• Den Haag
 • MBO - 4, MBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 7
  €2.734 - €3.529 (bruto)
 • Administratief / secretarieel, Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DGGR/240308, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) is op zoek naar een enthousiaste en betrokken juridisch administratief medewerker voor de afdeling Benoemingen Burgercorrespondentie Ondersteuning en Parlementaire Zaken (BBOP).

Als juridisch administratief medewerker maak je onderdeel uit van het bedrijfsbureau dat brede administratieve ondersteuning geeft aan de processen binnen DJOA. Het gaat hier om administratieve en/of ondersteunende processen met betrekking tot juridisch bestuurlijke zaken, internationale rechtshulpverzoeken en benoemingen van onder andere deurwaarders, notarissen en rechters.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit inkomende verzoeken en aanvragen (digitaal) registreren, beoordelen en op basis daarvan indelen/doorzetten naar een behandelaar, aanmaken van digitale dossiers, bewaken van voortgang op de verschillende processen, teken-klaar maken van stukken, verzenden van poststukken, verwerken en archiveren van dossiers. Eenvoudige brieven/emails kun je zelfstandig maken. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren ben je in staat de processen binnen de directie op hoofdlijnen te begrijpen. Bij zaken die minder standaard zijn overleg je met de verantwoordelijke medewerker wat in die zaken nodig is aan ondersteuning.

Je bent bereid en in staat om samen met je collega’s het bedrijfsbureau verder te ontwikkelen naar een allround bureau dat de ondersteuning op alle processen binnen DJOA kan verlenen. Kwaliteit en continuïteit staan daarbij voorop. Dit vraagt dat je een actieve bijdrage kan en wil leveren aan het gezamenlijke resultaat of aan het oplossen van problemen ook al is dit niet direct in je eigen belang.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Benoemingen, Burgercorrespondentie, Ondersteuning en Parlementaire zaken (BBOP) is verdeeld in de volgende clusters:
• Cluster Ondersteuning
Het cluster Ondersteuning verzorgt de administratief-juridische en managementondersteuning van DJOA. Hierbij gaat het om diverse ondersteuningsprocessen ten behoeve van AIRS, het cluster Benoemingen van BBOP en de managementondersteuning van het MT DJOA.
• Cluster Benoemingen
Het cluster Benoemingen handelt benoemingen af met betrekking tot onder meer notariaat, gerechtsdeurwaarders, rechterlijke macht en openbaar ministerie binnen het gehele Koninkrijk en bijzondere (advies)commissies op het terrein van DGRR.
• Cluster Burgercorrespondentie
Het cluster Burgercorrespondentie beantwoordt namens de bewindspersonen brieven die afkomstig zijn van burgers en advocaten.
• Cluster Parlementair
Het cluster Parlementair is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle parlementaire aangelegenheden waaronder de coördinatie van beantwoording van alle mondelinge en schriftelijke Kamervragen, van moties en toezeggingen en geeft ondersteuning bij de voorbereiding van Kamerdebatten.

De afdeling BBOP vormt samen met de afdeling JBOZ en AIRS de Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden. DJOA heeft tot taak te komen tot goede en tijdige beslissingen in individuele zaken, handelt incidenten af en adviseert de minister in bestuurlijke, juridische en operationele zaken, internationale rechtshulpverzoeken in strafzaken buiten de EU, zaken met betrekking tot de in Den Haag gevestigde internationale hoven en tribunalen en incidenten.
De directie behandelt tevens enkele beleidsdossiers, namelijk op de terreinen internationale rechtshulp in strafzaken buiten de EU, internationale misdrijven en de internationale hoven en tribunalen, medisch-ethisch (samen met een andere directie binnen DGRR) en hoge transacties. Voor de concrete, en soms politiek gevoelige werkzaamheden beschikken de medewerkers over een nationaal en internationaal netwerk van contacten in het veld van onder andere de politie, openbaar ministerie, rechtspraak, contactpersonen in andere landen en bij andere departementen (zoals o.a. Defensie, BZ, VWS, BZK en SZW).

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het ministerie van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (vog) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dennis van de Wetering

0652844036

Claudia Boekestein-Klöckner

0648100023

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

R. Khoenkhoen

0652877202

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Administratief Juridisch medewerker dierziekten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon