Juridisch adviseur Subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur In eerste instantie 1 jaar, met uitzicht op vast dienstverband
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220284
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?
Het werken bij het subsidieportaal als juridisch adviseur is afwisselend en uitdagend. Je dagen zijn soms voorspelbaar maar vaker ook juist niet. Werken voor Justitie en Veiligheid betekent dat er veel gebeurt. Jij speelt een belangrijke rol om als gesprekspartner van de beleidsdirecties te adviseren bij de juridische afhandeling van aanvragen voor subsidies om Nederland veiliger te maken en bij te dragen aan de uitvoering van het beleid.

Eventuele fouten kunnen zo vroegtijdig worden ontdekt en gecorrigeerd. Want jij weet als juridisch medewerker subsidies precies waar de voetangels en klemmen zitten of doet voorstellen hoe het nog beter kan. Vandaar dat het team Subsidieportaal niet zonder jouw kennis kan.

Als juridisch adviseur subsidies adviseer je beleidsdirecties over alle aspecten van subsidierecht en staatssteunrecht. Daarnaast controleer je samen met de twee andere juristen binnen het team elke beschikking die uitgaat op eventuele problemen en risico’s. Indien aan de orde geef je advies over mogelijke oplossingen. Binnen het team zorg je er samen met je collega-juristen voor dat alle subsidieportaalcollega’s voldoende juridische kennis hebben om te weten wanneer zij een van de juridisch adviseurs bij een dossier moeten betrekken.

Met jouw expertise worden wij een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers zoals stichtingen, gemeenten en provincies. Je werkt voor het gehele ministerie en kijkt dus mee bij een groot deel van het beleid. Het contact met de vele beleidsdirecties maakt dit een unieke positie om in werkzaam te zijn.

Wat doen wij als team?
Je doet dit natuurlijk niet alleen. Je maakt deel uit van een jong en gevarieerd team. Het team Subsidieportaal draagt bij aan de maatschappelijke opgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze taak is te adviseren over en ondersteunen bij het rechtmatig, tijdig en controleerbaar verstrekken van subsidies en bijdragen aan medeoverheden.

Wat zoeken wij in jou?
Je vindt het leuk om in een team te werken waar de processen nog niet zijn ingesleten en verder verbeterd mogen worden. Juridisch complexe subsidiedossiers laten we met een gerust hart aan jou over. Je fungeert als dé vraagbaak en sparringpartner voor de juridische vormgeving van zowel subsidies als bijdragen aan medeoverheden. Zo til jij met jouw expertise het subsidiebeheer van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar een hoger niveau.

Je ben mensgericht en in staat actief een netwerk met de beleidsafdelingen op te zetten en te onderhouden. Je bent een analytisch sterke jurist met oog voor de beleidsmatige en uitvoeringstechnische aspecten van subsidieverstrekking. Je kan je dus ook verplaatsen in de belangen van een ander. Je ontwikkelt daarnaast een hechte relatie met je eigen collega’s en die van andere juridische afdelingen zowel binnen als buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Naast je juridische werkzaamheden kan het voorkomen dat je voor één beleidsdirectie- of afdeling de subsidie- en bijdragedossiers beheert. Dit zijn dan veelal complexe dossiers, waarbij de rechtmatigheid van de verlening het meest aan kwaliteit kan winnen.
Je bent in staat zowel mondeling als schriftelijk advies te geven over de randvoorwaarden waaraan de dossiers in ieder geval moeten voldoen. Indien nodig formuleer je verbetervoorstellen voor de toekomst, zoals het omzetten van een incidentele naar een boekjaarsubsidie. Vervolgens stel je op basis van standaardmodellen de beschikkingen voor deze directie of afdeling op en bewaak je de voortgang van deze dossiers.

Natuurlijk doe je dit niet alleen en helpen je collega’s waar nodig.

Ben jij de persoon met de kwaliteiten die wij zoeken? Solliciteer dan nu.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Advies, Regie en Centrale autoriteit
De directie Advies, Regie en Centrale autoriteit (ARC) draagt bij aan het behalen van beleids- en uitvoeringsdoelstellingen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB). Dit doen we door te adviseren, faciliteren en toetsen op het gebied van financiën, informatievoorziening, juridische zaken en bedrijfsvoering. Verder geven we advies over beleidsvraagstukken vanuit juridisch, informatiekundig en financieel perspectief. We ondersteunen het directoraat, de beleidsdirecties en de programma’s van DGSenB. Ook helpen en ondersteunen we de bedrijfsvoering en uitvoering van werkprocessen binnen het bestuursdepartement van DGSenB. Denk hierbij aan managementondersteuning, personeelsadvies, financiën, juridische en facilitaire zaken.

Het Subsidieportaal
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft de ambitie om alle facetten van het financieel beheer, waaronder het subsidiebeheer, geheel op orde te hebben. Het niet-beleidsmatige gedeelte van het subsidieproces is sinds 2020 op één plek geconcentreerd binnen het bestuursdepartement.

Het Subsidieportaal is daarmee een relatief nieuw team die het als haar missie ziet bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Met onze expertise zijn wij een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers. Onze taak is te adviseren over en ondersteunen bij het rechtvaardig, tijdig en controleerbaar verstrekken van subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, professioneel en zelfstandig.

JenV kent een relatief groot aantal beleidsrijke, incidentele subsidies. Dit vergt medewerkers in het Subsidieportaal die oplossingsgericht meedenken met beleid over de precieze vormgeving.

Het Subsidieportaal voert het proces uit dat leidt tot het rechtmatig, juist, tijdig en controleerbaar verstrekken van een subsidie of bijdrage aan een medeoverheid, met de bijbehorende betalingen. Het Subsidieportaal werkt daartoe met een procesbeschrijving die de basis vormt voor een gedetailleerde werkinstructie. Er zijn dienstverleningsafspraken (dva) gemaakt met die organisatieonderdelen van het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid die subsidies (verwachten te) verstrekken. Onderdeel van die dva is een producten- en diensten catalogus (pdc). Het team bestaat uit tien personen: een MT-lid, juridisch adviseurs subsidies en (senior) medewerkers subsidies.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
- De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
- De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
- De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Klaver

06–46825970

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Subsidieportaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon