Juridisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 mei
 • Vacaturenummer SG 21-40
 • Plaatsingsdatum 23 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het werk van het ministerie van Financiën in Den Haag staat continu in de belangstelling. Daarom is een goede informatiehuishouding en -voorziening essentieel. Om dat binnen ons ministerie te verbeteren en onze slagkracht te vergroten, is de programmadirectie Informatie op orde in het leven geroepen. Voor de programmadirectie ben jij als juridisch adviseur vanuit de directie Juridische Zaken (JZ) betrokken en verzorg je de juridische vragen rondom het brede onderwerp van informatievoorziening en andere openbaarmakingsvraagstukken.

Als juridisch adviseur ben jij de verbindende kracht tussen de programmadirectie en de directie JZ. Je hebt twee belangrijke taken: ten eerste ben je voor de programmadirectie het aanspreekpunt voor juridische vragen over openbaarheid en informatieverstrekking. En ten tweede ben je verantwoordelijk voor het implementeren van de Wet open overheid (Woo) in de bestaande processen en werkwijzen bij de directie JZ en hier departementsbreed kenbaarheid aan geven. Jouw verantwoordelijkheden zijn zowel uitvoerend als adviserend van aard. Denk aan het praktisch aanpassen en optimaliseren van werkprocessen ten behoeve van de Woo. Maar je bent ook de aangewezen persoon om zowel onze directe collega’s als die waarmee wij nauw samenwerken in het Wob-proces mee te nemen en vertrouwd te laten raken met de nieuwe wetgeving. Je zorgt er namelijk voor dat zij goed op de hoogte zijn van de huidige ontwikkelingen en veranderingen die zijn doorgevoerd. Daarnaast beantwoord je vragen op het gebied van openbaarheid en informatieverstrekking.

Jouw werkzaamheden op een rij:

 • Je zorgt ervoor dat de werkprocessen dusdanig zijn ingericht dat het ministerie goed is voorbereid op de komst van de Woo en de ontvangst van en behandeling van Woo-verzoeken;
 • Je draagt wijzigingsvoorstellen aan vanuit de gebruiker voor het ‘Woo-proof’ maken van ondersteunende systemen, zoals Zylab;
 • Je adviseert over juridische vraagstukken rondom het (actief) openbaar maken van informatie;
 • Je maakt een plan voor het instrueren van medewerkers over de juridische aspecten van de Woo en het openbaar maken van informatie.

Eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een juridische richting en bij voorkeur kennis van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet open overheid.
 • Je kunt onder hoge druk (bestuurlijke en politiek gevoelige) juridische zaken goed onder de aandacht brengen en afhandelen.
 • Je vindt het leuk om projectmatig te werken en hebt hier bij voorkeur ervaring mee.
 • Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen, bent je bewust van de verschillende belangen en handelt hiernaar.
 • Je denkt graag out-of-the-box, durft hands-on beslissingen te nemen en verbindt jouw theoretische kennis met een praktische aanpak.
 • Je kunt als teamspeler gemakkelijk de verbinding leggen en werkt graag met anderen samen om zo de gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Je hebt relativeringsvermogen en houdt van een gezonde dosis humor op zijn tijd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • De sollicitatiegesprekken staan gepland in de week van 31 mei 2021. Vanwege de coronamaatregelen voeren we sollicitatiegesprekken voorlopig digitaal.
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Bij het vervullen van deze functie word je aangewezen als insider op grond van de Insiderregeling Financiën 2017. Met het oog op het verbod op handel met voorkennis en het voorkomen van financiële belangenverstrengeling is het bezit van en/of de handel in effecten (zoals aandelen en obligaties) van sommige ondernemingen niet toegestaan. Heb je vragen over wat dit voor jou inhoudt? Neem dan contact op met de Compliance officer via a.daalderop@minfin.nl onder vermelding van ‘DJZ en dit vacature-nummer'.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken (DJZ) heeft een uitdagende veranderopgave afgerond en is de afgelopen periode gegroeid van 15 naar 31 professionals. We hebben twee afdelingen: Privaatrecht en Publiekrecht. Als centrale juridische directie zijn we de huisjurist van het ministerie van Financiën, een ministerie waar wetgeving grotendeels decentraal is belegd. Van onze juristen wordt verwacht dat ze op hoog niveau juridisch advies kunnen leveren, met speciale aandacht voor de juridische netwerkfunctie voor het ministerie en de Belastingdienst. Wij zijn een enthousiaste en dynamische directie waarin juristen uit verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken.

Bij DJZ krijg je een uitdagende functie waarin je het ministerie goed leert kennen. En waarin maatschappelijke problemen binnen een politiek-bestuurlijke omgeving vertaald worden naar (juridische) oplossingen. We werken met het twee-ogenprincipe. Als jurist kun je rekenen op uitstekende begeleiding in je werk en bij het uitbouwen van je ervaring. Daarnaast bieden wij je alle mogelijkheden om door te groeien en je te ontwikkelen. En om te zorgen voor een gezonde werk-privébalans door flexibiliteit in werkplek en werktijden.

Programmadirectie Informatie op orde
De programmadirectie Informatie op orde is nieuw en valt binnen het SG-cluster. We vervullen een centrale rol bij het verbeteren van de informatiehuishouding en informatievoorziening. Samen met de verschillende onderdelen in het departement zorgen we voor vaardige medewerkers, optimale processen en gebruikersvriendelijke voorzieningen. Hierbij trekken we nauw op met de overige ministeries die voor een vergelijkbare opgave staan, én met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat regiehouder is voor de generieke benodigde voorzieningen.

Het doel van het programma, dat voor drie jaar bestaat, is het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding en het verbeteren van de informatievoorziening van het ministerie van Financiën. Dit zijn de uitgangspunten:

 • Een goede informatiehuishouding draagt bij aan een goede dienstverlening vanuit de overheid en zorgt ervoor dat we burgers, bedrijven, de pers en de politiek van betrouwbare informatie kunnen voorzien. Het draagt eraan bij dat we als overheid efficiënt en effectief in ketens kunnen werken aan beleid en in de bedrijfsvoering. Én het zorgt dat informatie voor komende generaties duurzaam beschikbaar blijft en voldoet aan de toegankelijkheidseisen.
 • In de komende periode zorgt het ministerie van Financiën dat de digitale informatiehuishouding adequaat en professioneel wordt ingericht. Dit zorgt ervoor dat (uiteindelijk) alle relevante documenten, op het juiste moment in een werkproces, voor de juiste medewerker, in de juiste vorm, en volgens morele, wettelijke en rijksbrede normen en waarden op ieder moment beschikbaar zijn; tijd- en werkplaatsonafhankelijk.
 • Het verbeteren van de informatiehuishouding en -voorziening gaat hand in hand met het gedrag van de medewerkers, het omarmen van een nieuwe werkwijze en de bereidheid om gebruik te maken van de beschikbare tooling.
 • Het samenspel tussen vaardige medewerkers, optimale processen en gebruikersvriendelijke voorzieningen is de basis onder een informatielandschap dat op orde is. Het vormt daarmee de leidraad voor het programma.
 • Het lijnmanagement blijft als eigenaar van data, processen en voorzieningen verantwoordelijk voor het informatielandschap. Via besluitvorming bepaalt de programmadirectie de richting. Denk onder meer aan het stellen van kaders in samenwerking met het CIO-stelsel. De directie versterkt de activiteiten van het lijnmanagement waar nodig en monitort de voortgang en resultaten.
 • Omdat de constateringen ook rijksbreed zijn, sluiten we aan bij rijksbrede kaders, ontwikkelingen en doelstellingen op dit gebied en is samenwerking op interdepartementaal niveau noodzakelijk.
 • Het programma inventariseert de diverse initiatieven die al lopen en brengt die samen. De programmadirecteur maakt zoveel mogelijk gebruik van de staande organisatieonderdelen die zich richten op de informatiehuishouding en -voorziening.
 • De programmadirecteur zorgt voor een goede afstemming en relatie op de raakvlakken met andere lopende en nog te starten programma’s, zoals het project Continuïteit en ontvlechting, het programma Leiderschap en cultuur, en de implementatie van de Wet open overheid.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion di Bucchianico, Hoofd Publiekrecht tevens plv. directeur

06-11525331

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, Diversiteitsrecruiter

06-25053508

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ICT en kwaliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheerder identity- en accessmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend en strategisch accountant

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon