Jurist beveiliging burgerluchtvaart

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.887 - €4.563
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 14 oktober
 • Vacaturenummer 339399
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als je niet thuis werkt, is Schiphol is jouw thuishaven. Jij werkt er namelijk op de Koningin Maximakazerne als jurist bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart. Een uniek en boeiend juridisch vakgebied, waarin je je volop kunt ontwikkelen. Ook als toezichthouder. Een interessante baan bij de Koninklijke Marechaussee die er echt toe doet, die heb jij zeker!

Als jurist focus jij je op de wetgeving Beveiliging Burgerluchtvaart (BBLV). Een vakgebied waarin je te maken hebt met politieke, bestuurlijke, economische én veiligheidsbelangen. En dat vraagt continu om een zorgvuldige balans. Op strategisch, maar ook op operationeel niveau speel jij een belangrijke en centrale rol als het gaat om onder meer juridische procedures. Dan kun je denken aan zienswijzegesprekken, bezwaarschriftprocedures en beroepszaken bij de rechtbank.

Je geeft de brigadeleiding gevraagd en ongevraagd advies en verleent juridische ondersteuning in complexe juridische procedures bij de rechtbank en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wat ook bij jouw werk hoort, is het mede uitbouwen en onderhouden van het netwerk met partners buiten de Brigade.

Daarnaast houd je je bezig met vraagstukken op het gebied van naleving en handhaving, ook al omdat juridische aspecten van het toezicht steeds belangrijker worden. Je adviseert over beleidskwesties, en werkt bovendien actief mee aan de verdere professionalisering van de Brigade als geheel en de mensen die binnen de eenheid werken. Daarbij heb je te maken met securitymanagers van onder toezicht gestelde bedrijven, juristen van de NCTV, de Dienst Justis en de Nationale Politie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je doet je werk binnen de staf van het Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar), of binnen de commandogroep of stafsectie en brigades van het Landelijk Tactisch Commando (LTC).

De Koninklijke Marechaussee bestaat uit een staf, een eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando. De staf ondersteunt de commandant van de Koninklijke Marechaussee bij de uitvoering van zijn taken. In het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee volgen marechaussees hun opleidingen. De brigades, die deel uitmaken van het LTC, voeren alle operationele taken van de marechaussee uit.

Landelijk Tactisch Commando
Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) is het operationele hoofdkwartier van de marechaussee en verzamelt en analyseert informatie die belangrijk is voor de uitvoering van marechausseetaken. Op basis daarvan worden de brigades ingezet.

Sinds de oprichting van het LTC in 2016 is de Koninklijke Marechaussee een informatiegestuurde organisatie. Voor die tijd werkten we gebiedsgebonden en in districten. Door de organisatieverandering kunnen we goed inspelen op de toenemende dreiging van (grensoverschrijdende) criminaliteit, terrorisme en illegale migratie.

Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart
De Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart is de nationale toezichthouder op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart. Wij houden in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid toezicht op ongeveer 1.500 bedrijven. Dit zijn onder andere de luchthavenexploitanten van Schiphol en de vier regionale luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, leveranciers van vlucht- en luchthavenbenodigdheden, vaste vervoerders, opleidingsinstellingen en beveiligingsorganisaties. Ook houden we toezicht op de luchthavens op Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Verder voeren wij op basis van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus achtergrondonderzoeken uit en verlenen wij op basis daarvan wel of geen toestemming aan personen om als luchthavenbeveiliger aan het werk te mogen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 68.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Uddel - KMar DLBE
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Operatiën

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Eygelshoven
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bedrijfsveiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon