Jurist Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 19 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-526(PDC19)
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functieomschrijving
Voor de programmadirectie Covid-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC) zijn we op zoek naar breed inzetbare (senior) juristen. Vanuit deze uitdagende rol is het van belang dat je affiniteit hebt met maatschappelijk gevoelige onderwerpen en kunt omgaan met complexe situaties en belangentegenstellingen. Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch kunnen handelen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld.

Wat ga je doen?
Je werk bestaat uit het juridisch adviseren op corona-dossiers. Je bent daarbij de spil tussen de juridische advisering en het beleidswerk. Zo ben je nauw betrokken bij de besluitvorming door het kabinet op corona en de verschillende regelingen en wetten die daarbij worden afgegeven. Het resultaat hiervan zie je onder andere terug in de persconferenties en debaten in de Tweede en Eerste Kamer.

Ook werk je aan actuele onderwerpen die door corona worden geraakt, zoals reizen, quarantaine en testen. Je betrekt hierbij actief de verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten het ministerie en overzie je het krachtenveld en de belangen die daar spelen.

Binnen VWS zijn de stakeholders de collega’s van de drie Covid-programmadirecties en de directie wetgeving en juridische zaken van VWS. Buiten het departement werk je met diverse andere departementen, bijvoorbeeld JenV , EZK, SZW en I&W.

Dat klinkt divers en dat is het ook. Het is daarom belangrijk dat je het fijn vindt om aan verschillende onderwerpen te werken en flexibel kan inspringen op een nieuw dossier. Bovendien is er volop ruimte om je uiteindelijke werkpakket aan te laten sluiten bij jouw interesse en ervaring.

We zijn momenteel een team van 7 juristen, we zijn enthousiast en maken samen meters. Word je enthousiast van deze vacature en wil je bijdragen aan onze maatschappelijke opgave? Dan komen we graag in gesprek met jou. Je bent hier als nieuwe collega zeer welkom.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige directie
In 2020 is er binnen VWS een (stevige) crisis directie ingericht, de programmadirectie Covid-19 (PDC19). Omdat het beeld is dat de pandemie – en dus de opgave voor VWS – in een andere fase terecht is gekomen en dat dit ook iets anders vraagt qua organisatie, is besloten tot een transitie van deze programmadirectie naar drie nieuwe programmadirecties op het gebied van Covid-19.

Dit betreffen de Programmadirectie Covid-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC), de Programmadirectie Covid-19 Volksgezondheid (PDCV) en de programmadirectie COVID-19 Zorg (PDCZ). Deze programmadirecties worden gepositioneerd onder de plaatsvervangend Directeur-Generaal (pDG) Covid-19 en kennen vooralsnog een looptijd van 2 jaar. De functies van de jurist en senior jurist zijn gepositioneerd binnen de PDCIC.

Programmadirectie Covid-19 Informatie en Coördinatie (PDCIC)
PDCIC richt zich op de volgende kerntaken:
• Het coördineren van het bestuurlijke en parlementaire proces (kamerbrieven en –vragen, voorbereiden debatten e.d.);
• Het komen tot een passende strategie voor de aanpak van Covid-19 voor de langere termijn;
• De uitvoering en het coördineren van de NCTV taken;
• De totstandkoming van een passend maatregelenpakket;
• Het meedenken en -schrijven aan relevante wet- en regelgeving;
• Het coördineren van data- en informatiestromen en beschikbaar stellen van deze informatie.

De programmadirectie wordt aangestuurd door een duo-directeur en zal bestaan uit 4 hiërarchische teams (team 1 t/m 4) en heeft een omvang van in totaal 111,3 fte.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Andres Dijkshoorn, MT lid PDC-19

06-21 95 91 74

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner Covid-19 (24-36 uur)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator stafbureau programmadirectie PGB

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker projectteam European Health Data Space (EHDS)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon