Juridisch adviseur Wob/Privacy

NCTV - Kern Strategie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 12 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD21/NCTV/210330
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In verband met toenemende werkzaamheden is de kerneenheid Strategie van de NCTV op zoek naar een juridisch adviseur schaal 10/11, voor 32-36 uur per week.
Je gaat aan de slag met de juridische adviserings- en controltaak bij de NCTV, specifiek gericht op WOB-verzoeken en privacyvraagstukken. Mede als gevolg van de ontwikkelingen met betrekking tot de grondslagen voor de taken van de NCTV zijn er extra werkzaamheden gekomen op de gebieden Wob en privacy.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het zelfstandig beoordelen van informatie voor WOB-verzoeken, het samen beoordelen van de informatie met de inhoudsdeskundige (intern/extern) en het opstellen van concept WOB-besluiten. Daarnaast draag je bij aan de verdere uitvoering van de AVG waarbij je onder andere inzageverzoeken afhandelt, ondersteunt bij het opstellen van PIA's en bijdraagt aan het verwerkingenregister. Bij deze werkzaamheden draag je niet alleen inhoudelijke kennis bij, maar heb je ook oog voor de wijze van organiseren van het werk. Ten slotte draag je bij aan de vertaling van de toekomstige Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid naar de praktijk in de organisatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken bij de kerneenheid Strategie (KS). Deze afdeling bestaat uit vier clusters: strategie nationaal, strategie internationaal, staf en het juridisch cluster.
Het juridisch cluster voert de juridische advies- en controltaak uit bij de NCTV. De adviseurs geven juridische adviezen en coördineren juridische trajecten, zoals momenteel het wetgevingstraject voor de coördinerende en analyserende taken van de NCTV. Onderdeel van het juridisch- en het strategisch advies is de toetsing en coördinatie van WOB-verzoeken, privacyvraagstukken en juridische vraagstukken rondom informatiehuishouding. Voor specifiek dit onderdeel van het werk zoeken wij een nieuwe collega.

NCTV - Kern Strategie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.

In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

In al het werk van de NCTV staan de maatschappelijke opgaven centraal en de nieuwe organisatiestructuur ondersteunt deze werkwijze. NCTV’ers werken aan maatschappelijke opgaven (MO’s) in de vorm van inhoudelijke programma’s en projecten. Deze werkvormen zijn per definitie tijdelijk en flexibel. Naast de flexibele programma’s, is een aantal vaste taken die in de kern van de NCTV-organisatie zijn geplaatst (analyse, bedrijfsvoering, strategie/staf, crisisbeheersing en -communicatie). Vanuit de kernonderdelen wordt ook bijgedragen aan de programma’s en projecten.

NCTV - Kern Strategie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

NCTV - Kern Strategie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Jurist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior Beleidsmedewerker Bestuurlijk Juridische Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon