Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Jurist Circulaire Economie en Afval

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer WVL-788
 • Plaatsingsdatum 12 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Circulaire economie staat op de politieke agenda hoog genoteerd en biedt veel kansen en uitdagingen voor de samenleving. Rijkswaterstaat werkt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en marktpartijen aan de ontwikkeling en implementatie hiervan. Word jij onze nieuwe jurist? Standplaats is Utrecht.

Als jurist circulaire economie en afval help jij ons met het ontwikkelen en uitvoeren van het juridische instrumentarium voor deze belangrijke ontwikkeling in de maatschappij.
Een belangrijk instrument om de transitie naar een Circulaire Economie te ondersteunen is Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) en dat vormt ook het zwaartepunt van jouw takenpakket. Bij deze ontwikkelingen verwachten we een sturende juridische inbreng. Je bent primair verantwoordelijk voor het bewaken van de juridische kwaliteit van besluiten die bij de uitvoering van dat instrument horen. Dit betreft zowel Algemeen Verbindend Verklaringen (AVV) als besluiten op verzoeken tot ontheffing. Je werkt hierbij samen met meer technisch inhoudelijke collega’s, stemt af met andere juristen binnen Rijkswaterstaat en hebt direct contact met betrokken medewerkers bij het Ministerie. Je bent vanuit jouw afdeling tevens eerste aanspreekpunt voor de zaken waarin bezwaar of beroep wordt ingesteld tegen een genomen besluit. Naast taken rond AVV draag je als onderdeel van een team ook mee aan ook bij aan het ontwikkelen van het instrument UPV als geheel en het adviseren van het ministerie.

Meer in de breedte ben je tevens beschibaar voor juridisch advies voor allerhande vragen over afvalbeleid en afvalgelateerde regelgeving – bijvoorbeeld vragen die binnen komen bij de helpdesk afvalbeheer. Ook ondersteun je het Ministerie bij het formuleren van afvalgerelateerde regelgeving en je draagt bij aan het overzetten van afvalgerelateerde wet- en regelgeving naar de Omgevingswet. Je werkt mee aan de implementatie van het Landelijk Afval Beheerplan.

Je opereert vanuit een zelfstandige rol. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en weet ze met elkaar te verbinden. Je onderhoudt contacten met stakeholders in de markt, en je hebt een opdrachtgevende rol naar externe adviseurs. Je bent in staat om departementaal beleid, innovaties en/of onderzoeksresultaten te vertalen naar passende adviezen voor de praktijk.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO- diploma of gelijkwaardig niveau op het gebied van Nederlands recht;
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen rond het thema circulaire economie in het algemeen en van het Nederlandse afvalbeleid en Nederlandse afvalwet- en regelgeving in het bijzonder;
 • Je hebt ervaring met het voorbereiden en afgeven van beschikkingen, het werken met de Awb, het verwerken van inspraak en het meewerken aan bezwaar- en beroepszaken;
 • Je hebt affiniteit met het werken met (Rijks)overheden en bedrijfsleven en het maken van adviesproducten en -diensten;
 • Je bent analytisch sterk, flexibel en klantgericht;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, kunt goed samenwerken en netwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 9 december;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Afval Circulair
De afdeling Afval Circulair levert met ruim veertig enthousiaste collega’s een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Circulaire Economie in Nederland, met name vanuit kennis over afvalbeleid, afvalbeheer en hergebruik van materialen. Daarnaast houden onze medewerkers zich bezig met de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van programma’s en (inter)nationale regelgeving op het gebied van afval, materialen en circulaire economie. Het is onze ambitie om de grondstofkringlopen te verbeteren en de circulaire economie dichterbij te brengen. Hierbij werken we samen met overheden, burgers en bedrijven.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco Kraakman, Coördinerend/Specialistisch Adviseur

06-27239635

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, Adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur MVI / circulair inkopen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon