Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Juridisch adviseur / senior beleidsmedewerker omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer HBJZ 2019-176
 • Plaatsingsdatum 14 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Het omgevingsrecht is essentieel voor de beleidsterreinen van het ministerie van IenW. Het omgevingsrecht is sterk in beweging. Niet alleen treedt binnen afzienbare termijn de nieuwe Omgevingswet en onderliggende regelgeving in werking, ook zijn er nationaal, Europees en internationaal ontwikkelingen rond milieueffectrapportage, natuurbeschermingsrecht, inspraak en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. In dit speelveld is er behoefte aan bestuurlijk-juridische advisering op basis van specialistische kennis aan beleidsdiensten, ambtelijke top, bewindspersonen en collega juristen die betrokken zijn bij omgevingsrechtelijke wetgevingsvraagstukken of concrete projecten. Bij HBJZ verzorgt de afdeling Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO) deze bestuurlijk-juridische advisering.

Binnen de afdeling WIO is plaats voor een juridisch adviseur omgevingsrecht. Hij/zij:

 • Is dé inhoudelijke expert op het terrein van het huidig en toekomstig omgevingsrecht, in het bijzonder met betrekking tot milieueffectrapportage. 
 • Is een scherpe denker die op basis van een sterk analytisch vermogen complexe vraagstukken tot de kern weet terug te brengen en daarover in woord en geschrift beknopt, oplossingsgericht en overtuigend kan adviseren. 
 • Is conceptueel en kan noodzakelijke wijzigingen in vigerend beleid en regelgeving initiëren en richtinggevend beïnvloeden.
 • Overziet de strategische en politieke consequenties van bestuurlijke en juridische oplossingen, ook voor andere terreinen.
 • Kan bruikbare alternatieven ontwikkelen en dat op inzichtelijke en overtuigende wijze overbrengen.
 • Is in staat snel een adequaat netwerk binnen en buiten het departement op te bouwen, weet wat er leeft, signaleert relevante ontwikkelingen, overlegt met andere departementen en neemt initiatief om adequaat te reageren/acteren.
 • Rekent het tot zijn/haar taak om de kwaliteit van de producten en de bestuurlijke advisering te bewaken en verdergaand te ontwikkelen.
 • Is communicatief, collegiaal en samenwerkingsgericht.

Functie-eisen

 • Aantoonbare affiniteit met en kennis van/ervaring met toepassen van omgevingsrechtelijke kaders 
 • Analytisch met een brede blik en een goede pen 
 • Bestuurssensitiviteit 
 • Resultaatgericht 
 • Overtuigingskracht 
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

HBJZ is een dienst binnen de beleidskern van het ministerie en ressorteert direct onder de secretaris-generaal. Er werken ca. 100 professionals, verdeeld over 7 afdelingen. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. De focus ligt op het leveren van kwaliteit en bruikbare producten.

HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner die vanuit haar centrale positie een goed zicht heeft over de beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk legt HBJZ dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en rechtsgebieden. Op deze wijze levert HBJZ een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van bestuur en het rechtstatelijk handelen van het ministerie. De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen.

HBJZ is niet alleen verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie, maar is ook integraal verantwoordelijk voor de zgn. eerste- én tweedelijns bestuurlijk-juridische advisering op alle beleidsterreinen. De adviezen richten zich op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert een aandeel in besluiten en overeenkomsten en is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen.

De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken (ABJZ), Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht (AWW), Lucht- en Scheepvaart (L&S), Spoor en Weg (S&W), Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO), Milieu en de afdeling Ondersteuning.

Tot het werkterrein van de afdeling WIO behoren ook de wetgeving en bestuurlijke juridische advisering op het terrein van waterveiligheid, waterkwaliteit en drinkwater, internationaal zeerecht, bodemkwaliteit, nucleaire veiligheid, tol en vrachtwagenheffing, modernisering van het omgevingsrecht en advisering en optreden namens de bewindspersonen in gerechtelijke procedures met betrekking tot infrastructurele projecten.

  

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. P.H.J. Smeets

06-15879159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. van der Bruggen

06-15359044

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker / juridisch adviseur governance

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior bestuursadviseur/netwerkadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon