Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Jurist bezwaar en beroep

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 21 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20190708_11
 • Plaatsingsdatum 31 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Ondernemers die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een boete krijgen opgelegd omdat ze een overtreding hebben begaan, kunnen hiertegen bezwaar en beroep aantekenen. Als jurist procesvertegenwoordiging behandel je uiteenlopende bezwaardossiers op het gebied van voedselveiligheid, dierwelzijn, natuurbescherming en gezondheid.

Je maakt deel uit van het team Bezwaar en Beroep van de divisie Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is jouw taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en in (hoger) beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Je krijgt een aantal dossiers toebedeeld, waarvoor je zelfstandig verantwoordelijk bent. Bij de behandeling van deze dossiers zorg je ervoor dat in alle opzichten wordt voldaan aan de eisen van juridische kwaliteit, tijdigheid en behoorlijk bestuur en dat de wet- en regelgeving rechtmatig wordt toegepast. In de adviestrajecten weet je mensen te verbinden en geef je richting. Je gebruikt je expertise en overtuigingskracht om bij relevante partijen binnen de NVWA, bij kerndepartementen en andere samenwerkingspartners draagvlak te creëren voor de op te leveren producten en adviezen. Dit doe je overigens ook voor andere medewerkers uit het team.

Je werkt graag samen met collega’s en bent er tegelijkertijd alert op dat de uitvoering van hun werk aan de kwaliteitsnormen voldoet. Je voert voor jouw taakaccentgebieden ook collegiale toetsing uit. Daarnaast kunnen we je vragen projectleider te zijn voor projecten rondom samengestelde dossiers. Je weet jouw ervaringen en bevindingen naar aanleiding van de bezwaar-/beroepsfase op een heldere manier terug te vertalen naar beleid en toezicht, zodat we het toezicht blijven verbeteren.

Verder breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan het management van de divisie Juridische Zaken, de directie Strategie en andere NVWA-onderdelen. Je kunt ook voor het management van NVWA effectief optreden als juridisch adviseur. In deze rol weet je steeds een goede afweging te maken tussen juridische en (op hoofdlijnen) bestuurlijke en organisatorische kaders.

Functie-eisen

 • Je hebt op mediorniveau kennis van en ervaring met de beleidsterreinen, wetgeving en jurisprudentie die vallen onder LNV-wetgeving waarvoor de NVWA toezicht houdt. Kennis van en ervaring op seniorniveau is een pre.
 • Je hebt meerdere jaren kennis en ervaring opgebouwd als zelfstandig procesvertegenwoordiger (in bezwaar en beroep).
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als jurist en juridisch adviseur.
 • Je hebt ervaring met procesvertegenwoordiging op het gebied van LNV-wetgeving.
 • Je hebt ervaring met juridische werkprocessen in grote organisaties, inclusief de daarbij horende bestuurlijke en politieke context. Je kunt aantonen dat je de voor deze werkomgeving benodigde sensitiviteit hebt.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de Algemene wet bestuursrecht. Ervaring met civiel recht, VWS wetgeving en de Wob is een pre.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met wetgevingstrajecten en het juridische instrumentarium op het gebied van primaire besluiten, zoals boetebeschikking, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang.
 • Je hebt bij voorkeur relevante beleidsmatige ervaring.
 • Je voelt je thuis in een productieomgeving. Je kunt goed resultaat neerzetten en houdt overzicht ondanks vele parallel lopende dossiers.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je toont gevoel voor de organisatie en de daarbij behorende politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt je werkzaamheden goed plannen en organiseren, bent resultaatgericht en waar nodig flexibel.
 • Je zoekt actief de samenwerking met betrokken partijen op en kunt je goed verplaatsen in anderen.
 • Je benut je netwerk effectief om doelen te bereiken en bent een actief voorstander van vernieuwing.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de NVWA is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staat omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP - sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, indien de commissie dat voor de selectie nodig acht. Indien de selectiecommissie van deze optie gebruik maakt, stelt zij de sollicitant hiervan op de hoogte.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, Advies, Openbaarmaking en Privacy en Bezwaar en Beroep.

De kerntaken van de divisie Juridische Zaken bestaan uit juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, juridische procesondersteuning en concernbrede juridische kwesties.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Esther Lamboo

06-1511 5621

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Wob

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur meststoffenwetgeving

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Projectcoördinator cannabis en tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon