Juridisch bestuurlijk adviseur klachtbehandeling en integriteit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 488908
 • Plaatsingsdatum 30 maart 2024
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Wil jij als burger je juridische kennis inzetten binnen een directie die continu in beweging is en ben je bovendien op zoek naar een afwisselende en betekenisvolle baan? Dan is dit het moment. Gezien de opgave waar Defensie de komende jaren voor staat gaat de Directie Juridische Zaken (DJZ) uitbreiden.

Voor het cluster bestuurs-, straf- en tuchtrecht zoeken wij daarom een enthousiaste juridisch bestuurlijk adviseur met het accent op klachtbehandeling en integriteit.
Defensie streeft naar en werkt eraan om de behandeling van alle ingediende klachten en meldingen van integriteitsschendingen op een zo correct en zorgvuldig mogelijke manier te laten plaatsvinden. In deze functie speel jij daarin een belangrijke rol.

Concreet zien je werkzaamheden er zo uit:
- Je adviseert de defensieonderdelen over de behandeling van klachten en levert een proactieve bijdrage aan de continue verbetering van de klachtbehandeling bij Defensie.
- Je coördineert verzoeken vanuit de Nationale ombudsman en Veteranenombudsman en adviseert over lopende onderzoeken van de ombudsman.
- In voorkomend geval kan je als commissielid deel uitmaken van een bezwarencommissie die een verscheidenheid aan juridische onderwerpen in bezwaar dient te behandelen. Daarnaast kan je Defensie in juridische procedures in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter vertegenwoordigen.
- Tevens lever je een bijdrage namens DJZ aan onder andere beslisnota’s, Kamerbrieven en annotaties, waarbij je in staat bent om intern afstemming te zoeken en bedachtzaam te zijn op mogelijke toekomstige juridische complicaties en deze tijdig te herkennen.
- Je hebt een coördinerende rol ten aanzien van de inzet van de Landsadvocaat. Hierbij ben je in staat om snel de belangen af te wegen en na interne afstemming de Landsadvocaat te betrekken.
- Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarin juridische scherpte en bedachtzaamheid aan de orde van de dag zijn. Jouw advies en juridische expertise draagt bij aan het oplossingsgericht ondersteunen van de belangen van Defensie.
- Je vertegenwoordigt DJZ in verscheidene overleggen en kan goed hoofd- en bijzaken scheiden. Daarnaast ben je effectief in je vermogen om collega’s juridisch te ondersteunen en herken jij jezelf als oplossingsgericht jurist die goed de belangen van Defensie kan afwegen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij DJZ ben je altijd in beweging en sta je in nauwe verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raken. DJZ adviseert de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie en de defensieonderdelen over juridisch bestuurlijke aspecten binnen Defensie, waaronder constitutionele vraagstukken, de bestuurlijke vormgeving van het departement, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid, het voeren van gerechtelijke procedures en de inzet van de krijgsmacht. De directie speelt tevens een belangrijke rol als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij de verlening van militaire bijstand op grond van de Politiewet en bij de advisering ten aanzien van onderwerpen die behandeld worden in de ambtelijke voorportalen, onderraden en de ministerraad. De directie is onderverdeeld in de clusters wet- en regelgeving, internationale aangelegenheden, nationale taken en rechtshandhaving, civielrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht en de staf van de militair juridische dienst krijgsmacht.

De defensieorganisatie neemt binnen de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Dit betekent dat juristen werkzaam bij DJZ zich bezighouden met zeer uiteenlopende onderwerpen die in nationale en internationale context spelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vastgoed, gegevensbescherming, inlichtingen, luchtvaart, verkeer, gevaarlijke stoffen, gezondheidszorg, onderscheidingen, Arboregelgeving, wapens- en munitie, verwerving van Defensiematerieel, openbare orde en veiligheid, verkiezingen, dienstplicht en nog veel meer.

Het cluster
Het cluster bestuurs-, straf en tuchtrecht is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van het bestuursrecht, strafrecht en tuchtrecht. Op het straf- en tuchtrechtelijk gebied is het cluster vanuit Defensie contactpunt voor het Openbaar Ministerie. Op het gebied van het bestuursrecht treedt het cluster op als adviseur en procesvertegenwoordiger in zaken betreffende het omgevingsrecht, natuur- en milieurecht, luchtvaartwetgeving en de Wet open overheid. Voorts is het contactpunt Nationale ombudsman en Veteranenombudsman bij het cluster belegd. Tot slot adviseert het cluster over het beleid ten aanzien van klachtbehandeling en integriteit. Het cluster bestaat na uitbreiding uit een hoofd en 12 (senior) juridisch bestuurlijk adviseurs.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr mr E. Laanen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch bestuurlijk adviseur nationale taken en rechtshandhaving

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

stafondersteuner directie juridische zaken

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Kabinet CIO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Kalvermarkt 32
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon