Juridisch adviseur bureau toezicht WWFT

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12, schaal 13
  €3.662 - €7.094 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4264, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) houdt namens de minister van Financiën toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Als één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland speelt BTWwft een belangrijke rol in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit. BTWwft is organisatorisch ondergebracht bij de unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving van de directie Grote Ondernemingen van de Belastingdienst. Met zo’n 60 collega’s verspreid over Nederland houdt het BTWwft risico gebaseerd toezicht op niet financiële instellingen waaronder makelaars, taxateurs, domicilieverleners en handelaren in goederen zoals horloges, auto’s en kunst. Hiervoor werkt BTWwft samen met andere ketenpartners, zoals de FIU, FIOD, politie, het OM en andere toezichthouders. Het is een landelijk opererend team en je hebt geen bezwaar tegen reizen.  

Dit doe je bij de Belastingdienst

In jouw rol van juridisch adviseur voor het BTWwft adviseer je het management en collega’s over financieel toezicht en economische handhaving. Dit doe je gevraagd én ongevraagd. Je behandelt bestuursrechtelijke vraagstukken met een grote diversiteit. Denk aan kwesties rondom de bestrijding van witwassen, informatie-uitwisseling met ketenpartners, en bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Ook adviseer je over voorgestelde wetswijzigingen en trends die van invloed zijn op het toezicht. 

 

Als juridisch adviseur analyseer je uiteenlopende vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en leg je de juiste verbanden. Je volgt de vaktechnische ontwikkelingen op de voet, bent een vraagbaak voor collega’s, en coacht en begeleidt hen vakinhoudelijk. Verder voer je overleg met diverse ministeries, met collega-toezichthouders, en met ketenpartners. Ook denk je actief mee over de beantwoording van Kamer- en persvragen.

 

Een bijzondere baan, omdat...

De anti-witwasregelgeving is sterk in ontwikkeling en daarmee is het toezicht steeds in beweging en de organisatie aan verandering onderhevig. Als juridisch adviseur lever je in deze dynamische context een onmisbare bijdrage aan het waarborgen van de vaktechnische kwaliteit van het toezicht. Het geeft je energie om verbeteringen voor te stellen en mede vorm te geven. 

  Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het voorkomen dat ondernemingen kunnen worden gebruikt om witwassen te faciliteren: deze taak maakt mijn werk maatschappelijk relevant. Bestuursrechtelijke vraagstukken, beleid en uitvoering, wetgeving en handhaving wisselen elkaar af. Ook heb ik veel contact met in- en externe partners.” Brendan, juridisch adviseur BTWwft

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarije Schoonbeek, Teamleider Bureau Toezicht Wwft

06-23 51 62 49

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mireille Molenaar, adviseur werving & selectie

06-39 60 11 44

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Registeraccountant Mijnbouwwet

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Procescoördinator invordering (Landelijk)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal medewerker Omzetbelasting internationaal Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon