• Stand­plaats Amsterdam
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1140414
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het voorkomen van witwassen en het bestrijden van misbruik van rechtspersonen: die taken maken mijn werk maatschappelijk relevant. Vraagstukken rondom bestuurs- en strafrecht, beleid en uitvoering, en wetgeving en handhaving wisselen elkaar af. Ook heb ik veel contact met in- en externe partners.” Frank van Ravensberg, senior juridisch adviseur van de Belastingdienst.

Binnen de directie grote ondernemingen van de Belastingdienst voeren bureau toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en bureau economische handhaving (BEH) samen een aantal niet-fiscale toezichts- en opsporingstaken uit. BTWwft en BEH spelen een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit in het financiële verkeer. Hiervoor werken beide bureaus samen met andere ketenpartners, zoals toezichthouders, de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie. BTWwft houdt in Nederland en op de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba toezicht op het naleven van de Wwft. Zo controleert BTWwft inkopers, verkopers van en bemiddelaars in goederen als voertuigen, schepen en edelstenen, makelaars en taxateurs van onroerende zaken. BEH richt zich onder meer op de opsporing van overtredingen op basis van het Burgerlijk Wetboek Boek 2 wegens het niet of niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening door een rechtspersoon. Ook onderzoekt BEH faillissementsfraude. Sinds kort heeft BEH een nieuw aandachtsgebied: het in strijd handelen met of het niet voldoen aan de verplichting tot het inschrijven van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in het handelsregister.

In jouw rol van juridisch adviseur voor BTWwft en BEH adviseer je het management en collega’s over financieel toezicht en economische handhaving. Dit doe je gevraagd én ongevraagd. Je behandelt bestuurs- en strafrechtelijke vraagstukken met een grote diversiteit. Denk aan kwesties rondom de bestrijding van witwassen, informatie-uitwisseling met ketenpartners, en bestuursrechtelijke beroeps- en bezwaarprocedures. Ook adviseer je over voorgestelde wetswijzigingen en trends die van invloed zijn op het toezicht.

Als juridisch adviseur analyseer je over uiteenlopende vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en leg je de juiste verbanden. Je volgt de vaktechnische ontwikkelingen op de voet, bent een vraagbaak voor collega’s, en coacht en begeleidt hen vakinhoudelijk. Verder voer je overleg met diverse ministeries, met collega-toezichthouders, en met ketenpartners. Ook denk je actief mee over de beantwoording van Kamer- en persvragen.

Word jij de nieuwe collega van Frank van Ravensberg? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma Nederlands recht.
 • Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring als jurist
 • Je hebt ervaring en affiniteit met het integriteitstoezicht en de toepassing van de Wwft, en bent bereid je kennis uit te breiden.
 • Je hebt ervaring met bestuurs- en/of strafrechtelijke handhaving.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de gebieden waarbinnen BTWwft en BEH opereren, op zowel maatschappelijk en economisch als juridisch vlak.
 • Je beheerst bij voorkeur de Engelse taal.

Jouw competenties?

 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent flexibel en positief kritisch, toont graag initiatief en beschikt over inlevingsvermogen. Omdat je stevig in je schoenen staat, laat je je niet snel uit het veld slaan. Een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner ben jij voor iedereen én onder alle omstandigheden. Ambitieus als je bent, blijf je altijd goed op de hoogte van relevante beleidsmatige, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze vertaal je probleemloos naar de eigen organisatie. Ook ben je zorgvuldig, en vaardig en creatief in het analyseren, interpreteren en opstellen van adviezen. Je weet producten en processen helder en overtuigend toe te lichten. Daarnaast wil jij jezelf blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk, en staat integriteit bij jou hoog in het vaandel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel word je ingeschaald in de genoemde groepsfunctie I (€ 3.279,- - € 6.419,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald. Interne verticale kandidaten (medewerkers van de Belastingdienst en van het Ministerie van Financiën) worden bij benoeming direct geplaatst in de genoemde range van salarisschalen. Je wordt daarbij een trede hoger ingeschaald dan je huidige salaris. Het is hierbij mogelijk dat de periodiekdatum wordt aangepast.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

 • We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.
 • Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit: Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 8 juli vinden de selectiegesprekken plaats.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.
 • Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.
 • De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!
 • Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Grace Buijn-Tan, teamleider

06 - 11 37 57 00

Annemarije Schoonbeek, projectleider

06 23 51 62 49

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Margret Kuiphuis, adviseur Werving & Selectie

06 - 18 60 66 78

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist overdrachtsbelasting Belastingdienst

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiemanager

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker loonheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Breda, Eindhoven
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon