(Juridisch) beleidsmedewerker politieke ambtsdragers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DB/2021/03
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid zijn we verantwoordelijk voor de ondersteuning en de positionering van politieke ambtsdragers. In je functie als (juridisch) beleidsmedewerker draag je vanuit Den Haag gedreven bij aan het creëren van omstandigheden waarin zij hun taken zo goed mogelijk kunnen vervullen. Jij weet als geen ander voor welke maatschappelijke opgaven zij staan.

Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, gemeenten en waterschappen besturen. Denk aan Kamerleden, ministers, Staten- en raadsleden, burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en bestuursleden van de waterschappen. Politieke ambtsdragers zijn geen gewone werknemers of ambtenaren. Voor hen gelden soms aparte arbeidsvoorwaarden. Denk aan de uitkering bij aftreden, bezoldiging, onkostenvergoeding, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Het gaat in jouw baan zeker niet alleen over arbeidsvoorwaarden en benoemingen, maar in toenemende mate ook over de dilemma's waar politieke ambtsdragers zich mee geconfronteerd zien. Denk aan vraagstukken rondom integriteit en veiligheid, maar ook ondermijning en maatschappelijke onrust.

Jij hebt affiniteit met al deze vraagstukken, die niet alleen juridische maar vooral ook politiek-bestuurlijke aspecten hebben. Uit integriteitsoverwegingen zijn de arbeidsvoorwaarden voor politieke ambtsdragers neergelegd in regelgeving. Als afdeling zijn we hiervoor verantwoordelijk. Dat betekent dat je betrokken bent bij alle fasen van het proces: de onderkenning van het probleem, het bedenken van de oplossing, het tot stand brengen van de regelgeving, de consultatie, de implementatie, de toelichting of uitleg bij de uitvoering ervan en de evaluatie.

Je werk varieert van vragen op individueel niveau tot het doordenken van grote(re) beleidstrajecten. En vaak moet je die ook nog met elkaar verbinden, met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de werking in de dagelijkse praktijk. Daarbij opereer je in nauwe samenspraak met vele en verschillende gesprekspartners. Denk bijvoorbeeld aan provincies, gemeenten, waterschappen en ministeries. Maar ook aan bestuurlijke koepels zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, beroepsverenigingen zoals de Wethoudersvereniging, en uitvoeringsorganisaties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Democratie en Bestuur zet zich in voor een blijvend goed democratisch functioneren van de maatschappij. De focus daarbij is gericht op ons democratisch systeem en in het bijzonder de rol van de burger en politieke ambtsdragers. We staan tegelijk voor goed, integer en veilig openbaar bestuur en we hebben een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Het bijdragen aan de oplossing van spanningen, dilemma's en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving behoort eveneens tot onze activiteiten.

We richten ons op drie lijnen:

 • de versterking van de verbinding tussen kiezers en gekozenen, tussen inwoners en hun overheid;
 • betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers;
 • weerbaarder lokaal bestuur, zowel gericht op veiligheid van politieke ambtsdragers als op robuuste democratische instituties.

Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid
Het kerndoel van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid is het in positie brengen van de politieke ambtsdragers van Nederland om hun taken zo goed mogelijk te vervullen. Dit in het perspectief van de maatschappelijke opgaven waarvoor zij staan. We dragen daarmee bij aan twee inhoudelijke hoofdlijnen van de directie, namelijk een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en weerbaarder bestuur.

Het onderdeel weerbaarheid zet zich in voor:

 • het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers;
 • het versterken van de preventief-bestuurlijke aanpak ondermijning en maatschappelijke weerbaarheid;
 • het tegengaan van ondemocratische beïnvloeding en maatschappelijke onrust.

Daarnaast richten we ons als afdeling op het faciliteren van de loopbaan van politieke ambtsdragers, met aandacht voor een solide rechtspositie, re-integratie na een politieke functie, integriteit en professionele toerusting tijdens de uitoefening van het ambt. Ook zijn we verantwoordelijk voor het inrichten van een zorgvuldige procedure voor de benoemingen van verschillende politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters en commissarissen van de koning.

Onze afdeling kent ongeveer twintig medewerkers van verschillende leeftijden en achtergronden. Wij zijn een hecht team met als uitgangspunt samen het verschil te maken voor politieke ambtsdragers.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wynand Brants

06-52877453

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijks-hbo-traineeprogramma

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Trainee

Adviseur politiek-bestuurlijk (Senior Beleidsmedewerker)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon