Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SZW-360
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken voor de Rijksoverheid is werken voor Nederland. Als bezwaar en beroep jurist krijg je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag een boeiende en zeer afwisselende baan. Want de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor voortdurend veranderende wet- en regelgeving en voor een boeiend juridisch speelveld op diverse rechtsgebieden.

Je komt als creatieve, oplossingsgerichte en breed geïnteresseerde jurist met een goede politieke antenne te werken bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. Hier ga je werken je voor de afdeling SVIA, of ABWA waar jouw collega's bezwaar- en beroepszaken afhandelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het gaat om zaken op het gebied van de Wet arbeidsomstandigheden (Arbo), de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en de Wet minimumloon (WML).

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt onder andere boetes op voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet. de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen of de Warenwet. Jij behandelt bezwaren die hieruit naar voren komen en verdedigt zo nodig je beslissing op bezwaar bij de rechter. Je schakelt tussen proces en inhoud en hebt oog voor detail, waarbij maatwerk toepassen voor jou heel normaal is. Daarbij houd je het politieke en bestuurlijk landschap goed in de gaten. Jij weet wat er speelt bij SZW en in de maatschappij en benut die kennis dagelijks tijdens het sparren met je collega’s binnen de directie.
Als jurist ben je uiteraard een denker, maar óók een doener. Je maakt dagelijks gebruik van jouw scherpe analytisch vermogen en creativiteit. Korte deadlines kun je goed aan, maar je schuwt ook langere uitzoekklussen niet. Jouw nieuwsgierigheid in je omgeving en het recht maken je een goede sparringpartner. Je blijft luisteren en zorgvuldig zoeken naar oplossingen, óók als je gesprekspartner het niet met je eens is. De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden biedt je een collegiale omgeving met aandacht voor jou als mens, je vak en je kennis.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt een academische juridische opleiding afgerond (master).
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een overtuigende communicatiestijl.
 • Je bent omgevingsbewust, analytische en nieuwsgierig.
 • Het is een pré als je ervaring en/of affiniteit hebt met de hierboven genoemde wet- en regelgeving.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Er is tijdelijk ruimte voor 3 juristen bezwaar en beroep.
 • Afhankelijk van je ervaring word je ingedeeld in schaal 10 of 11. In beginsel wordt je ingedeeld in schaal 10. Voor indeling in schaal 11 is nodig dat je bijvoorbeeld zeer ruime (tenminste 2 a 3 jaar) en specifieke en relevante ervaring hebt in de rechtspraak, de advocatuur of een vergelijkbare bezwaar- en beroepspraktijk.
 • Het gaat om een functie voor bepaalde tijd; voor de duur van 1 jaar.
 • Afhankelijk van jouw kennis en ervaring wordt je ingedeeld bij de afdeling SVIA (Arbo, Warenwet en Arbeidstijdenwet) of ABWA (WAV en WML).
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA) is de centraal juridische directie van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is verantwoordelijk voor het ontwerpen van uitvoerbare en maatschappelijk begrepen wetgeving en draagt zorg voor het behandelen van bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen.

WBJA vervult de rol van wendbare en rolvaste partner. Dat betekent dat we beleidsvorming ondersteunen en met vak- en praktijkkennis creatief en gedurfd adviseren. En ook dat we het rechtsstatelijk handelen helpen bewaken en versterken. Wat de overheid met wetgeven vermag, is aan grenzen gebonden; grenzen die zijn getrokken door de Europese wetgever of de rechterlijke macht, maar evenzeer grenzen die inherent zijn aan noties als behoorlijk bestuur en gelijke behandeling. Om in ontwerpwetgeving weloverwogen keuzes te kunnen maken, moet vooraf helder zijn wat de te verwachten effecten op mens en samenleving zijn. Het is de kunst om in wetgeving te komen tot een rechtszekere balans tussen gebonden kaders enerzijds en de professionele ruimte in de uitvoering anderzijds.

De directie bestaat uit zes afdelingen. Er werken circa 110 professionals. De medewerkers van WBJA vormen samen een diverse mix van beginnende en meer ervaren juristen en ondersteuners. De werksfeer is gedreven betrokken, informeel en open, met aandacht voor jou als mens, je visie, je vak en je kennis.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin van de Berg

06-15961918

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Wet open overheid (Woo) bezwaar en beroep

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris Gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch toezichthouder

ACM / Autoriteit Consument en Markt
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon