Juridisch medewerker bestuurlijke boete

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 27 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-84
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij toe aan een volgende uitdagende stap in je loopbaan? Kun jij een boeterapport goed beoordelen en een heldere boetebeschikking schrijven? En heb je ook nog kennis van het bestuursrecht? Dan zit je als juridisch medewerker helemaal op je plek bij de Inspectie SZW. Bij ons in Den Haag zoeken we vier nieuwe collega’s: twee voor het team Arbeidsmarktfraude en twee voor team Arbo.

Een inhoudelijk interessante juridische functie met ruimte om zelfstandig te werken: dat vind je bij de directie Analyse, Programmering en Strategie. Als juridisch medewerker kom je terecht in een professioneel team dat op een prettige manier samenwerkt. Dat geldt zowel voor het team Arbeidsmarktfraude (AMF) als team Arbo.

Wat jouw werk precies inhoudt? Als een inspecteur een overtreding constateert, maakt deze een boeterapport op. Hierin staat welke overtredingen een bedrijf volgens de inspecteur heeft begaan. Jij beoordeelt vervolgens het boeterapport en of de overtreding is bewezen. Daarna bepaal je de hoogte van de boete op grond van de wet- en regelgeving. Daarbij houd je rekening met het handhavingsbeleid en jurisprudentie.

Je maakt een kennisgeving op en daarna een beschikking (boete en/of dwangsom) waarin je ingaat op een eventueel ingediende zienswijze. Hierbij lever je maatwerk door oog te hebben voor de individuele omstandigheden van de casus. Ook ben je verantwoordelijk voor een consistent beboetingsbeleid. Hiervoor zoek je de samenwerking op met collega's binnen je team en met specialisten en juridisch adviseurs van andere afdelingen binnen de Inspectie SZW.

Als dit nodig is overleg je met de betrokken projectleider en/of inspecteur en met de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. De voortgang van specifieke boetezaken bewaak je door middel van werkdossiers en het geautomatiseerde systeem. Ook kun je worden benaderd voor deelname aan (departementale) project- en werkgroepen die raakvlakken hebben met de taken van de afdeling Boete, Dwangsom en Inning.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie SZW houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. Daarnaast signaleren we de risico's en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW kent vier directies: directie Analyse, Programmering en Strategie, directie Opsporing, directie Toezicht en directie Mensen en Middelen.

Afdeling Boete, Dwangsom en Inning
De afdeling Boete, Dwangsom en Inning (BDI) valt onder de directie APS. Zo is BDI organisatorisch losgekoppeld van de toezichthoudende directies. Dit is noodzakelijk vanwege de wettelijk vereiste functiescheiding tussen degene die de boete aanzegt (de inspecteur) en degene die de boete oplegt. BDI bestaat uit drie teams: team Arbeidsmarktfraude (AMF), team Arbo/MHC en team Inning en Zaakbeheer. Jij komt terecht in het team Arbo of AMF.

De taken van BDI zijn:

 • Het nemen van gemotiveerde (boete)beschikkingen bij overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Warenwet en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.
 • Het innen van boetes en dwangsommen, in samenwerking met het CJIB en deurwaarders.

BDI is een belangrijk onderdeel van de handhavingsketen van de Inspectie SZW; van (boete)rapport tot en met (hoger) beroep. Met het opleggen van beschikkingen en innen van boetes draagt BDI bij aan de visie van de Inspectie SZW: eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vakgroephoofd Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur CIO-office

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 17 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur strategie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon