Jurist Open Overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer VWS210059(WJZ)
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken bij de bekendste en meest aantrekkelijke werkgever in de non-profit sector 2020? Wil je daarnaast als jurist bijdragen aan een zo groot mogelijke openheid van het kabinet richting het parlement en vanuit de directie Wetgeving en Juridische zaken van ons ministerie adviseren in hoeverre onderliggende stukken bij brieven, wetsvoorstellen en nota’s met het parlement kunnen worden gedeeld? Als dit je enthousiast maakt, lees dan snel de tekst hieronder! Wellicht is dit binnenkort jouw dagelijkse praktijk.

‘Nederland gezond en wel’ is het uitgangspunt van het ministerie van VWS. Onder deze noemer ontwikkelt het ministerie van VWS beleid en instrumenten met als doel iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken beter te maken. Het beleid van het ministerie van VWS staat volop in de publieke belangstelling. Daarnaast bestaat bij het parlement en met name de Tweede Kamer grote belangstelling naar onderliggende departementale stukken die bij de beleidsvoorbereiding ten grondslag hebben gelegen aan wetsvoorstellen, brieven en nota’s die aan het parlement worden gezonden.

In de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag is aangekondigd dat er ruimhartiger informatie met het parlement zal worden gedeeld en dat daarbij de weigeringsgrond ‘persoonlijke beleidsopvatting’ niet langer zal worden gehanteerd als invulling van ‘het belang van de staat’ zoals genoemd in artikel 68 van de Grondwet. Wanneer het voornemen bestaat informatie niet te delen met het parlement zal daarover een zelfstandig oordeel moeten worden gegeven door de directie Wetgeving en Juridische Zaken aan de minister. In verband daarmee is er versterking nodig binnen onze directie.

Je werk bestaat uit het zelfstandig beoordelen van voornemens om onderdelen van informatie uit onderliggende stukken die aan de Kamer worden gezonden in het belang van de staat niet openbaar te maken en daarover advies uit te brengen aan de minister en de betrokken beleidsdirecties. Daarnaast zul je ook belast zijn met behandeling van verzoeken tot openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur op het gebied van het ministerie van VWS. Dit laatste doe je samen met je collega’s van het Wob-cluster waarin je komt te werken. Je interpreteert daarbij binnengekomen verzoeken en controleert aanwezige documenten op compleetheid. Vervolgens maak je een inventarislijst van de documenten en stel je een conceptbesluit op. Je markeert en beoordeelt de documenten en stemt je bevindingen af met de beleidsmedewerkers. Verder adviseer je over de Wob. Je werkt samen in een enthousiast team van ongeveer 30 medewerkers.

Functie-eisen

Functieprofiel en –eisen
Jij bent de op WO-niveau afgestudeerde jurist, die aan de slag gaat bij het cluster Openbaarheid van bestuur, onderdeel van de directie Wetgeving en Juridische Zaken. Als jurist open overheid beschik je over een goede politieke antenne en weet je dat de openbaarmaking van VWS-beleid jouw uitdaging is voor de komende jaren. Verder ben je in staat overtuigend te adviseren.

Functie-eisen:

 • Je hebt een opleiding Nederlands recht afgerond op Master WO-niveau.
 • Je hebt kennis van de Grondwet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet openbaarheid van bestuur/wetsvoorstel open overheid.
 • Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring.
 • Je bent een organisatietalent en kunt goed plannen.
 • Je bent analytisch sterk, omgevingsbewust, proactief en beschikt over politiek-bestuurlijke antenne en organisatiesensitiviteit.
 • Je weet van aanpakken en bent in staat om een hoge productie te leveren.
 • Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Een goede WJZ-medewerker voelt zich verantwoordelijk, is flexibel, enthousiast, ondernemend, denkt logisch na en is consequent. Je bent doortastend en resultaatgericht en kunt zelfstandig werken. Je vindt het leuk om in teamverband te werken. Bovendien vind je het aantrekkelijk om in een dynamische omgeving te werken en kun je prioriteiten stellen. Je bent communicatief vaardig en werkt klantgericht.

VWS is een toonaangevende werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. We werken aan een inclusieve cultuur waarin we de diversiteit van onze medewerkers omarmen en iedereen zich betrokken en gewaardeerd kan voelen. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer VWS210059(WJZ) richten aan Catoke Visser.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zowel op het terrein van wet- en regelgeving als op de terreinen van gespecialiseerde juridische en juridisch-bestuurlijke advisering streeft de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) naar een hoogwaardige juridische dienstverlening. Vroegtijdige betrokkenheid in de beleidsvorming en presentie in overleggremia binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is van groot belang. WJZ vervult de centrale juridische functie bij VWS om redenen van deskundigheid, specialisatie en efficiency. WJZ ondersteunt daartoe de drie bewindspersonen, de ambtelijke top, de beleidsdirecties en ook stafdirecties met juridische procedures, wetgeving en juridisch advies.
Wij verrichten ons wetgevings- en overig juridisch werk in nauwe samenwerking met de betrokken beleidsdirecties. WJZ fungeert als juridisch kenniscentrum. Wij hechten een groot belang aan het verspreiden van juridische kennis onder de medewerkers van VWS, onder meer via het Juridisch Forum.

De ongeveer 135 medewerkers zijn onderverdeeld in zeven clusters en twee programma's:
• Cluster 1 Bezwaar en Beroep
• Cluster 2 Gezondheidsbescherming en Medische ethiek
• Cluster 3 Jeugd, BIG en Onvrijwillige zorg
• Cluster 4 Openbaarheid van bestuur
• Cluster 5 Ordening en Bekostiging van zorg
• Cluster 6 Specialistisch juridisch advies
• Cluster 7 Bedrijfsvoering
• Programma Aanbesteden in het sociaal domein
• Programma Privacy/Gegevensuitwisseling

Het cluster 4 Openbaarheid van bestuur bestaat op dit moment in totaal uit ongeveer 30 Wob-juristen. In verband met de grote toename aan Wob-verzoeken mede ten gevolge van de Covid-19 pandemie, is het cluster recent tijdelijk uitgebreid met 15 extra juristen. Bij het cluster 4 kom je te werken in een prettige en informele sfeer, waar we hard en serieus werken, altijd topkwaliteit willen leveren, maar waar ook veel wordt gelachen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Catoke Visser

070-3405298

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Algemeen Managementondersteuner BPZ “Vliegende Keep”

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid Concernsturing/plv. Directeur BPZ bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon