Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Jurist bestuursrecht/Wob (tijdelijke vacature)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 26 november Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer CZW/2019/12
 • Plaatsingsdatum 9 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Verzoeken die samenhangen met de Wet openbaarheid van bestuur zijn vaak omvangrijk en complex. Ze vereisen een correcte, tijdige en secure afhandeling. Zet jij daar je tanden in als jurist bestuursrecht en breng je vanuit jouw juridische expertise adviezen uit? Zo draag je bij aan de transparantie van de democratische bestuursprocessen van Nederland.

Als jurist bestuursrecht met kennis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werk je binnen een aanstelling van één of twee jaar aan de behandeling van vaak gecompliceerde Wob-verzoeken. Dat doe je bij de afdeling Juridisch Adviseur van de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag.

Als wob-jurist ben je verantwoordelijk voor het in behandeling nemen, uitzetten en begeleiden van Wob-verzoeken die bij BZK binnenkomen. Je buigt je over zeer uiteenlopende onderwerpen en ontmoet collega’s van alle afdelingen van het ministerie. Je helpt collega’s van andere afdelingen bij de afhandeling van Wob-verzoeken, je verzorgt de juridische toetsing van concept-besluiten en je adviseert de secretaris-generaal over de afhandeling van Wob-verzoeken. Je behandelt af en toe zelfstandig Wob-verzoeken van de eigen directie.

In je rol als juridisch adviseur begeleid je collega’s van andere afdelingen bij de afhandeling van verzoeken, het zoeken en beoordelen van documenten en het opstellen van een besluit. Je denkt mee over strategische vraagstukken rond openbaarmaking van overheidsinformatie.

Je signaleert tijdig problemen bij de afhandeling en past de werkwijze aan als de omstandigheden daarom vragen. De functie van bestuursrechtelijk jurist is bij uitstek geschikt om je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en coachingsvaardigheden te ontwikkelen. In voorkomend geval ben je inzetbaar voor advisering over andere onderwerpen op het terrein van het bestuursrecht en/of privaatrecht.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding Nederlands recht afgerond en hebt kennis van het algemene bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 • Je hebt bij voorkeur al ervaring met het zelfstandig behandelen van Wob-verzoeken.
 • Je hebt een oplossingsgerichte, flexibele en collegiale werkinstelling.
 • Je bent gewend onder hoge tijdsdruk te werken.
 • Je kunt goed organiseren en hebt praktische ervaring en/of affiniteit met ICT-systemen.
 • Je bent een doorzetter en draait je hand niet om voor omvangrijke dossiers.
 • Je kunt gezaghebbend adviseren en hebt daarbij oog voor de politieke en beleidsmatige omgeving waarin je functioneert.
 • Je communiceert helder en vlot, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent breed inzetbaar voor advisering op bestuursrechtelijk en/of privaatrechtelijk terrein.
 • Je bent besluitvaardig en weet draagvlak te creëren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging van een jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Detachering binnen de Rijksoverheid behoort tevens tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) heeft drie hoofdtaken: constitutionele zaken, wetgeving en juridisch advies. De directie draagt daarbij onder meer zorg voor:

 • juridisch advies over aangelegenheden in de volle breedte van het departement, het onderhouden van de contacten met de landsadvocaat;
 • behandelen van de bezwaar- en beroepsprocedures van het ministerie;
 • optreden als advocaat in loondienst voor het Rijksvastgoedbedrijf;
 • advisering over (Europese) aanbestedings- en staatssteunkwesties, inclusief het Coördinatiepunt Staatsteun Decentrale Overheden;
 • strategie, beheer en onderhoud van de grondwet, het statuut, de algemene wetgeving zoals de Wet openbaarheid van bestuur en de Gemeentewet, alsook internationale verdragen en EU-wetgeving;
 • constitutionele toetsing van (concept)regelgeving, beleid en maatregelen;
 • opstellen van regelgeving waar het ministerie verantwoordelijk voor is;
 • adviseren over de noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheid om met wetgeving bij te dragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen;
 • beleidsvorming en wetgeving rond gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie en de coördinatie van het rijksbeleid ter zake.

Ons doel is om als hoogwaardige juridische en constitutionele kennisorganisatie te werken voor van het hele ministerie en – voor wat betreft de constitutionele zaken – ook voor de andere ministeries en het parlement. Rijksbreed levert CZW een bijdrage aan de ontwikkeling van de juridische functie. Hierbij werken we volgens de werkwijze van BZK, waarbij flexibiliteit, samenwerking met partners binnen en buiten het ministerie en aanpassingsvermogen voorop staan.

CZW acteert als een partner van beleid en uitvoering, zodat in het voortraject juridische aspecten bij beleids- of besluitvorming mee kunnen worden genomen. Dit vergt optimale politiek-bestuurlijke en omgevingsgerichtheid. Transparante samenwerking, een brede blik met oog voor andere disciplines, snelle signalering van knelpunten, een proactieve werkhouding, snelle opschaling bij vastlopende discussies en een goede juridische en (wetgevings)technische kwaliteit zijn cruciaal in de effectiviteit van die borging.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Langendoen, Juridisch Adviseur BZK

06-52841138

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist / adviseur grondrechtenbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon