Juridisch bestuurlijk adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 oktober
 • Vacaturenummer 488903
 • Plaatsingsdatum 10 september 2021
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Ga jij als ervaren jurist vraagstukken ontleden die onze nationale veiligheid raken? Koppel je juridische en bestuurlijke expertise aan analytisch vermogen en adviesvaardigheden? Dan ben je de aangewezen persoon voor deze vacature in Den Haag. Maak het verschil als juridisch bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Defensie.

Als juridisch en bestuurlijk adviseur inlichtingen- en veiligheidsdiensten en rechtshandhaving ga je werken voor de directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie. Je maakt deel uit van het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving. Binnen twee aandachtsgebieden ben je actief op meerdere complexe, multidisciplinaire adviesterreinen die sterk verweven zijn met het strategisch beleid.

Je eerste aandachtsgebied zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hierin adviseer je de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties met gevolgen voor de nationale veiligheid en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Je adviezen richten zich in het bijzonder op besluiten over de toepassing door de Militaire Inlichtingendienst van bijzondere bevoegdheden op grond van de genoemde wet.

In deze senior adviesfunctie leg je de juiste verbanden tussen verschillende dossiers rond inlichtingen en veiligheid. Je vertegenwoordigt het ministerie van Defensie in interdepartementale, multidisciplinaire werkgroepen en projecten en bent het centrale aanspreekpunt voor politieke, bestuurlijke en juridische aspecten.

Als juridisch bestuurlijk adviseur zorg je op hoog ambtelijk niveau voor interdepartementale afstemming rond de besluitvorming door de ministerraad of de minister van Defensie. Hiervoor onderhoud je rechtstreekse contacten met de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid.

In het tweede aandachtsgebied, nationale taken, is je adviesfunctie gericht op nationale crisisbeheersing, bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit, ondersteuning van de civiele autoriteiten door militaire bijstand en militaire steunverlening, en overige nationale aangelegenheden. Hierin werk je samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als directie Juridische Zaken vervullen we de centrale juridische en bestuurlijke functie en wetgevingsfunctie van het departement. Onze hoofddoelstellingen zijn:

 • juridische ondersteuning en advisering van de minister en de defensieonderdelen, onder meer op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;
 • bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;
 • optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij het verlenen van militaire bijstand volgens de Politiewet.

Het cluster nationale taken en rechtshandhaving is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering rond nationale crisisbeheersing, de Politiewet, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsregio’s en rond Koninkrijksaangelegenheden.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Contractmanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Architect

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch-secretarieel medewerker

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon