• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €3.662 - €6.320 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51622, Plaatsingsdatum: 24 mei 2024

Wil je in een enthousiast team bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland? Als juridische adviseur duurzaam bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bied je onze verschillende opdrachtgevers en de collega’s in je team inhoudelijke kennis en ondersteuning op dit onderwerp. Jij gaat impact maken en samenwerken met de verantwoordelijke ministeries, financiele instellingen, maatschappelijke organisaties, branche-organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Een veelzijdige en mooie job in het team Duurzaam Bouwen waarbij je Nederland helpt om verduurzamingsstappen te zetten en waarbij je jezelf verder professioneel kunt ontwikkelen. Spreekt dit jou aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren bij RVO.  

Werken aan een duurzame gebouwde omgeving in 2050 staat centraal. Nederland moet volgens het klimaatbeleid bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen. Het beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) is in 2022 vastgesteld en werkt via vijf programmalijnen uit hoe de versnelling van de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving gerealiseerd moet gaan worden. RVO is als uitvoerder van het beleid van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) nauw betrokken bij de beleidsvorming en implementatie. Dat doen we met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking en subsidies. 

Voor het team Duurzaam Bouwen zoeken we een nieuwe collega met juridische kennis over de gebouwde omgeving en affiniteit met de financiële aspecten van de verduurzaming hiervan. Hoe implementeren we Europese richtlijnen op het gebied van verduurzaming en werken we normering uit in Nederlandse wet- en regelgeving? Hoe zitten gebouwen en maatregelen juridisch in elkaar? Op welke wijze kan Nederland financiële instellingen optimaal ondersteunen zodat deze instellingen zelf, maar ook gebouweigenaren en gebruikers, stappen zetten in de verduurzaming van hun vastgoed? Op welke wijze kunnen we organisaties informeren en faciliteren bij de CSRD-rapportage verplichtingen en het gebruik van de EU-Taxonomie? Dat zijn voorbeelden van vraagstukken waar jij warm voor loopt en graag mee aan de slag gaat.   

Het team Duurzaam Bouwen is georganiseerd in clusters. Jouw thuisbasis wordt het cluster Financiering en juridica. Je werkt vanuit die thuisbasis nauw samen met andere clusters zoals het cluster Utiliteitsbouw, cluster Woningbouw, het Nationaal programma lokale warmte transitie, het cluster Circulair bouwen en het cluster gericht op de Energieprestatie van gebouwen. 

Voorbeelden van werkzaamheden en kennisterreinen waar jij mee aan de slag kunt:

 • Meedenken en adviseren over financieringsconstructies voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zoals de gebouwgebonden financiering, (garantie)fondsen en regelingen.
 • Ontwikkeling, implementatie en/of aanscherping van normering zoals de de (minimale) energie- en milieuprestaties van gebouwen en hypotheeknormen. 
 • Uitzetten en begeleiden van extern onderzoek. 
 • Adviseren over vraagstukken omtrent bouwregelgeving waaronder het energielabel.
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen de financieringswereld. Vanuit dit netwerk mogelijkheden identificeren en omzetten in kansrijke trajecten. 


Als adviseur bij het Team Duurzaam Bouwen kun je aan de slag met verschillende onderwerpen en in verschillende rollen afhankelijk van jouw kennis, vaardigheden, interesse(s) en ontwikkelwensen. Welke werkzaamheden jij gaat doen, wordt bepaald aan de hand van het jaarplan van het team en jouw wensen voor werk en ontwikkeling. Heb je een voorkeur voor een bepaald onderwerp, geef dit dan aan in je motivatie. 
 

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Duurzaam Bouwen is onderdeel van de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving van de de directie Nationale Programma’s van RVO. 
Het team Duurzaam Bouwen levert kennis en advies aan de beleidsdepartementen, adviseert over de implementatie van Europees beleid, begeleidt externe onderzoeken, denkt mee bij de opzet van nieuwe instrumenten en regelingen, ontwikkelt rekentools, is verantwoordelijk voor de energielabel database, stimuleert circulair bouwen en werkt mee binnen de landelijke warmte transitie en de verduurzaming van de utiliteitsbouw. Het team staat verder in contact met gemeenten, provincies, kennisinstellingen, de financiële sector diverse branches, bedrijven en allerlei maatschappelijke organisaties. Het team functioneert als schakel tussen beleid en uitvoering. Het team Duurzaam Bouwen bestaat uit ruim 50 medewerkers die in de praktijk integraal door 3 teammanagers (met portefeuilleverdeling) worden aangestuurd.

De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouw, mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. De afdeling werkt voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit 12 teams.
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vandaag werken aan de wereld van morgen
De wereld verandert elke dag en wij veranderen mee. Met meer dan 6000 RVO’ers werken we iedere dag aan morgen. We ondersteunen, adviseren en stimuleren ondernemend Nederland. We helpen met innoveren en verduurzamen. Nationaal en internationaal, want ons werk stopt niet bij de grens. Samen werken we aan:
 

 • De verduurzaming van onze energievoorzieningen.
 • Het tegengaan van klimaatverandering.
 • Een omslag naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
 • Een sterke digitale economie.


Het zijn grote uitdagingen, maar wij geloven dat het mogelijk is. Daarom verbinden we ondernemers, overheden en organisaties om te bouwen aan het Nederland van morgen.
We doen het samen.
 

Wat doen we?
Wij maken overheidsbeleid bereikbaar en uitvoerbaar. Van voorlichting, advies en financiering tot het bieden van een luisterend oor voor ondernemers en organisaties. En dat is nog maar een klein onderdeel van wat we doen. Ondernemend Nederland is ontzettend veelzijdig en daarom zijn wij dat ook.
 

Divers maakt beter
Met enorme uitdagingen op komst, is het juiste talent aan boord hebben belangrijk. Het maakt bij ons niet uit wie je bent. Wij kijken naar wat je kunt en waar jouw ambities liggen. Om de wereld duurzamer te maken hebben we ideeën nodig uit alle hoeken van de samenleving. Daarom hebben we voor iedereen plaats bij RVO, zolang je maar nieuwsgierig en ondernemend bent. We geven je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Want zo boek jij de mooiste resultaten. Voor jezelf, voor ondernemers en voor morgen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren RVO

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker monitoring duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior adviseur duurzame Industrie en circulaire economie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Subsidiebeoordelaar Europees groente- en fruitbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon