Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 4 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer LWJZ20230203_11/13
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je juridische kennis inzetten binnen actuele, betekenisvolle thema’s die onze hele maatschappij raken? Bijvoorbeeld binnen de transities in de landbouw of op het gebied van natuur en stikstof, circulaire landbouw of visserij? Iets voor jou? Wij zoeken enthousiaste collega's die aan de slag willen op deze uitdagende terreinen.

Je werkt binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken, een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze directie is verdeeld in zes afdelingen. Twee van die afdelingen werken dedicated voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit zijn de afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. In beide afdelingen hebben we ruimte voor nieuw juridisch talent. Je gaat aan de slag met (juridische) advisering en/of het ontwerpen van wet- en regelgeving.

De afdeling Landbouw en Voedselkwaliteit bestaat uit vier clusters, waarin zowel regelgeving wordt gemaakt als juridisch advies wordt gegeven. Onderwerpen die in de clusters worden opgepakt betreffen onder meer:

 • dierenwelzijn, diergezondheid, diergeneesmiddelen, diervoeders, uitoefening van de diergeneeskunde, voedselveiligheid (cluster dieren);
 • biologische landbouw, landbouwkwaliteit, gewasbeschermingsmiddelen, plantgezondheid, glastuinbouw (cluster plantaardige landbouw en landbouwkwaliteit);
 • een duurzame en toekomstbestendige visserijsector, visserij op zee en in kust- en binnenwateren, het gemeenschappelijk visserijbeleid (cluster visserij);
 • gemeeschappelijk landbouwbeleid (cluster gemeenschappelijk landbouwbeleid).

Naast deze clusters zijn we betrokken bij de transitie die in de landbouw wordt gemaakt naar een meer duurzame landbouw en bij het landbouwakkoord en adviseren we over de juridische aspecten daarvan.
In ieder van onze clusters liggen voldoende mooie en uitdagende opgaven. Wij zijn dan ook voor al onze clusters op zoek naar versterking met juristen die op de verschillende onderwerpen adviseren en regelgeving opstellen. Ook zoeken we een jurist die adviseert op het terrein van subsidies en staatssteun. In welk(e) cluster(s) jij aan de slag gaat en met welke dossiers jij je bezig gaat houden, bepalen we graag samen met jou.

Ook de afdeling Natuur en Stikstof kent vier clusters. In alle clusters wordt zowel regelgeving gemaakt als juridisch advies gegeven. Onderwerpen die in de clusters worden opgepakt betreffen onder meer:

 • Natura 2000, stikstof, stikstofregistratiesysteem, omgevingswaarde, toestemmingverlening, PAS-melders, advisering natuurvergunningen (cluster Natura 2000 en Stikstof);
 • gebiedsgerichte aanpak, Nationaal Programma Landelijk Gebied, aanpak piekbelasting stikstof, Transitiefonds, beëindigings- en verplaatsingsregelgeving veehouderijen (cluster Gebiedsgerichte aanpak);
 • derogatie mest, 7e actieprogramma, herziening mestbeleid (cluster Mest;
 • bescherming dier- en plantensoorten, jacht, nationale parken, expertisefunctie omgevingsrecht (cluster Natuur en omgevingsrecht).

We zoeken versterking voor alle clusters, behalve voor het cluster mest. Voor het cluster Natuur en omgevingsrecht zoeken we twee juristen. Een jurist die aan de slag gaat met regelgeving en juridische advisering op het terrein van bescherming dier- en plantensoorten en jacht en een jurist die adviseert op het terrein van subsidies en staatssteun. In het cluster Gebiedsgerichte aanpak is plek voor twee juristen transitie landelijk gebied. Je adviseert de bewindspersonen en andere organisatieonderdelen van het ministerie over allerlei juridische vraagstukken die opkomen in het kader van de transitie van het landelijk gebied (incl aanpak piekbelasting) en bent sparringpartner voor juristen bij decentrale overheden zoals provincies. In het cluster Natura 2000 en stikstof zoeken we een jurist die adviseert over juridische vraagstukken rondom het stikstofdossier en een jurist die, naast advisering, aan de slag gaat met regelgeving op het terrein van Natura 2000 en stikstof en evt. op het terrein van een ander cluster uit de afdeling.

Waar ga jij werken? Dat bepalen we graag samen met jou. Hierbij houden we uiteraard rekening met jouw kennis, ervaring en interesses. En wil je op termijn overstappen naar een andere afdeling binnen de directie, en zo je blikveld verruimen en jezelf verder ontwikkelen? Ook dat is mogelijk.

In welke afdeling je ook aan de slag gaat, één ding staat vast: als jurist lever je bij ons een belangrijke bijdrage aan de grootste transities en maatschappelijke vraagstukken van dit moment.

Collegiaal, conceptueel, scherp en communicatief sterk in woord en geschrift: zo sta jij bekend. Je werkt net zo makkelijk zelfstandig als in teamverband. Zijn er tegenstellingen of problemen? Jij maakt ze op sympathieke wijze bespreekbaar en komt met creatieve oplossingen. Je hebt het talent om abstracte, soms nog wat vage beleidsdoelen, te vertalen naar precieze, uitvoerbare juridische kaders. Denk aan wet- en regelgeving en juridische advisering daarover. Daarnaast geef je, met het oog op het opstellen van duurzame wet- en regelgeving, probleemloos aan wat de juridische randvoorwaarden zijn. Ook bij zich nog ontwikkelend, toekomstig beleid. Je kunt met gezag over een onderwerp adviseren; anderen overtuigen van jouw aanpak gaat jou dan ook prima af. Het lukt je hierbij complexe juridische materie in eenvoudige bewoordingen aan niet-juristen over te brengen. Als je adviseert, voel je steeds goed de onderliggende belangen, gevoeligheden en krachtenvelden aan en ben je tegelijkertijd niet bang om tegen de stroom in te adviseren.

Verder heb je:

 • Een wo-diploma rechten.
 • Minimaal enkele jaren ervaring als jurist. We hebben vacatures in de schalen 11, 12 en 13. Hoe hoger de schaal, hoe meer jaar ervaring we verwachten.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 160 mensen.

Onze directie bestaat uit zes afdelingen:

 • De afdelingen Klimaat en Energie, en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.
 • De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
 • De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Onze directie is dus erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Judith Mentink, hoofd Landbouw en Voedselkwaliteit

06- 20444151

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anneke Jonkers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29690767

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior adviseur digitale weerbaarheid en privacy

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur CIO-office

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon