• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: WJZ_20240610_12, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Een nieuw Europees Parlement, een nieuwe Europese Commissie, uitbreiding van de Europese Unie en daarmee samenhangende institutionele en beleidsaanpassing, geopolitieke spanningen en een nieuwe inzet om de concurrentiekracht en verdienvermogen van de Europese Unie te versterken zijn allemaal thema's waar een jurist met brede kennis op het gebied van het Unierecht en internationaal recht zich in kan vastbijten.

Je kunt de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag hierin met raad en daad in bijstaan. Voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken zet jij je op EU-rechtelijk en internationaalrechtelijk vlak in op de beleidsterreinen van beide ministeries. Denk daarbij aan thema’s als verduurzaming, energietransitie, klimaat, (internationaal) verantwoord ondernemen, economische veiligheid, innovatie, digitalisering en diergezondheid.

Je richt je vooral op juridische advisering op het gebied van recht van de Europese Unie en internationaal recht, o.a. internationaal handelsrecht zoals het WTO-recht, het Handels- en Samenwerkingsakkoord en EU-VK, en diverse Associatieakkoorden. Het meest interessante van jouw functie is de grote variatie aan onderwerpen en directe betrokkenheid met belangrijke en opvallende zaken. Dit betekent dat je met jouw juridische kennis en expertise een belangrijke bijdrage levert aan grote transities en maatschappelijke vraagstukken en een bijdrage levert aan de ontwikkelingen op EU niveau.

Het zwaartepunt van deze functie ligt in het adviseren van zowel collega's binnen de directie Wetgeving en Juridische Zaken als de beleidscollega's van beide ministeries over EU-recht en internationaal recht. Daarnaast wordt vaak vanuit andere ministeries een beroep gedaan op jouw expertise. Tevens wordt van je verwacht een actieve bijdrage te leveren in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de voor beide ministeries relevante procedures die aanhangig zijn bij het Hof van Justitie of het EFTA-Hof. Ook adviseren over en bijdragen aan nationale wet- en regelgeving zoals toelichtende teksten en aan wijzigingen van EU wetgevingsvoorstellen behoren tot jouw portefeuille.

Verder voert de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) diverse rechtszaken, bijvoorbeeld in gevallen waarbij de Staat aansprakelijk wordt gesteld op een van de beleidsvelden van de ministeries van EZK of LNV of waar besluiten in bezwaar of beroep ter discussie worden gesteld. Jij draagt desgevraagd bij aan onderbouwing van beslissingen op bezwaar en verweer- en beroepschriften in samenwerking met de collega's die het desbetreffende bezwaar of beroep behandelen dan wel het kantoor Landsadvocaat dat voor de procesvertegenwoordiging van de Staat zorgdraagt.

Je merkt het: bij ons werk je in een dynamische omgeving, op het interessante snijvlak van maatschappij, recht, politiek en bestuur en internationale en Europese samenwerking.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden zoals algemeen bestuursrecht, privaatrecht, ondernemingsrecht en Europees en internationaal recht. Binnen onze afdeling werk je samen met ruim 25 mensen: allemaal juristen, vaak met verschillende specialismen. Onze afdeling is heel divers, zowel in het takenpakket als in de samenstelling. De sfeer is heel goed, collegiaal en professioneel. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken
De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 200 mensen.

Onze directie bestaat uit zes afdelingen:
De afdelingen Klimaat en Energie, en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.

De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Onze directie is dus erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

André Hofman

06-2707 4564

Patrick van den Berghe

06-4615 2182

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior adviseur recruitment

06-5001 8780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Europees en internationaal recht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist bestuursrecht en bezwaar & beroep

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist bestuursrecht en bezwaar & beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon