Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer LWJZ20220728_12/13
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als jurist bezwaar en beroep wacht er een mooie uitdaging op jou bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken behandel je de meest interessante bezwaar- en beroepszaken. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning, grote windparken op zee en land, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur.

Het in hoge mate zelfstandig behandelen van een bezwaarzaak, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in. Dit doe je met een scherp oog voor de belangen van alle betrokkenen. Vanuit jouw juridische kennis en expertise weeg je ook het maatschappelijke belang goed mee. Zo zorg je dat jouw verweer kans van slagen heeft bij de rechter.
Komt het tot een beroepszaak? Dan schrijf je het verweerschrift en pleit je voor de rechter. Dit doe je altijd onder begeleiding van de coördinerend jurist van de afdeling waarmee je nauw samenwerkt. Zo vertegenwoordig je onze ministers in juridische procedures en geschillen bij beslissingen die heel veel mensen raken. Juist dat maakt jouw werk zo interessant.

Zeker bij infrastructurele projecten op energiegebied, een thema waarbinnen de komende tijd veel juridische capaciteit nodig is, beperkt jouw werk zich niet tot het voeren van de procedure. Je bent in een vroeg stadium bij de ontwerpplannen betrokken, en draagt bij aan de juridische onderbouwing ervan. Dit vergroot straks bij de rechter de kans op een goede afloop van de mogelijke beroepsprocedures tegen de plannen.

Natuurlijk sta je er binnen de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep niet alleen voor. Je werkt veel samen met je collega’s, zoals de coördinerend jurist die jou begeleidt en alle stukken meeleest volgens het vierogenprincipe. Daarnaast schakel je veel met de verschillende beleidsdirecties, die alle technische kennis over de dossiers in huis hebben. Dat betekent dat je ook buiten je eigen kaders kijkt en communiceert met niet-juristen. Ook goed om te weten: je start met wat kleinere zaken en pakt langzaam maar zeker steeds grotere zaken op. Zo krijg je alle ruimte om te groeien in jouw functie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 150 mensen.

Afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep
Jij gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden als algemeen bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht. Binnen onze afdeling werk je samen met andere juristen, vaak met verschillende specialismen. Onze afdeling is erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

André Hofman, MT-lid/hoofd juridisch advies, bezwaar en beroep

06-27074564

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anneke Jonkers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-29690767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon