• Den Haag
 • HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 8, schaal 9
  €2.945 - €4.440 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 24 mei 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-638, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Ons team behandelt alle verzoeken die op grond van de Wet open overheid (Woo) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. Elk verzoek dat we behandelen leidt uiteindelijk tot een besluit over welke informatie openbaar gepubliceerd mag worden. Jij hebt in de uitvoering van jouw rol de kwaliteit om in een politiek bestuurlijke omgeving een breed blikveld te houden en belangen te signaleren.

De werkzaamheden in een Woo-dossier kennen als hoofdaspecten het uitvragen en vervolgens beoordelen van documenten. Jij pakt dit resultaatgericht en planmatig aan en je houdt het digitale dossier in ons zaaksysteem up-to-date. Jij onderhoudt in jouw dossier contacten binnen en buiten het ministerie, zoals met de verzoeker, met de collega’s waar je documenten bij opvraagt en met derde belanghebbenden. In die contacten ben jij in staat open en helder te communiceren en kom je tot goede afspraken die je bewaakt.

Je werkt bij ons op elk dossier samen met een jurist. Deze samenwerking is zo ingericht dat jij op zaken veel verantwoordelijkheid kan pakken en de jurist jou daarin kan helpen en de kwaliteit en voortgang mede zal bewaken. In meer complexe zaken zal de jurist, in die samenwerking, het eigenaarschap hebben en werk jij daarin mee.

Het leuke aan deze baan
Je krijgt bijna alles mee over wat er in onze veelzijdige organisatie gebeurt. En dat gaat vaak over onderwerpen die veel mensen in Nederland raken. Denk aan pensioenen, cao’s, arbeidsmarktproblematiek, sociale voorzieningen en veilig werken. Soms zijn het dossiers met grote politieke gevoeligheid of veel media-aandacht. Een groot voordeel bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Onze organisatie staat bekend als een informeel ministerie. De lijnen zijn dus kort en je kunt snel schakelen met collega’s.

Jouw groeikansen
Van juridisch ondersteuner doorgroeien naar andere juridische functies vinden wij een hele logische stap. Het is dus zeker mogelijk om je werk te combineren met gerichte studies waarmee je kunt doorgroeien. Om jouw ontwikkeling te faciliteren, bieden we je ook opleidingen en trainingen aan. Inhoudelijk voor je vakgebied, bijvoorbeeld op het gebied van de Woo, maar ook over handige persoonlijke skills.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor de kwaliteit van wet- en regelgeving en voor het bestuurlijk en juridisch handelen van het ministerie. Wij behandelen wetgevende, bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen. De directie adviseert over het gebruik van het instrument regelgeving en over het ontwerpen van de teksten van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Daarnaast adviseren we over – en behandelen we – bestuurlijke aangelegenheden, bezwaar- en beroepszaken, en juridische vraagstukken, bijvoorbeeld over de Wet openbaarheid van bestuur. Verder draagt de directie bij aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen en regelingen, het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht en het behandelen van internationale procedures.

Woo -team
Je maakt deel uit van het Woo-team, onderdeel van het Bureau Ondersteuning van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. Het team werkt hybride, gedeeltelijk fysiek op kantoor en deels thuis. Er is wekelijks teamoverleg. Je kunt altijd bij je collega’s terecht om te sparren. Er is een coördinator die de zaken toebedeelt en waarmee je kunt overleggen over de inhoud en je plan van aanpak van je dossiers.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Huijbregts

0650083156

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne van der Velden

+31 15 69 4825

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoordinator Marktordening en Anderswerkenden Pensioenen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ketenarchitect schuldenketen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvang Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon