Jurist bestuursrecht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar, vooruitlopend op een vast contract
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Vacaturenummer SodM_20221207_11
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een bestuursrechtjurist met een goed gevoel voor techniek? Heb je een hart voor de veiligheid van mensen en bescherming van het milieu? Dan heeft SodM jou nodig! Zeker als jij affiniteit hebt met toezicht en handhaving.

Gaswinning in Groningen; Oliewinning in Drenthe; Geothermie in Brabant; Windenergie op zee; Zoutwinning in Twente: op veel plaatsen in Nederland én op de Noordzee worden delfstoffen gewonnen. SodM houdt toezicht op die activiteiten en adviseert over de gevolgen daarvan. Belangrijk werk waarvoor veel maatschappelijke belangstelling is.

SodM hoopt met jou een scherpe en genuanceerde adviseur te krijgen; een medewerker met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goede communicatieve vaardigheden. En natuurlijk moet je een gezellige collega zijn.

Juridische Zaken:
Met zes andere juristen ben je het juridische hart van een toezichthouder die maatschappelijk in de belangstelling staat. Samen met hen en met de andere -veelal technisch vaardige- collega's werk je aan kwalitatief hoogwaardige resultaten. Juridische documenten die begrijpelijk en effectief zijn en die een juridische toets in vervolgprocedures kunnen doorstaan.

Het werkveld:
SodM houdt toezicht op de delfstoffenwinning in Nederland en op de Noordzee. Waar gas, olie, zout, of aardwarmte uit de diepe ondergrond wordt gehaald, ziet SodM erop toe dat de mijnbouwondernemingen de veiligheid en gezondheid voor mens en milieu borgen. Ook de windmolenparken op zee en het transport van gas staan onder toezicht van SodM.

Juridisch betekent dit dat SodM toeziet op de naleving van een groot aantal bepalingen in wet- en regelgeving. Regels die te vinden zijn in vele nationale wetten zoals de Mijnbouwwet, de Gaswet, de Arbo-wetgeving (arbeidstijden en -omstandigheden), de Wet Windenergie op zee, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. Maar ook internationaal zijn er direct werkende regeld waar toezicht op nodig is.

Daarnaast heeft SodM als bestuursorgaan te maken met de Algemene wet bestuursrecht, de Wet open overheid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als jurist geef je samen met jouw collega's van het cluster Juridische Zaken advies aan de gehele organisatie: als klankbord bij de totstandkoming van wetgeving, als waarborg voor jurisdisch correcte besluitvorming en als proceseigenaar bij bezwaar en beroep.

Dit ben jij
Je bent analytisch en schrijfzeker. Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor de maatschappelijke en politieke functie van een onafhankelijke toezichthouder. Je kan een juridische afweging maken van vaktechnische, economische, maatschappelijke, bestuurlijke en politieke belangen.

Je kan complexe, technische materie begrijpen en vertalen. Dat maakt jouw overtuigingskracht ook groot. Je bent creatief in de benadering van problemen en steeds op zoek naar een adequate aanpak om te komen tot oplossingen. Je kan jouw werk goed plannen en weet wat er moet gebeuren om met anderen een goed resultaat te behalen.

En je bent uiteraard een leuke collega voor de huidige medewerkers.

Daarnaast heb je:

 • Een afgeronde wo-opleiding rechten.
 • Goede kennis van het bestuurs(proces)recht.
 • Goede kennis van het omgevingsrecht/milieurecht en/of arbeidsomstandighedenrecht.
 • Affiniteit met toezicht, handhaving en vervolgprocedures (bezwaar en beroep).
 • Affiniteit met techniek en chemie is een pre.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, vooruitlopend op een vast contract
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden wij jou?

SodM is een professionele en resultaatgerichte hedendaagse werkgever die actief is in het maatschappelijke speelveld waar de dynamiek groot is. Je werkt aan inhoudelijke, interessante en zeer actuele zaken. Als toezichtzichthouder staat SodM in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en publiek volgen ons werk kritisch. Jouw werk heeft direct impact op mensen en bedrijven. Samen met andere specialisten werk je op een hoog kennisniveau en draag je bij aan de veiligheid van de burgers en het milieu, het houden van toezicht en het ontwikkelen van nieuwe manieren van toezicht op de onder toezicht gestelde bedrijven. Naast deze inhoudelijke uitdagingen kun je rekenen op:

 • Een prettige werkplek in Den Haag op 2 minuten loopafstand van (metro)station Leidschenveen, makkelijk te bereiken met tram en metro op 12 minuten van Den Haag CS;
 • Een salaris in schaal 11. Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid;
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (IKB-uren). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je IKB laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof of het besteden aan een fietsregeling, voordelig sporten en andere fiscaal vriendelijke doelen;
 • Volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer;
 • Een tijdelijk contract voor een jaar met een 32-36-urige werkweek met daarna de mogelijkheid tot een vast contract; de werktijden zijn in onderling overleg;
 • Wij hechten veel waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden je daarvoor tal van mogelijkheden;
 • Goede faciliteiten, een gezellig bedrijfsrestaurant en een personeelsvereniging die regelmatig leuke uitjes organiseert;
 • De komende tijd werken wij zoveel mogelijk thuis. Hierna is thuiswerken en flexibel werken altijd bespreekbaar. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerkfaciliteiten.

Is jouw interesse gewekt, solliciteer dan direct via de link met je cv en onderbouw in je motivatiebrief waarom je op deze functie solliciteert en waarom SodM jou aanspreekt.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Bel of mail dan met Diana Priëto Reyes (d.prietoreyes of 0625287540)

De kennismaking en selectieprocedure bestaat uit minimaal twee gesprekken en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. De kandidaten die het beste aansluiten op het opgestelde profiel nodigen wij uit voor een gesprek. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Bij SodM passen we ons telkens aan de (corona-)omstandigheden en de maatregelen die daarbij horen aan. Verder is er de mogelijkheid van hybride werken. Hierdoor kan het voorkomen dat de sollicitatiegesprekken van de eerste ronde digitaal plaatsvinden via ‘Microsoft Teams’. De tweede sollicitatieronde vindt mogelijk fysiek plaats op het kantoor van SodM (conform de meest recente omstandigheden) of anders via ‘Microsoft Teams’. Het afrondend arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats via ‘Microsoft Teams’.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling bestuurszaken bestaat uit de clusters juridische zaken, toezichts- en milieubeleid, bestuursadviseur en woordvoering. Binnen de afdeling bestuurszaken maak jij deel uit van team juridische zaken. Juridische Zaken vervult de rol van juridisch adviseur voor de gehele organisatie; als klankbord bij totstandkoming van wetgeving; als waarborg voor juridisch correcte besluitvorming; en als proceseigenaar bij bezwaar en beroep. De afdeling bewaakt de juridische kwaliteit en verzorgt de woordvoering en communicatie met de omgeving. De grootste gemene deler in het team is de drive om de aanwezige deskundigheid in te zetten voor een veilige energiewinning in Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 140 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wilco de Vreeze, clustercoördinator Juridische Zaken

06-2538 5373

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Priëto Reyes

06-2528 7540

Solliciteren?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Allround informatiebeheerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) inspecteur geothermie en zout

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon