Juridisch adviseur staatssteun, subsidie en markt en overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar (om geschiktheid te bepalen)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 augustus
 • Vacaturenummer VWS21-144(WJZ)
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken bij de bekendste en meest aantrekkelijke werkgever in de non-profit sector 2020? Wil je daarnaast bijdragen aan een gezond Nederland en als staatssteun en subsidie jurist bij de directie Wetgeving en Juridische zaken ons ministerie helpen om juridisch en bestuurlijk juist en effectief te handelen? Als dit je enthousiast maakt, lees dan snel de tekst hieronder! Wellicht is dit binnenkort jouw dagelijkse praktijk.

‘Nederland gezond en wel’ is het uitgangspunt van het ministerie van VWS. Onder deze noemer ontwikkelt het ministerie van VWS-beleid en instrumenten met als doel iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken beter te maken.

Dit gebeurt in een dynamische samenwerking met collega’s van beleidsdirecties van VWS en met collega’s van andere departementen, onder een hoge politieke en maatschappelijke druk. Hoewel we hopen dat het zwaartepunt van de pandemie inmiddels achter ons ligt, zal ook in de komende tijd nog veel advies van juristen van het ministerie van VWS worden gevraagd. Daarbij gaat het niet alleen om advisering in het kader van de coronamaatregelen die genomen zijn of nog nodig zullen zijn. Andere zorgbehoeften worden immers niet minder door een pandemie en het beleidsterrein van VWS staat dan ook voor veel grote uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan alle problemen in de jeugdzorg, met lange wachttijden, hoe het zorgstelsel in de toekomst kwaliteitsvol en betaalbaar te houden met een toenemend aantal ouderen en hun zorgbehoeften en hoe we de toenemende aandacht voor preventie ook juridisch vormgeven. De verwachting is dat het toekomstige kabinet met veel ambities zal komen voor aanpassingen in het VWS-beleid, en dat er een grote uitdaging zal zijn voor de juristen van VWS om daaraan een snelle en kwaliteitsvolle bijdrage te leveren.

De directie Wetgeving en Juridische Zaken zoekt daarom een ervaren en zelfstandig werkende jurist, die het bij voorkeur een uitdaging vindt om flexibel op politiek en maatschappelijk urgente dossiers te worden ingezet waar vaak spoed mee gemoeid is. Het kan daarbij gaan om advisering op de volle breedte van het beleidsveld van VWS, waar jij, ondanks dat het beleidsterrein van VWS nieuw voor je is, met jouw ervaring en competenties meteen inzetbaar bent.

Onze voorkeur gaat uit naar een jurist met ervaring met staatssteun en subsidies bij de overheid, het bedrijfsleven of in de advocatuur. Binnen het werkterrein van VWS zal de gedurende en na de corona-crisis veel aandacht zijn voor aanbestedingstrajecten en overeenkomsten met betrekking tot de zorg, medicijnen en medische hulpmiddelen enerzijds en staatssteun en subsidies anderzijds.

Je hebt een goede politieke antenne, en voelt je thuis in een omgeving met veel dynamiek en politieke druk. Je houdt ervan om te werken aan complexe maatschappelijke en juridische vraagstukken. Je bent wendbaar en in staat om je snel de relevante juridische aspecten van een nieuw juridische casus eigen te maken. Je bent gewend om zo nodig onder tijdsdruk te werken, maar verliest daarbij de kwaliteit van je werk niet uit het oog. Je ondersteunt de bewindspersonen en werkt zeer nauw samen met de betrokken beleidsmedewerkers. Je gaat proactief de verbinding met hen aan, en denkt constructief met hen mee ten behoeve van het tijdig tot stand komen van kwalitatief goed beleid en de verankering daarvan in kwalitatief goede regelgeving. Samen met jouw collega’s vertaal je maatschappelijke problemen binnen de politieke bestuurlijke omgeving naar juridisch effectieve oplossingen. Je schrijft zelf je adviezen en je verzorgt staatssteunmeldingen, maar bent desgevraagd ook een aanspreekpunt voor collega juristen en beleidsmedewerkers op wat nodig is om een adviestraject of beleidsnota inhoudelijk en qua proces verder te brengen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie Nederlands recht afgerond.
 • Je hebt meerjarige ervaring als jurist op meerdere van de relevante rechtsgebieden, te weten staatssteun, subsidierecht en markt en overheid; kennis van de AVG is een pré.
 • Je hebt een scherp analytisch vermogen en kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een proactieve, creatieve, oplossingsgerichte en flexibele instelling, gericht op het realiseren van de beste oplossing of de gewenste beleidsmaatregel.
 • Je bent verbindend, klantgericht en goed in samenwerken, hebt overtuigingskracht en kunt goed een oordeel vormen.
 • Je bent omgevingsbewust, en hebt oog voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je kunt onder tijdsdruk beheerst en effectief handelen en bent bereid om op piekmomenten die soms meerdere maanden achtereen kunnen duren ook buiten de reguliere werktijden te werken.
 • Ervaring met het adviseren binnen een multidisciplinaire omgeving of de overheid is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar (om geschiktheid te bepalen)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Ben Baldwin, clusterhoofd 6.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken heeft als “missie” het bevorderen van het (bestuurlijk-) juridisch juist, consistent en tijdig handelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. WJZ ondersteunt daartoe de drie bewindspersonen, de ambtelijke top, de beleidsdirecties en ook stafdirecties met juridische procedures, wetgeving en juridisch advies.

Zowel op het terrein van wet- en regelgeving als op de terreinen van gespecialiseerde juridische en juridisch-bestuurlijke advisering streeft WJZ naar een hoogwaardige juridische dienstverlening. Vroegtijdige betrokkenheid in de beleidsvorming en presentie in overleggremia binnen VWS is van groot belang. WJZ vervult de centrale juridische functie bij VWS om redenen van deskundigheid, specialisatie en efficiency. Belangrijke activiteiten van WJZ zijn: opstellen van wet- en regelgeving, voeren van juridische procedures (bezwaar, beroep, Wob), juridisch-bestuurlijke advisering en Europeesrechtelijke zaken.

WJZ verricht zijn wetgevings- en overig juridisch werk in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. WJZ fungeert als juridisch kenniscentrum; aan het verspreiden van juridische kennis onder de medewerkers van VWS, onder meer via het Juridisch Forum, hecht WJZ groot belang.

De directie WJZ telt op dit moment circa 150 medewerkers en bestaat uit zeven clusters en twee programma's:

 • cluster 1 Bezwaar en beroep
 • cluster 2 Gezondheidsbescherming en medische ethiek
 • cluster 3 Jeugd, BIG en onvrijwillige zorg
 • cluster 4 Openbaarheid van bestuur
 • cluster 5 Ordening en bekostiging van zorg
 • cluster 6 Specialistisch juridisch advies
 • cluster 7 Bedrijfsvoering
 • programma aanbesteden in het sociaal domein

De onderwerpen waarover het cluster Specialistisch juridisch advies adviseert en waar deze functie onder valt zijn onder andere:

 • Europees en internationaal recht;
 • Subsidies, staatssteun en markt en overheid;
 • Bestuurlijk organisatierecht;
 • Schadevergoedings- en aansprakelijkheidskwesties;
 • Civiele procedures;
 • Privacyvraagstukken;
 • Behandeling van klachten en verzoeken Nationale ombudsman;
 • Aanbestedingsrecht;
 • Insolventierecht.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Duurkoop

070-3405955

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur Overeenkomstenrecht, aanbestedingsrecht

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Privacy Officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Informatiemanager ICT-inkoop

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon