• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • schaal 9
  €3.165 - €4.440 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: LWJZ20240514_9, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Ben jij een kei in het ondersteunen en ontzorgen? Vind je het leuk om bezwaar- en beroepsprocedures administratief soepel te laten verlopen? Hou je ervan zaakadministraties goed op orde te hebben en te houden? Lees dan snel verder!
Voor onze afdeling Ondersteuning binnen de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met oog voor processen en termijnen.

Naast het ontwikkelen van wetgeving, het geven van juridische adviezen over juridisch-bestuurlijke zaken en het ondersteunen en adviseren bij Woo-verzoeken, behandelt de directie WJZ bezwaar- en beroepszaken. Het gaat daarbij met name om het behandelen van bezwaarschriften tegen beschikkingen van de bewindspersonen van EZK en LNV. Ook daaruit volgende (hoger) beroepszaken bij bestuursrechtelijke colleges worden door de juristen van WJZ behandeld.

 • Jouw werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de procesondersteuning voor de bezwaar- en beroepsprocedures. Je werkt daarvoor nauw samen met de juristen van de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar & Beroep en met de senior juridische ondersteuner B & B.
 • Je registreert in- en uitgaande brieven over bezwaar- en beroepsprocedures. In het geval.
 • van bezwaarprocedures controleer je of de ontvangen stukken compleet zijn en voldoen aan alle formaliteiten. Bezwaarschriften beoordeel je ook op de formele aspecten van ontvankelijkheid.
 • Je verzorgt alle correspondentie rondom ingekomen zaken, zoals het versturen van ontvangstbevestigingen, uitnodigingen voor de hoorzitting en verdere correspondentie met externe partijen (burgers, bedrijven, advocatuur, de Rechtspraak).
 • Je stelt procesdossiers samen en kopieert de benodigde stukken, maakt bijlagenlijsten en zorgt voor verzending naar de rechtelijke colleges.
 • Je organiseert hoorzittingen.
 • Je zorgt voor registratie en het bijhouden van zaakgegevens en bewaakt de termijnen.
 • Je regelt na afloop van procedures de eventuele vergoeding van proceskosten.
 • Voor de juristen en ook voor de indieners van bezwaarschriften ben je vraagbaak én aanspreekpunt en je kunt iedereen snel informeren over de stand van zaken van verschillende procedures.
 • Voor een deel van je tijd houd je daarnaast de voortgang van rechtszaken bij op het gebied van privaat- en ondernemingsrecht. Tot jouw takenpakket hoort ook het bijhouden en verzamelen van managementinformatie.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een gemeenschappelijke centrale directie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan onder andere uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties behandelen we beleidsvraagstukken en adviseren we over beleidsvragen en oplossingen.

Bij onze directie werken circa 200 mensen verdeeld over zeven juridische afdelingen. We werken opgavegericht in clusters samen aan grote maatschappelijke thema’s. Vanuit de afdeling Juridische Ondersteuning zorgen we met zo’n tien collega's voor de ondersteuning van alle juridische werkprocessen van de directie. Samen met het team managementondersteuners zijn we steun en toeverlaat voor de juristen. Onze directie is divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. Je kunt rekenen op een prettige werkomgeving met goede faciliteiten en volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en specialiseren. Ons kantoor bevindt zich op loopafstand van station Den Haag Centraal. De sfeer is goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk: je kunt je werktijden, in onderling overleg, flexibel plannen en gedeeltelijk thuiswerken is mogelijk. Omdat wij een goede thuiswerkplek belangrijk vinden, kun je rekenen op een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid van Manen, senior juridisch ondersteuner bezwaar en beroep

06-46152178

Josée auf dem Brinke, directiesecretaris/hoofd juridische ondersteuning

06-46152076

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch ondersteuner Bezwaar & Beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) juristen natuur, waterkwaliteit en landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) jurist energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon