• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 15 juli 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: IW HBJZ 24-210, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

Nederland schoon, gezond en veilig houden. Daar werken wij voor! Ruim 18 miljoen mensen leven, wonen en werken dicht bij elkaar en dit legt een grote druk op de fysieke leefomgeving. Hoe zorgen we ervoor dat die leefomgeving schoon en veilig blijft, én dat er daarbij ook ruimte blijft voor bedrijven om zich te ontwikkelen? Bij dit vraagstuk komen veel juridische vragen en wensen voor nieuwe regelgeving op. Als senior jurist fysieke leefomgeving binnen de afdeling Milieu ga je als adviseur en wetgevingsjurist aan de slag en waar nodig begeleid je juridische procedures. Interessant? Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw juridische rol
Samen met inhoudelijke experts buig je je over dossiers op het terrein van milieurisico’s, zoals bijvoorbeeld externe veiligheid rondom tankstations of windturbines en het vervoer van gevaarlijke stoffen dwars door steden. Ook andere dossiers kunnen deel uitmaken van je takenpakket, waaronder bijvoorbeeld regelgeving voor agrarische bedrijven of complexe industriële bedrijven zoals Tatasteel, Chemours of Chemelot.

In je dagelijkse werkzaamheden adviseer je over vragen van beleidscollega’s of uitvoeringsinstanties en werk je aan nieuwe of geactualiseerde regelgeving. Daarnaast overleg je met collega’s binnen en buiten de afdeling om tot afgestemde standpunten te komen en bredere knelpunten te signaleren.

Ook beoordeel je hoe Europese en internationale verplichtingen vormgegeven moeten worden en help je bij het opstellen van de teksten van die regelgeving. Uiteraard bekijk je ook welke nationale wensen er leven, in de maatschappij en in de politiek, en zoek je naar creatieve oplossingen om ook die wensen juridisch te borgen.

Je voert juridisch onderzoek uit, begeleidt dit en formuleert adviezen. Daar waar nodig lever je ondersteuning bij juridische geschillen voor de nationale of zelfs internationale rechter. Binnen je takenpakket werk je samen met collega's binnen en buiten de directie, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Rijkswaterstaat. Je houdt rekening met verschillende belangen en de integrale aanpak van milieubeleid.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij houdt van juridische puzzels. En je krijgt energie van het werken in een politieke en dynamische omgeving, waar je veel samenwerkt met je eigen collega’s en die van andere directies en organisaties.

Je zit heel dicht op de beleidsadvisering, omdat je vanaf het begin betrokken bent bij de beleidsvorming. Je bent verantwoordelijk voor het gehele dossier en doet alle juridische werkzaamheden die op dat dossier nodig zijn inclusief het opstellen van regelgeving, het adviseren van de politieke top en het voeren van juridische procedures.

Je gaat zelfstandig te werk maar betrekt daarbij de expertise van de collega’s uit de afdeling en de gehele directie. Jij krijgt de kans om echt impact te maken en bij te dragen aan een schoon, gezond en veilig Nederland!

Nieuwsgierig geworden?
Is jouw interesse gewekt en wil je meer weten? Op deze website over vervoer van gevaarlijke stoffen is meer informatie over het werkveld te vinden.

Maar je kunt ook geheel vrijblijvend contact opnemen met Sjeanne de Haan, afdelingshoofd Milieu, via 06-15879278. Zij vertelt je graag meer!

Hoe solliciteer je?
Je kunt op deze vacature reageren via de knop "Solliciteren?" onderaan deze pagina. We ontvangen graag een cv en motivatiebrief. Zorg dat deze een nette opmaak heeft en geen slordigheden bevat.

We willen je vragen om in de brief antwoord te geven op de volgende 2 vragen. We willen met deze vragen een beeld krijgen van jouw motivatie om te solliciteren en je ervaring met de competentie flexibiliteit. We zullen op basis van de antwoorden op deze vragen een objectieve, eerste selectie maken en geschikte kandidaten uitnodigen voor gesprekken. Deze vinden plaats op 17 of 18 juli, dus noteer deze datum alvast in je agenda.

 1. We zijn benieuwd wat je aanspreekt in deze functie en wat jouw drijfveren zijn om voor onze organisatie te werken. Kun je ons vertellen waarom je graag als jurist bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou willen werken? En waarom specifiek op het gebied van de fysieke leefomgeving? Gebruik bij het beantwoorden van de vraag maximaal 150 woorden.
 2. Je komt mogelijk te werken in een complexe omgeving waar veel tegenstrijdige belangen spelen, dus flexibiliteit is een belangrijke competentie. Kun je een situatie beschrijven waarin je moest omgaan met veranderende prioriteiten of een onverwachte verandering in je taken. Hoe heb je je aanpak aangepast om te reageren op deze veranderingen? En wat was het resultaat? Gebruik bij het beantwoorden van de vraag maximaal 200 woorden.

We raden je aan om een concreet voorbeeld te gebruiken in je antwoord. Het kan je helpen de vraag te beantwoorden volgens de STARR-methode.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Hoofddirectie Bestuurlijke Juridische Zaken (HBJZ)
De Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken schrijft de wetgeving van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en geeft bestuurlijk-juridisch advies aan de beleidsdirectoraten. Wij zijn betrokken bij besluiten en overeenkomsten, handelen bezwaren tegen besluiten af, doen de procesvoering in geschillen, adviseren over Europees recht en coördineren de afhandeling van verzoeken op basis van de Wet open overheid.Vanuit deze centrale positie leggen wij dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en vanzelfsprekend ook rechtsgebieden. Met zo’n 140 collega’s, verdeeld over 7 afdelingen, dragen we bij aan zorgvuldig bestuur en rechtsstatelijk handelen.

Afdeling Milieu
Bij de Afdeling Milieu werken 20 juristen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden, maar allen met een passie voor het juridisch vak en voor het milieu! Jij komt te werken bij het cluster Fysieke Leefomgeving. Naast dit cluster bestaat de afdeling uit het cluster Circulaire Economie en Grondstoffenbeleid en het cluster Duurzame Mobiliteit en Klimaat. We werken hybride maar vinden het ook belangrijk elkaar regelmatig fysiek te treffen. Dat doen we op kantoor, bijvoorbeeld tijdens het afdelingsoverleg, maar ook buiten kantoor. Tijdens je inwerktraject wordt je gekoppeld aan een senior medewerker uit je cluster. Daarnaast krijg je een buddy die je verder begeleidt en praktisch op weg helpt.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sjeanne de Haan-Kamphorst, afdelingshoofd Milieu 06-15879278

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Alexander Wielemaker, adviseur Werving en Selectie 06-24773591

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker informatievoorziening milieu

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Financieel adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Programmamanager mobiliteitstransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon