• Stand­plaats Rijswijk
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 december Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer ZD-22-084
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In 2030 wil Nederland op de Noordzee 21 GigaWatt aan windenergie op zee opgewekt hebben. Jij werkt hieraan mee door onder andere de Wet windenergie op zee, de Waterwet, de Ontgrondingenwet, de Wet bestrijding maritieme ongevallen, het Programma Noordzee en de Omgevingswet toe te passen in uiteenlopende juridische kwesties. Als juridisch adviseur Noordzee weet jij passende, juridisch houdbare oplossingen te bedenken.
We hebben ruimte voor drie nieuwe collega's. Hopelijk verwelkomen wij jou binnenkort in ons gezellige juristen-team.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Jij werkt mee aan de energietransitie door juridische ondersteuning te geven bij de verschillende projecten voor de programma's Windenergie op zee en Net op zee. Zo schrijf je mee aan kavelbesluiten en adviseer je hierover. Ook beoordeel je de inhoud van de milieueffectrapporten, adviseer je over handhavingsvraagstukken en toets je het toezicht op bestaande en nieuwe windparken en netten op zee. Je stelt beleidsregels en besluiten van algemene strekking rondom veiligheidszones op en handelt bezwaar en beroep af. Je pleegt overleg met de verschillende stakeholders in het proces, zoals onder andere ministeries en de energie- en windsector.

Verder ben je in het geval van calamiteiten op de Noordzee en Caribisch Nederland -denk aan scheepsaanvaringen of olielekkages- de aangewezen persoon voor het opstellen en juridisch toetsen van besluiten in het kader van de Wet bestrijding maritieme ongevallen of de Wrakkenwet. Je stelt aansprakelijkstellingen op en wikkelt het kostenverhaal af. Je maakt hierbij deel uit van het (landelijke) consignatierooster waarbij je opgeroepen kunt worden wanneer er calamiteiten zijn.

Daarnaast zijn de beheertaken van Rijkswaterstaat op de Noordzee erg divers en kan je op verschillende dossiers gevraagd worden om inzet. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren over internationale verdragsrechtelijke verplichtingen of het meedenken over nieuwe veiligheidsmaatregelen op de Noordzee vanuit juridisch perspectief.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Het werkveld is inhoudelijk complex en je bent vaak aan het pionieren: veel vraagstukken zijn namelijk niet eerder langsgekomen. Je opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering in een politiek-bestuurlijke en internationale context. Het is een uiterst gevarieerd takenpakket, waarbij ook de impact van de Omgevingswet het nodige advieswerk met zich meebrengt.

Wat wij aan jou waarderen
Dankzij jou kunnen we rekenen op hoogwaardige juridische ondersteuning op onze Noordzee dossiers. De energietransitie gaat een stroomversnelling in, waardoor jouw assertiviteit, verantwoordelijkheidsgevoel, kennis en samenwerkingsvaardigheden hard nodig zijn. Jouw juridische expertise wordt sterk gewaardeerd door zowel de projectgroepen waar jij onderdeel van uitmaakt als jouw collega juristen van het regio onderdeel Zee & Delta.

Wil je meer weten?
Ben je nieuwsgierig naar hoe deze functie er in de praktijk uitziet? Bel dan met onze collega's Kristien Bijpost, programmamanager Windenergie op zee, via 06-11353728 of Koen Dorsman, senior juridisch adviseur, via 06-29632398. Zij staan je graag te woord!

 • je hebt een wo-diploma rechten, bij voorkeur in de afstudeerrichting bestuursrecht/omgevingsrecht;
 • je hebt affiniteit met de Noordzee, natuurwetgeving en maritiem recht;
 • je kunt goed samenwerken en bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • je bent analytisch sterk;
 • je communiceert helder en to the point en bent in staat om je tevens schriftelijk goed uit te drukken;
 • je kunt goed plannen en organiseren.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Rijswijk. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op kantoor wanneer je functie dit toelaat;
 • de (online) selectiegesprekken vinden plaats in de week van 12 december;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Hybride solliciteren
Dit houdt in dat alle eerste kennismakings- en/of selectiegesprekken online plaatsvinden via Microsoft Teams. Het vervolg- en/of arbeidsvoorwaardengesprek wordt daarna zoveel mogelijk op locatie gedaan. Een mooi bijeffect is de impact die we hiermee maken: hybride werken is minder druk op snelwegen en OV en minder CO2-uitstoot.

Heb je vragen over het hybride solliciteren? Neem dan contact op met onze adviseur Werving en Selectie of kijk op de pagina Solliciteren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Zee en Delta (ZD)? Dit organisatieonderdeel beheert de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland. Ook maken zij het vervoer over die zeegebieden en het Zeeuwse land en water mogelijk. Samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen verzorgt ZD het kustbeheer van Nederland en wordt de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen geborgd. Internationaal gezien is ZD dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee.

Werken aan een duurzame leefomgeving is waar ZD voor staat. Dat vraagt om een intensieve en goede samenwerking. Belangrijke partners zijn de Haagse beleidsdepartementen. Samen met hen werkt ZD proactief aan de ontwikkeling van gezamenlijke netwerken.

Kijkend naar de toekomst wordt er binnen ZD ingezet op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste wordt onder meer gedaan met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur.

Programma’s Windenergie op Zee en Net op Zee: een essentieel duo binnen de energietransitie

Wereldwijd maken we de transitie naar duurzame energie. Zo ook in ons land. Willen we onze klimaatdoelstellingen halen en Nederland schoner en leefbaarder maken, dan moet rond 2030 75% van onze elektriciteitsbehoefte door windturbines op de Noordzee worden ingevuld. Via het programma Windenergie op Zee draagt Rijkswaterstaat bij aan het opwekken van deze energie. Dit gebeurt via de aanleg van windparken op zee. Vervolgens realiseren we binnen het programma Net op Zee de aansluiting om de energie naar het vaste land te brengen.

De programma’s Windenergie op Zee en Net op Zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in een gezamenlijk doel: via windenergieopwekking op zee voldoende schone energie leveren aan ons land, met respect voor de belangen die er spelen. Want hoewel de Noordzee op het eerste oog groot genoeg lijkt, is het er behoorlijk vol. Naast ruimte voor windenergieopwekking en -transport houden we dus ook rekening met onder meer beschermde natuurgebieden, vaargeulen voor de scheepvaart en zones voor zandwinning. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen op zee. Denk aan waterstof en zonne-energie. Al met al staan we met beide programma’s voor een boeiende uitdaging met een grote maatschappelijke impact.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristien Bijpost, programmamanager Windenergie op zee

06-11353728

of Koen Dorsman, senior juridisch adviseur

06-29632398

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ratna Jainandunsing, adviseur Werving en Selectie

06-19651304

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur vergunningverlening Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Nautisch adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Terneuzen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon