Juridisch-bestuurlijk adviseur Nationale Taken I&V en rechtshandhaving

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 575135
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Bijdragen aan vrede en veiligheid, maar niet als militair? Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger je juridische kennis inzetten binnen een directie die continu in beweging is en ben je bovendien op zoek naar een afwisselende en betekenisvolle baan? Dan is dit het moment. Gezien de opgave waar Defensie de komende jaren voor staat gaat de directie Juridische Zaken uitbreiden.

Het cluster Nationale Taken en Rechtshandhaving van de directie Juridische Zaken is daarom op zoek naar een juridisch-bestuurlijk adviseur Inlichtingen & Veiligheid (IV) en Rechtshandhaving.

De functie van juridisch-bestuurlijk adviseur I&V en Rechtshandhaving bestaat uit twee hoofdaandachtsgebieden.

1. Het werkterrein van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
Je adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over kwesties met veelal grote implicaties op het terrein van de nationale veiligheid en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Je adviseert in het bijzonder met het oog op besluiten over de toepassing door de Militaire Inlichtingendienst (MIVD) van bijzondere bevoegdheden op grond van de WIV 2017. Je bent in staat op het terrein van inlichtingen en veiligheid verbanden te leggen en dossiers te koppelen. Je stemt op ambtelijk niveau af ten behoeve van de besluitvorming door minister van Defensie. In dat kader onderhoud je contacten met de ministeries van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, en Justitie en Veiligheid.

2. Nationale taken en rechtshandhaving
Verder manifesteer je je op de werkgebieden nationale crisisbeheersing, bestrijding van terrorisme en andere ondersteuning van de civiele autoriteiten door militaire bijstand en militaire steunverlening en overige nationale aangelegenheden. Je adviseert over de nationale inzet van de krijgsmacht. Je adviseert enerzijds over inzet in concrete gevallen. Buiten kantooruren verricht je daarvoor beurtelings met de andere collega’s van het cluster piketdienst. Daarnaast adviseer je in het algemeen over beleid en wet- en regelgeving op dit terrein. Je werkt daarvoor samen met onder meer het ministerie van JenV, de NCTV, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Kennis en ervaring

Werk- en denkniveau

 • Een afgeronde wetenschappelijke opleiding Nederlands Recht.
 • Aanvullende opleidingen ter specialisatie in een of meerdere rechtsgebieden die voor de functie relevant zijn.

Aantoonbare kennis en vaardigheden

 • Kennis van en ervaring met toepassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.
 • Vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
 • Vaardigheid in het interpreteren van wet- en regelgeving.
 • Vaardigheid in het kritisch, pragmatisch en oplossingsgericht omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere aspecten.
 • Aantoonbare kennis op het gebied van nationale veiligheid en rechtshandhaving.

Overige voorwaarde

 • In verband met de piketfunctie zal een (periodieke) bereikbaarheidsplicht worden opgelegd.

Competenties

 • nauwkeurig
 • omgevingsgericht
 • samenwerken
 • netwerken
 • plannen en organiseren
 • beïnvloeden
 • creatief
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Voor kandidaten met een vaste aanstelling bij het Rijk bestaat de mogelijkheid om deze vaste aanstelling, na het aflopen van de proeftijd, over te nemen.

Voor kandidaten met een vaste aanstelling bij het Rijk bestaat de mogelijkheid om deze vaste aanstelling, na het aflopen van de proeftijd, over te nemen.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Juridische Zaken:
Bij de Directie Juridische Zaken ben je altijd in beweging en sta je in nauwe verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raken. De Directie Juridische Zaken adviseert de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie en de defensieonderdelen over juridisch bestuurlijke aspecten binnen Defensie, waaronder constitutionele vraagstukken, de bestuurlijke vormgeving van het departement, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid, het voeren van gerechtelijke procedures en de inzet van de krijgsmacht. De directie speelt tevens een belangrijke rol als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij de verlening van militaire bijstand op grond van de Politiewet en bij de advisering ten aanzien van onderwerpen die behandeld worden in de ambtelijke voorportalen, onderraden en de ministerraad. De directie is onderverdeeld in de clusters wet- en regelgeving, internationale aangelegenheden, nationale taken en rechtshandhaving, civielrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht en de staf van de militair juridische dienst krijgsmacht.

De defensieorganisatie neemt binnen de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Dit betekent dat juristen werkzaam bij de Directie Juridische Zaken zich bezighouden met zeer uiteenlopende onderwerpen die in nationale en internationale context spelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vastgoed, gegevensbescherming, inlichtingen, luchtvaart, verkeer, gevaarlijke stoffen, gezondheidszorg, onderscheidingen, Arboregelgeving, wapens- en munitie, verwerving van Defensiematerieel, openbare orde en veiligheid, verkiezingen, dienstplicht en nog veel meer.

Informatie over het cluster:
Het cluster Nationale Taken & Rechtshandhaving bestaat uit een hoofd en negen (senior) juridisch-bestuurlijk adviseurs. Het cluster is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering bij nationale inzet van de krijgsmacht voor bijstand en steunverlening aan civiele autoriteiten bij de rechtshandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing in het Koninkrijk. Adviezen van het cluster bestrijken onder meer de toepassingsgebieden van de Politiewet, de Wet Politiegegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Vreemdelingenwetgeving, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, de Wet veiligheidsonderzoeken, de Wet Veiligheidsregio¿s, de Veiligheidswet BES, wetgeving betreffende Koninkrijksaangelegenheden en het staatsnood- en crisisrecht. Met jouw kennis adviseer je over complexe multidisciplinaire onderwerpen en leg je daarbij de relatie met de relevante (juridische) vakgebieden.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr. juridisch-bestuurlijk adviseur I&V en Rechtshandhaving

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sr. Juridisch adviseur nationale (defensie-)samenwerking rechtshandhaving

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur cyber

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon