Juridische stage rechtsvergelijkend onderzoek binnenvaartregelgeving

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 7 april Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer Stage HBJZ 2023-02
 • Plaatsingsdatum 15 maart 2023
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 3 apr 2023 - 31 aug 2023

Functie­omschrijving

Welke regels gelden er op de meeste binnenwateren van Nederland? Dat is geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). In deze reglementen is onder andere vastgelegd wat de borden en overige verkeerstekens betekenen, wanneer je welke verlichting moet voeren, welke tekens en geluidsseinen er gelden op het water en wat de voorrangs- en uitwijkregels zijn. Het RPR is van toepassing op de Nederlandse wateren die onder de Akte van Mannheim vallen (Rijn, Waal, Lek en Pannerdensch Kanaal). De regels daarin worden internationaal vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, bestaande uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. Het BPR is ons nationale reglement en is geldig op de meeste overige binnenwateren. Beide reglementen zijn inhoudelijk nauw met elkaar verweven. Wanneer het RPR wijzigt kan het dus zijn dat er ook bepalingen in het BPR of daar aan verwante regelgeving moet worden aangepast. Veel van de bepalingen uit het RPR zijn integraal overgenomen in het BPR, maar inmiddels zijn er verschillen tussen beide reglementen ontstaan. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen waarbij het BPR wel het RPR volgt, maar door middel van lagere regelgeving. Ook zijn bepalingen in het RPR die om verschillende redenen niet zijn overgenomen in het BPR. Wanneer deze verschillen worden opgemerkt moet dit met losse wijzigingen worden hersteld, wat meer tijd en werk kost dan wanneer het BPR gezamenlijk met het RPR was aangepast. Vanwege het internationale karakter van de binnenvaart is het echter van groot belang dat het BPR weer zoveel mogelijk in lijn wordt gebracht met het RPR.

Om dit probleem te verhelpen zoeken we naar een stagiair(e) die een overzicht opstelt van de BPR bepalingen die één-op-één gelijk horen te zijn aan het RPR, van de bepalingen die in de vorm verschillen maar waarvan de inhoud gelijk is en bepalingen waarin bewust wordt afgeweken van het RPR. Naast dit wetgevingsonderzoek zal het ook nodig zijn om met Rijkswaterstaat, als toezichthouder op de naleving van beide reglementen, om tafel te gaan om te inventariseren welke bepalingen in de praktijk/uitvoering niet meer voldoen. Het opstellen van een wijziging om dit aan te pakken is het logische vervolg daar op en dus ook onderdeel van de stage. Dit zou dan onderdeel worden van een herziening van het BPR, waarbij ook kritisch wordt gekeken naar het niveau waarop de regelgeving (ook het RPR in Nederlandse context) wordt vastgesteld.

• je bent een derdejaars master of wo-bachelor student en volgt een juridische opleiding
• je vindt het interessant om je te gaan verdiepen in juridische scheepvaart onderwerpen
• je kunt je schriftelijk goed uitdrukken

 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Minimaal aantal uren per week 20
 • Maximaal aantal uren per week 40

De start- en einddatum stageperiode in overleg. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een collega/mentor(wetgevingsjurist) uit deze afdeling.

Naast het stageonderwerp waar jij je mee bezig gaat houden is er ook zeker de ruimte om mee te kijken met collega’s. Jouw stage is een brede kennismaking met het werken voor de Rijksoverheid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ)
Tijdens de stage zal de stagiair(e) onderdeel zijn van de afdeling Lucht- en Scheepvaart binnen de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de (gezellige) afdeling werken bijna twintig wetgevingsjuristen aan een grote verscheidenheid aan onderwerpen. De afdeling levert bestuurlijk-juridische adviezen aan beleidscollega’s, de ambtelijke top en bewindspersonen en zorgt voor de totstandkoming van kwalitatief goede en uitvoerbare regelgeving. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tjebbe Harte

0621304942

Melanie Kalis

0654395749

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Leerwerkplek Office & Management Support

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband BBL/BOL

Stagiair juridisch specialistisch advies

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Afstudeeropdracht Master (Bedrijfskundige) Informatica / Business IT & Managemen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon