Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW HBJZ 22-083
 • Plaatsingsdatum 29 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij wilt een bijdrage leveren vanuit jouw juridische kennis, aan maatschappelijke ontwikkelingen vooral op het terrein van transparantie en openbaarheid. De functie van jurist bezwaar en beroep, met als standplaats Den Haag, binnen het ministerie van Infrastrucutuur en Waterstaat is dan echt iets voor jou. Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland voorop.

Wat ga je doen
Als jurist bezwaar en beroep treed je op in bestuursrechtelijke geschillen waarbij het zwaartepunt ligt bij het zelfstandig behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures over besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en binnenkort de Wet open overheid (Woo). Je bent lid of voorzitter van hoorcommissies en procesvertegenwoordiger bij de bestuursrechter in eerste aanleg en in hoger beroep. Daarnaast hou je contact met de Wob-unit die verantwoordelijk is voor de primaire Wob/Woo-besluiten en lever je een proactieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de werkprocessen van de Wob-unit. Ook behoort het ontwikkelen en delen van kennis door middel van bijvoorbeeld het opstellen van handleidingen en het geven van workshops tot jouw functie. Verder adviseer je collega juristen en beleidsmedewerkers op het brede terrein van het bestuursrecht, zoals bijvoorbeeld over de kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht, subsidie, nadeelcompensatie, handhaving of mandaat en delegatie.

Wat zijn jouw belangrijkste kwaliteiten als jurist bezwaar en beroep?
Als jurist bezwaar en beroep ben je initiatiefrijk en flexibel. Je kan goed samenwerken, maar bent ook zelfstandig. Je signaleert kansen voor verbetering en/of verandering en draagt bij aan het realiseren ervan. Politieke afbreukrisico’s onderken je tijdig. Je werkt secuur en ook onder lastige omstandigheden behoud je rust en overzicht en blijf je doelmatig en planmatig werken.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Als jurist bezwaar en beroep kom je terecht in het cluster bestuursrecht, met vijf collega’s die gezamenlijk het ministerie van bestuursrechtelijke advisering en vertegenwoordiging in procedures voorzien. Een senior jurist uit het cluster zal jouw eerste aanspreekpunt zijn en jou - waar nodig - de finesses van het bestuursrechtelijk procederen bijbrengen. Sinds de corona maatregelen zijn opgeheven werkt het ministerie van IenW hybride. Dat wil zeggen dat het werk (en dus ook jouw inwerkperiode) deels op kantoor en deels vanuit huis zal plaatsvinden. Uiteraard zullen ook de andere collega’s van het cluster jouw inwerkperiode zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo plannen wij verschillende (online) kennismakinggesprekken in. Hierdoor leer jij jouw nieuwe collega’s snel kennen en heb je alle mogelijkheid om vragen te stellen. Collegiale samenwerking vinden wij heel belangrijk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is een centrale dienst binnen de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). HBJZ ressorteert samen met enkele andere centrale diensten direct onder de secretaris-generaal.
HBJZ is verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie en voor alle bestuurlijk-juridische producten en advisering op de IenW-beleidsterreinen. Onze advisering en productie richt zich primair op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert ook een aandeel in besluiten en overeenkomsten, behandelt bezwaren en klachten, is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen en coördineert de afhandeling van Wob-verzoeken. Wij adviseren degelijk, maar waar nodig ook gedurfd; we duiden juridische risico’s, proberen deze zo veel mogelijk te beperken, maar sluiten ze niet per se uit.
HBJZ heeft naast een producerende ook een overkoepelende controlfunctie voor het juridisch handelen van het ministerie, met als doel de juridische kaders van het rechtstatelijk handelen te helpen bewaken en versterken. Voor de juridische collega’s van Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport levert HBJZ waar nodig adviezen in de vorm van second opinions.
HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner, die vanuit haar centrale positie goed zicht heeft op de vele beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend tussen rechtsgebieden. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van besturen en het rechtstatelijk handelen van het ministerie. De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen.
Er werken circa 120 professionals bij HBJZ. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. Het tempo ligt hoog, de dossiers zijn divers. De focus ligt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige, bruikbare producten.

De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken (ABJZ), Lucht- en Scheepvaart (L&S), Spoor en Weg (S&W), Water, Infrastructuur en Omgevingsrecht (WIO), Milieu en de afdeling Ondersteuning. De vacature staat binnen de afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken (ABJZ) open. Deze afdeling bestaat naast het cluster bestuursrecht onder andere uit het cluster privaatrecht en het cluster Europees recht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. van de Velde (Sanne)

06 - 55 43 23 69

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R. Stiekema (Rob)

06 - 25 09 51 27

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Integrale Beveiliging BVA Office

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker maritieme veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

senior beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon