• Zwolle
 • HBO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
 • Juridisch, Agrarisch
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 49226, Plaatsingsdatum: 29 mei 2024

Als coördinerend Medewerker Behandelen en Ontwikkelen ben je enerzijds inhoudelijk betrokken met het beoordelen van Rapporten van bevindingen (juridisch) en daarnaast en anderzijds het coördinerend aanspreekpunt voor het cluster Levend Vee binnen het team en voor de rest van de organisatie.

In deze rol binnen het team Interventiebureau Dier (IBD) van de directie Keuren, draag je bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier, en diergezondheid te vergroten. Je maakt deel uit van een team van ruim twintig collega's, waarbinnen het cluster waartoe je behoort uit 12 personen bestaat.

Jouw dag
De dagelijkse werkzaamheden van de directie Keuren omvatten het constateren van overtredingen door toezichthoudende dierenartsen, die vervolgens een Rapport van Bevindingen (RvB) opstellen. Dit rapport is cruciaal voor het nemen van corrigerende of punitieve bestuurlijke maatregelen. In jouw functie controleer en beoordeel je of de opgestelde rapporten voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij is jouw juridische expertise van groot belang, aangezien de besluiten moeten voldoen aan hoge standaarden en goed verdedigbaar moeten zijn.

Je coördineert het proces, waarbij snelheid van afhandeling essentieel is voor de autoriteitspositie van de NVWA. In samenwerking met het Team Bestuurlijke Maatregelen (TBM) zorg je ervoor dat de rapporten worden beoordeeld en de juiste vervolgstappen worden gezet. Daarnaast speel je een belangrijke rol in het verbeteren van kwaliteit en doorlooptijden binnen het team.

Ter versterking van het team Interventiebureau Dier zoeken wij een enthousiaste, proactieve en flexibele medewerker met een stevige juridische achtergrond. Jij bent degene die de verbinding zoekt in de keten en beschikt over coördinerende vaardigheden. 

Naast het inhoudelijke aspect, wordt er van je verwacht dat je een voortrekkersrol op je neemt bij het inrichten van het RvB-traject binnen je eigen cluster, met specifieke aandacht voor de beoogde veranderingen in de organisatiestructuur. Dit doe je samen met de teamleider en twee andere coördinatoren (van de andere clusters). Denk daarbij aan: proactief inspelen en meedenken, contact met andere afdelingen en uitwerken van voorstellen. 

Daarnaast ben je actief bezig met het leggen van contacten binnen de keten en neem je deel aan relevante overleggen. Het is van belang dat je je inhoudelijk inleest en bijleest binnen het werkveld, waarbij je geen telefoonangst hebt en in staat bent effectief contact te leggen met anderen in de keten.

In het jaar 2024 staan er drie grote trajecten op de agenda die invloed hebben op het cluster. De organisatie is voornemens de directie anders in te richten. Dit heeft gevolgen voor het cluster RvB. Ten tweede is er een nieuwe RvB werkwijze, waarbij jouw inzet als coördinator vereist is. Tot slot is er het het afhandelen van de werkvoorraad. Hoewel dit traject buiten het team loopt, wordt ook hier inzet vanuit het huidige team verwacht. Als coördinator zul je van tijd tot tijd worden gevraagd om mee te denken of capaciteit in te zetten. Je bent dus niet alleen een belangrijke schakel in de dagelijkse werkzaamheden, maar ook in de tactische en organisatorische ontwikkelingen binnen het team en de bredere organisatie.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De directie Keuren van de NVWA houdt toezicht op de regelgeving met betrekking tot levende dieren, slachthuizen en vlees. Ook houdt de directie zich bezig met het voorkomen van de insleep van dierziekten en met het toezicht op de naleving van regelgeving op het terrein van import en export.
De afdeling Ontwikkeling & ondersteuning, waartoe het team Interventiebureau Dier behoort, analyseert het beleid en vertaalt beleidsdoelen in handhavingsdoelen en een handhavingsaanpak. Zo vernieuwen we de handhaving.

Daarnaast analyseren we handhavingsrisico’s voor verschillende doelgroepen en bedrijfstypen, voeren we
marktverkenningen uit en onderhouden we het contact met de stakeholders. We bereiden het toezicht voor in samenwerking met de afdeling Veterinair en Import. Ook schrijven we werkvoorschriften, ontwikkelen we inspectielijsten en stellen we risicoprofielen op. Daarbij evalueren we het toezicht samen met de uitvoerende afdelingen. Hierbij gaat het om het maken van rapportages over de inspectieresultaten en het doen van (beleid)aanbevelingen.


Verder beheren en ontwikkelen we de kennis op de expertisegebieden, houden we het systeem Import Veterinair Online actueel op basis van de ontwikkelingen in de Europese en nationale wet- en regelgeving en stellen we bindende certificaten op. Tot slot ontwikkelen en onderhouden we de proces ondersteunende systemen.


Specifiek voor het team Interventiebureau Dier.
Het team staat voor de uitvoering van onder andere de volgende taken:

 • Controle uitvoer op de facturen en volledigheid facturatie retributies.
 • Afwikkelen van rapporten van bevindingen en meldingen.
 • Coördineren en afhandelen van transport gerelateerde klachten vanuit andere lidstaten over Nederlandse ondernemingen.
 • Beoordelen van reisjournaals, GPS-en tachograafgegevens met het oog op risico gericht toezicht.
 • Aanleveren van gegevens voor verschillende rapportages zoals IMR, MANCP, EU-rapportages & jaarplannen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

: L. (Lieke), Kleisterlee, Adviseur Werving & Selectie

06-25369168

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker verwerken en behandelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Zwolle
 • MBO
 • 24
 • schaal 6
  €2.595 - €3.238 (bruto)

Juridisch medewerker Bestuurlijke Maatregelen VWS-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Senior Inspecteur Import Levensmiddelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Utrecht
 • Universitair Master
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon