Junior/Senior/Coördinerend beleidsmedewerker Maritieme Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer IW DGLM 23-159
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de directie Maritieme Zaken zijn we voortdurend op zoek naar getalenteerde en enthousiaste beleidsmedewerkers die willen bijdragen aan het behouden en versterken van een maritieme sector van wereldklasse, evenals een hoogwaardige goederenvervoer- en logistieke sector. We verwachten groei in ons beleidskern van Maritieme Zaken en willen geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om meer informatie te verkrijgen over ons beleidskern en het ministerie. Dit is geen concrete vacaturetekst, maar als je interesse hebt in onze directie, verzoeken we je om contact op te nemen met onze afdelingshoofden. We kijken ernaar uit om van je te horen en je meer informatie te geven over ons beleidsteam en het ministerie.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker?
We zien het als onze maatschappelijke opgave om de maritieme sector te stimuleren op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en economische gezondheid. Op al deze gebieden liggen uitdagingen. We streven naar klimaatneutraliteit, maar dat is wel een enorme uitdaging voor de sector. En daarin trekken we samen op. Veilige scheepvaart is van groot belang. Dat vergt bijvoorbeeld (internationale) afspraken over hoe schepen te bouwen en een goed functionerend loodsenstelsel. De technologische ontwikkelingen gaan verder enorm snel. Van autonoom varen tot digitalisering van de hele vervoersketen. Dat kan niet zonder overheidsregulering.

Om een indruk te geven van de dossiers waar we mee bezig zijn, geven we je onderstaande niet uitputtende lijst van ‘dossiers’ mee:

 • verduurzaming van de scheepvaart;
 • internationaal overleg over regels rond binnenvaart (CCR) en zeevaart (IMO);
 • cyberresilience in de sector;
 • klimaatbestendigheid van het vaarwegennetwerk;
 • digitalisering van het goederenvervoer;
 • nautisch veilig varen;
 • ondermijning;
 • onderhoud en uitbreiding van het stelsel van vaarwegen en sluizen;
 • veiligheid rond windmolenparken;
 • sancties tegen Rusland;
 • modal shift van weg naar water, spoor en buizen;
 • bemanningszaken.

En heel veel meer.

Bij Maritieme Zaken werken collega’s met verschillende achtergronden, variërend van scheepsbouwers tot economen, van juristen tot bestuurskundigen en van politicologen tot werktuigbouwkundigen. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met de maritieme sector en ervaring hebt op het gebied van bijvoorbeeld beleidsvorming, het opstellen van wet- en regelgeving, het schrijven van beleidsadviezen, het analyseren en oplossen van problemen of internationaal onderhandelen.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt affiniteit met de maritieme en goederensector;
 • je bent staat om lef te tonen en hebt een goed relativeringsvermogen;
 • je bezit een gezonde dosis werklust.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • analytisch vermogen: je moet in staat zijn om problemen te analyseren en oplossingen te bedenken op basis van gegevens en informatie;
 • Communicatieve vaardigheden: je moet kunnen communiceren met verschillende belanghebbenden en effectief kunnen schrijven en presenteren;
 • strategisch denken: je moet kunnen denken op lange termijn en in staat zijn om beleidsadviezen te ontwikkelen die in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie;
 • Politiek sensitief: je moet inzicht hebben in politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en in staat zijn om hierop in te spelen;
 • samenwerken: als beleidsmedewerker werk je vaak samen met collega's en andere belanghebbenden, dus het vermogen om goed in een team te werken is van groot belang;
 • flexibiliteit: je moet in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen en nieuwe uitdagingen aan te gaan;
 • resultaatgerichtheid: als beleidsmedewerker ben je staat om doelgericht te werken en resultaten te boeken binnen de gestelde termijnen.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.
 • Inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • een veiligheidsonderzoek (niveau B) kan afhankelijk van de werkplek deel uit kunnen maken van de selectieprocedure;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Baris Karabulut, senior adviseur werving en selectie, via 06–44952767;
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Bel of app dan met de volgende afdelingshoofden:

                      o hoofd Zeevaart - Paul van Gurp – 06-52596474;

                      o hoofd Binnenvaart - Nicole van der Sman – 06-29001274;

                      o hoofd Zeehavens - Adriaan Zeillemaker – 06-15038460;

 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Maritieme Zaken
De Directie Maritieme Zaken maakt deel uit van het DG Luchtvaart en Maritiem. De directie heeft een internationaal karakter. Veel medewerkers zijn regelmatig in het buitenland voor overleg in en met internationale organisaties en met collega’s uit andere landen over maritiem beleid en wetgeving. De directeur Maritieme Zaken is tevens coördinerend directeur voor het goederenvervoerbeleid. Wij vinden dat onze directie zich kenmerkt door collegialiteit, samen aanpakken en plezier maken, uitdagende klussen en een in goed sfeer samen aan de slag zijn.

Afdeling Zeehavens
De afdeling Zeehavens is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, concurrentiepositie en verduurzaming van onze zeehavens én de maritieme veiligheid. Voor de vijf nationale zeehavens betekent dit een gelijk speelveld en goede ruimtelijk-economische inpassing, de realisatie van walstroomfaciliteiten, een goede maritieme toegang én het verminderen van congestie in havens. De maritieme veiligheid omvat zowel nautische veiligheid (safety) als maritieme security. Safety richt zich op de veiligheid van het scheepvaartverkeer op de vaarwegen. Maritieme security ziet op de beveiliging tegen moedwillige aantasting van het fysieke domein, systemen en bedrijfsprocessen en ondermijning in de havens. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het multimodale goederenvervoer-, logistieke en buisleidingenbeleid, de digitalisering van het transportsysteem en de inzet op de Topsector Logistiek. De afdeling bestaat uit ca. 30 medewerkers die in drie clusters werken. Daarbij zijn veel contacten met o.a. EZK, JenV, BZK, de Europese Commissie en andere lidstaten, provincies en gemeenten, de havenbedrijven, kennisinstellingen en brancheverenigingen als de Logistieke Alliantie, Deltalinqs en ORAM.

Afdeling Binnenvaart
De afdeling binnenvaart zet zich in voor een veilig, efficiënt en duurzaam vervoer van personen en goederen over de binnenwateren. De afdeling werkt nationaal en internationaal aan beleid en regelgeving voor de binnenvaart: bijvoorbeeld technische eisen aan schepen, bemanningseisen, digitalisering en automatisering en veiligheid op het water. Daarnaast sturen we infrastructurele vaarwegprojecten aan en beheren we het vaarwegenbudget van het Mobiliteitsfonds. Werken bij de afdeling betekent samenwerken met veel partijen; nationaal met o.a. RWS en de Inspectie Leefomgeving en Transport, de ministeries van EZK en OCW, provincies en gemeenten, branche- en schippersverenigingen en onderwijsinstellingen, en internationaal met de Rijnvaartlanden in de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en met de Europese Unie.

Afdeling Zeevaart
De afdeling Zeevaart richt zich op alle onderwerpen van de Nederlandse zeescheepvaart. Zoals de veiligheid van zeeschepen en de kustwateren, innovatie en verduurzaming van de zeescheepvaart, en de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector. Het werk is zowel nationaal als internationaal gericht. Zo werk je enerzijds met collega’s van andere departementen (zoals SZW en OC&W), onderwijsinstellingen, en maritieme werkgevers en werknemersorganisaties, en anderzijds in internationale gremia als de Europese Unie en de International Maritime Organization, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart. De afdeling kent momenteel drie clusters: Economie, Milieu en Veiligheid. Daarnaast is er een programmateam dat zich richt op de Klimaattransitie Zeevaart.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul van Gurp, hoofd Zeevaart

06-52596474

Adriaan Zeillemaker, hoofd Zeehavens

06-15038460

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker schonere zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 26-32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker maritieme veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon