Juridisch Beleidsadviseur Mensenrechten

College voor de Rechten van de Mens

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 12 maanden met uitzicht op vast dienstverband
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 september
 • Vacaturenummer BD22/CRM/220307
 • Plaatsingsdatum 29 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een nieuwe collega met aantoonbare ervaringen en successen met beleidsmatige en juridische advisering op het gebied van mensenrechten. De beleidsadviseur schrijft, rapporteert en adviseert over actuele mensenrechtenkwesties, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, op onderwijs, huisvesting en gezondheid, en toetst of ieders mensenrechtenrechten zijn gewaarborgd in wetgeving, beleid en praktijk. Ben jij een resultaatgerichte professional die scherpe analyses combineert met een vlotte pen en die vertaalt naar oplossingsgerichte adviezen? Dan zijn we op zoek naar jou!

De functie

Vanwege de uitbreiding van middelen hebben we binnen de afdeling ruimte voor een nieuwe collega die met juridische kennis over mensenrechten in verschillende projecten meewerkt. Als juridisch beleidsadviseur identificeer en adresseer je proactief mensenrechtenkwesties op jouw dossiers en gebruik je je kennis, netwerken, vaardigheden en expertise om de mensenrechtenbescherming in wetgeving, beleid en praktijk te verbeteren. Op basis van een juridische en beleidsmatige analyse van wet- en regelgeving, bestuurshandelingen en/of de implementatie van mensenrechtenverdragen in de praktijk, bereid je adviezen en standpunten voor die je ook helpt uitdragen. Je betrekt en verbindt burgers, professionals, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en ambtenaren in je juridische en beleidswerk, en draagt actief bij aan voorlichtingsactiviteiten over mensenrechten.

Gezien de samenstelling van het team en de beleidsterreinen waarop het College werkt, zijn we op dit moment op zoek naar een beleidsadviseur met kennis van mensenrechten en gedegen kennis van economische, sociale en culturele rechten.

Werkzaamheden

 • Je volgt voor mensenrechten relevante ontwikkelingen op uiteenlopende beleidsterreinen en adviseert of en hoe het College daarop kan reageren
 • Je bereidt wets- en beleidsadviezen, aanbevelingen en standpunten voor en/of doet juridisch mensenrechtenonderzoek. Je produceert rapporten, brieven, praktische instrumenten, toespraken, en (sociale) mediaberichten voor verschillende doelgroepen
 • Je draagt bij aan rapportages van het College, zoals de jaarlijkse rapportage over mensenrechten in Nederland of periodieke rapportages aan VN-comités
 • Je ondersteunt bij het uitdragen van de standpunten, adviezen en aanbevelingen van het College, o.a. bij ministeries, gemeenten, toezichthouders, en uitvoeringsdiensten
 • Je ontwikkelt, onderhoudt en betrekt netwerken van relevante belanghebbende partijen en weet hen te verbinden aan concrete oplossingsrichtingen voor betere mensenrechtenbescherming in Europees en Caribisch Nederland
 • Je draagt actief bij aan de verspreiding van kennis over mensenrechten. Dit doe je door het geven van presentaties, het (mede)organiseren van bijeenkomsten, en het publiceren van artikelen en berichten

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Onderzoek en Advies van het College bestaat uit 20 beleidsadviseurs, één of meerdere stagiair(e)s, en een manager. De afdeling is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering, beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie op het gebied van mensenrechten. Een groot deel van het werk van de afdeling wordt project- of programmamatig aangepakt. Daarnaast springt het College strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen waardoor het werk uiteenlopende beleidsterreinen bestrijkt. Beleidsadviseurs werken nauw samen met het team Communicatie & Externe Betrekkingen.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de aan de functievereisten voldoet. Het College moedigt in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

College voor de Rechten van de Mens

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

College voor de Rechten van de Mens

030-8883888

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur VN-Verdrag Handicap

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Collegeondersteuner - secretariële ondersteuning op bestuursniveau

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Juridische Administratie

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon