Juridisch adviseur

Justitiële Informatiedienst (Justid)

 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 juli
 • Vacaturenummer Justid2021/079
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een echte pionier, een tikkeltje idealistisch en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je graag vooraan en wil je niets missen? Lees dan snel verder en ontdek hoe jij, samen met ons, de positie van Justid in Den Haag kunt verstevigen!

Wat ga je doen?

In deze nieuwe functie binnen Justid signaleer jij als eerste wat er speelt in Den Haag, indien nodig, ook in Brussel en benut je volop je netwerk. Je behartigt de belangen van Justid en zorgt dat wij vanaf moment één zijn aangehaakt bij besluitvorming die voor ons van belang is. Jij vindt niets mooiers dan te adviseren over de ontwikkelingen in wetgeving (onder andere doorvertaling EU wet- en regelgeving) en op dossiers die voor Justid spelen, dan wel gaan spelen. Je doet dit binnen de context van programma’s en projecten.

Je brengt de impact van (wijzigende) wetgeving in het kader van het wetgevingslandschap, het IV-landschap van Justid en de uitvoering door Justid in kaart en adviseert hierover. Je voert hierover inhoudelijk overleg met de beleidsmakers op het departement en de adviseurs van de directie Ketenstrategie. Je doet dit binnen de context van programma’s en projecten.

Justid beschikt over specifieke en specialistische kennis om informatievraagstukken binnen het justitiële domein op innovatieve wijze op te lossen. Deze oplossingen, waar jij als juridisch adviseur een grote bijdrage aan levert, richten zich op duurzame toegankelijkheid en datagedreven- en informatiegestuurd werken.

Concreet komt dit neer op het uitvoeren van de volgende taken:

 • Je signaleert kansen en mogelijkheden voor de dienstverlening (veranderende beleidsdoelen) van Justid als gevolg van veranderde politieke en/of maatschappelijke opvattingen en pakt deze actief op. Denk hierbij o.a. aan wetgeving vanuit het nieuwe regeerakkoord of vanuit De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).
 • Je geeft inhoudelijke sturing aan en zorgt voor een procesmatige en procedurele voorbereiding van het multidisciplinaire besluitvormingsproces binnen Justid.
 • Je draagt zorg voor de vertaling van beleid en regelgeving naar (beheer)instrumenten, richtlijnen e.d. en voor de implementatie, uitvoering en bewaking.
 • Je draagt bij aan het ontwikkelen van beleid, nieuwe ideeën en concepten en draagt dit zowel intern als extern uit.
 • Je werkt nauw samen met onder meer onze architecten, data analisten en privacy officers.
 • Je hebt affiniteit met privacy- en datawetgeving en met het IV-landschap.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische omgeving waar we met veel humor werken aan een veilige samenleving.
 • Een fulltime werkweek is 36 uur, waarbij je flexibel kunt bepalen hoeveel uur je wilt werken en welke dag.
 • Daarnaast kun je zelf bepalen of je meer of juist minder wilt werken om je carrière en je privéleven beter op elkaar te laten aansluiten. Ook kun je extra verlofdagen kopen.
 • Hybride werken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Dit betekent een combinatie van werken op kantoor en werken thuis. Tezamen met je team en/of directe collega’s maak je hier praktische afspraken over.
 • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons ook, omdat we zo goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving en technische vernieuwingen.
 • Een marktconforme beloning tussen € 3.919,11,- en € 5.825,02,- per maand bij een 36-urige werkweek. Daar bovenop een individueel keuzebudget van 16,37% wat vrij in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook bieden wij een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid neemt Justid een steeds belangrijkere rol in. Het leveren van cruciale informatie op het juiste moment is daarbij onze missie. Bedrijfsvoering richt zich op de manier waarop Justid wordt bestuurd, beheerd en ingericht. Natuurlijk uitgaande van de navolgende (wettelijke) kaders:

 • Het instellingsbesluit van Justid;
 • De door de eigenaar vastgestelde jaarplannen, begrotingen en meerjarenplannen;
 • De departementale kaders voor bedrijfsvoering;
 • De besluitvorming binnen het sturingsmodel voor taakorganisaties;
 • Het mandaat verleend door de algemeen directeur.

De stafafdeling borgt met een professionele bedrijfsvoering de continuïteit van de organisatie. Binnen Bedrijfsvoering zijn de volgende disciplines in drie clusters ondergebracht:

 1. Stafbureau: P&O, Communicatie, (Directie)secretariaat, Huisvesting en Facilitair.
 2. Financiën: Planning & Control, Inkoop, Service Delivery Management en Functioneel beheer.
 3. Juridisch Cluster: Juridisch Almelo (waar deze vacature onder valt) en Servicecentrum privacy en veiligheid (SCPV) Den Haag.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Moddejonge

088-9989000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Medewerkers Beheer HRM

088-9989000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Database administrator

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder (junior) (Zutphen/Thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Zutphen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beveiligingscoördinator (Nederland en thuis)

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo, Den Haag, Leeuwarden en Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon