de Afdeling Maritieme Systemen (AMS). WST valt onder de Directie Wapensystemen & Bedrijven (DWS&B) van DMO.

AMS is de technische maritieme afdeling binnen DMO en fungeert als engineering bureau c.q. backoffice voor de directies Projecten en Inkoop. AMS treedt op als normsteller en smart specifier voor grote Maritieme Wapensystemen, zoals fregatten, onderzeeboten en lanceerinstallaties, en vervult de rol van militaire zeewaardigheidsautoriteit voor alle maritieme platformen. Bij AMS werken momenteel circa 250 personen.

De sectie WST levert militaire en technische kennis en expertise ten behoeve van het op doelmatige, doeltreffende en veilige wijze specificeren, introduceren, realiseren, in stand houden en borgen van de militaire maritieme capaciteiten en de afstoting ervan. De sectie heeft een sterke focus op innovatie en weet deze verankerd in intensieve samenwerking met nationale en internationale kennisinstituten, internationale organisaties, kennisnetwerken, industrieën en partnerlanden.

WST bestaat uit vier bureaus, te weten: Onderwater Gevechtstechnologie, Bovenwater Surveillancetechnologie, Bovenwater Wapentechnologie en Integrated Air & Missile Defence.

BWT bestaat momenteel uit twaalf medewerkers, zowel burgers als militairen en variërend in leeftijd. Het is een dynamische groep met een goede cohesie en werksfeer. Dit vinden we belangrijk om gezamenlijk de schouders onder de soms drukke en uitdagende werkzaamheden te kunnen zetten.

DMO bevindt zich op de Kromhoutkazerne in Utrecht en dit zal de hoofdlocatie van de werkzaamheden zijn, waarbij deels thuiswerken wordt ondersteund. Regelmatig reizen binnen Nederland (o.a. naar het Ministerie van Defensie in Den Haag of de Marinebasis in Den Helder) en internationaal is noodzakelijk om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ Dolf Verhoeven

0610310912

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Justin van der Laan

0630783039

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch Coördinator Signaturen en EM-Engineering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch expert akoestische onderwatersignaturen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch Expert Akoestische Onderwatersignaturen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon