Juridisch bestuurlijk-adviseur omgevingsrecht

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 575139
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Bijdragen aan vrede en veiligheid, maar niet als militair? Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger je juridische kennis inzetten binnen een directie die continu in beweging is en ben je bovendien op zoek naar een afwisselende en betekenisvolle baan? Dan is dit het moment. Gezien de opgave waar Defensie de komende jaren voor staat gaat de directie Juridische Zaken (DJZ) uitbreiden.

Voor het cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht zoeken wij daarom een enthousiaste juridisch-bestuurlijk adviseur met het accent op het omgevingsrecht en natuur- en milieurecht.

Om te kunnen oefenen, varen en vliegen legt Defensie een groot ruimtebeslag op Nederland. Het gaat dan om direct ruimtebeslag zoals militair oefenterrein, kazerne of marinehaven, maar ook indirect ruimtebeslag vanwege hindereffecten van schieten of (laag)vliegactiviteiten op de omgeving. De militaire oefenactiviteiten en het beheer van het vastgoed van het ministerie van Defensie zijn onderhevig aan de reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot het ruimtelijk domein.

Concreet zien je werkzaamheden er zo uit:

 • Je adviseert de minister en de staatssecretaris van Defensie gevraagd en ongevraagd over het omgevingsrecht, milieurecht en juridische procedures en de consequenties daarvan voor de operationele taakuitvoering door Defensie.
 • Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarin juridische scherpte en bedachtzaamheid aan de orde van de dag zijn.
 • Jouw advies en juridische expertise draagt bij aan het oplossingsgericht ondersteunen van de belangen van Defensie.
 • In voorkomend geval kan je als commissielid deel uit maken van een bezwarencommissie die een verscheidenheid aan juridische onderwerpen in bezwaar dient te behandelen. Daarnaast kan je Defensie in juridische procedures in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter vertegenwoordigen.
 • Tevens lever je een bijdrage namens DJZ aan o.a. beslisnota’s, Kamerbrieven en memo’s, waarbij je in staat bent om intern afstemming te zoeken en bedachtzaam te zijn op mogelijke toekomstige juridische complicaties en deze tijdig te herkennen.
 • Je hebt een coördinerende rol ten aanzien van de inzet van de landsadvocaat. Hierbij ben je in staat om snel de belangen af te wegen en na interne afstemming de landsadvocaat te betrekken en introduceren bij verschillende (interne) departementen.
 • Je vertegenwoordigt DJZ in verscheidene overleggen en kan goed hoofd- en bijzaken scheiden. Daarnaast ben je effectief in je vermogen om collega’s juridische te ondersteunen en herken jij jezelf als oplossingsgericht jurist die goed de belangen van Defensie kan afwegen.

Aantoonbare kennis, ervaring en vaardigheden

 • Een afgeronde wetenschappelijke juridische opleiding.
 • Aanvullende opleidingen ter specialisatie op het terrein van het bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht en/of natuur- en milieurecht.
 • Minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en/of natuur- en milieurecht.
 • Vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het identificeren van juridische aspecten daarbij.
 • Vaardigheid in het interpreteren van wet- en regelgeving.
 • Vaardigheid in het omgaan met een vaak aanwezig spanningsveld tussen juridische en andere (vaak politieke) aspecten.
 • Ervaring als procesvertegenwoordiger.

Competenties

 • analyseren
 • beïnvloeden
 • politieke sensitiviteit
 • organisatiegericht
 • flexibel
 • netwerken
 • plannen en organiseren
 • creatief
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Voor kandidaten met een vaste aanstelling bij het Rijk bestaat de mogelijkheid om deze vaste aanstelling, na het aflopen van de proeftijd, over te nemen.

Voor kandidaten met een vaste aanstelling bij het Rijk bestaat de mogelijkheid om deze vaste aanstelling, na het aflopen van de proeftijd, over te nemen.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd.

De vacature wordt zowel intern als extern Defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de Gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster:
Het cluster bestuurs-, straf en tuchtrecht is belast met de juridische en bestuurlijke ondersteuning en advisering op het gebied van het bestuursrecht, strafrecht en tuchtrecht. Op het straf- en tuchtrechtelijk gebied is het cluster vanuit Defensie contactpunt voor het Openbaar Ministerie. Op het gebied van het bestuursrecht treedt het cluster op als adviseur en procesvertegenwoordiger in zaken betreffende het omgevingsrecht, natuur- en milieurecht, luchtvaartwetgeving en de Wet open overheid. Voorts is het contactpunt Nationale ombudsman en Veteranenombudsman bij het cluster belegd. Tot slot adviseert het cluster over het beleid ten aanzien van klachtbehandeling en integriteit. Het cluster bestaat na uitbreiding uit een hoofd en 11 (senior) juridisch bestuurlijk adviseurs.

De Directie Juridische Zaken:
Bij de Directie Juridische Zaken ben je altijd in beweging en sta je in nauwe verbinding met de maatschappij. Grote kans dat wat je op het nieuws voorbij ziet komen, jouw werkzaamheden (in)direct raken. De Directie Juridische Zaken adviseert de politieke en ambtelijke leiding van het ministerie van Defensie en de defensieonderdelen over juridisch bestuurlijke aspecten binnen Defensie, waaronder constitutionele vraagstukken, de bestuurlijke vormgeving van het departement, het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid, het voeren van gerechtelijke procedures en de inzet van de krijgsmacht. De directie speelt tevens een belangrijke rol als vertegenwoordiger en adviseur van de minister en de secretaris-generaal bij de verlening van militaire bijstand op grond van de Politiewet en bij de advisering ten aanzien van onderwerpen die behandeld worden in de ambtelijke voorportalen, onderraden en de ministerraad. De directie is onderverdeeld in de clusters wet- en regelgeving, internationale aangelegenheden, nationale taken en rechtshandhaving, civielrecht, bestuurs-, straf- en tuchtrecht en de staf van de militair juridische dienst krijgsmacht.

De defensieorganisatie neemt binnen de Nederlandse rechtsorde een bijzondere plaats in. Dit betekent dat juristen werkzaam bij de Directie Juridische Zaken zich bezighouden met zeer uiteenlopende onderwerpen die in nationale en internationale context spelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vastgoed, gegevensbescherming, inlichtingen, luchtvaart, verkeer, gevaarlijke stoffen, gezondheidszorg, onderscheidingen, Arboregelgeving, wapens- en munitie, verwerving van Defensiematerieel, openbare orde en veiligheid, verkiezingen, dienstplicht en nog veel meer.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur omgevingsrecht

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur klachtbehandeling en integriteit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch bestuurlijk-adviseur bestuursrecht

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon