• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: LWJZ20240610_12/13, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Als juridisch adviseur bestuursrecht en jurist bezwaar & beroep wacht er een mooie uitdaging op jou bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken ben je betrokken als juridisch adviseur bij grote (infrastructurele) projecten en behandel je de meest interessante bezwaar- en beroepszaken. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning, grote windparken op zee en land, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur.
Je adviseert en bent betrokken bij grote projecten, bijvoorbeeld op het terrein van de aanleg van energie infrastructuur projecten. Je werkt in hoge mate zelfstandig aan bezwaarzaken, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in. Dit doe je met een scherp oog voor de belangen van alle betrokkenen. Vanuit jouw juridische kennis en expertise weeg je ook het maatschappelijke belang goed mee. Zo zorg je dat jouw verweer kans van slagen heeft bij de rechter.
Komt het tot een beroepszaak? Dan schrijf je het verweerschrift en pleit je voor de rechter. Dit doe je altijd onder begeleiding van de coördinerend jurist van de afdeling waarmee je nauw samenwerkt. Zo vertegenwoordig je onze ministers in juridische procedures en geschillen bij beslissingen die heel veel mensen raken. Juist dat maakt jouw werk zo interessant.

Zeker bij infrastructurele projecten op energiegebied, een thema waarbinnen de komende tijd veel juridische capaciteit nodig is, beperkt jouw werk zich niet tot het voeren van de procedure. Je bent in een vroeg stadium bij de ontwerpplannen betrokken, en draagt bij aan de juridische onderbouwing ervan. Dit vergroot straks bij de rechter de kans op een goede afloop van de mogelijke beroepsprocedures tegen de plannen.

Natuurlijk sta je er binnen de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep niet alleen voor. Je werkt veel samen met je collega’s, zoals de coördinerend jurist die jou begeleidt en alle stukken meeleest volgens het vierogenprincipe. Daarnaast schakel je veel met de verschillende beleidsdirecties, die alle technische kennis over de dossiers in huis hebben. Dat betekent dat je ook buiten je eigen kaders kijkt en communiceert met niet-juristen. Ook goed om te weten: je start met wat kleinere zaken en pakt langzaam maar zeker steeds grotere zaken op. Zo krijg je alle ruimte om te groeien in jouw functie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden zoals algemeen bestuursrecht, privaatrecht, ondernemingsrecht en Europees en internationaal recht. Binnen onze afdeling werk je samen met ruim 25 mensen: allemaal juristen, vaak met verschillende specialismen. Onze afdeling is heel divers, zowel in het takenpakket als in de samenstelling. De sfeer is heel goed, collegiaal en professioneel. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 200 mensen.

Onze directie bestaat uit zes afdelingen:

 • De afdelingen Klimaat en Energie, en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.
 • De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
 • De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

André Hofman

06-27074564

Christa Kraakman

06-11376303

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bestuursrecht en bezwaar & beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Europees en internationaal recht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Europees en internationaal recht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon