Jurist privaatrecht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WJZ_20211116_11/12
 • Plaatsingsdatum 17 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er staat jou als jurist privaatrecht een mooie uitdaging te wachten. Jij gaat namelijk aan de slag voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken zet jij je op privaatrechtelijk vlak in op de beleidsterreinen van beide ministeries. Denk daarbij aan thema’s als ondernemingsklimaat, innovatie, verduurzaming, energie, digitalisering en diergezondheid.

Je richt je vooral op juridische advisering op het gebied van privaatrecht, zoals ondernemings- en contractenrecht. Het meest interessante van jouw functie? Dat je al heel snel met belangrijke en opvallende zaken te maken krijgt. Dit betekent dat je met jouw juridische kennis en expertise bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke opgaven.

Je adviseert over allerhande privaatrechtelijke zaken, waaronder ondernemingsrechtelijke kwesties en overeenkomsten en je beantwoordt bijvoorbeeld vragen over de bestuursstructuur van ondernemingen. Je neemt deel aan onderhandelingen die ingewikkeld zijn en soms lang kunnen duren. Ook schrijf je verschillende soorten overeenkomsten. Vaak hangt dat samen met Europees (staatssteun)recht. Het betreft vaak complexe vraagstukken die je met jouw brede juridische blik en in samenspraak met collega-juristen beantwoordt.

Verder voert de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) diverse rechtszaken, bijvoorbeeld in gevallen waarbij de Staat aansprakelijk wordt gesteld op een van de beleidsvelden van de ministeries van EZK of LNV. Jij vertegenwoordigt en behartigt dan de belangen van de Staat en werkt – in verband met de verplichte procesvertegenwoordiging in civiele zaken – vanuit de opdrachtgeversrol samen met het kantoor van de Landsadvocaat. Dat doe je onder andere door mee te schrijven aan pleitnota’s en andere processtukken.

Daarnaast adviseer je over convenanten op de grens van publiek en privaatrecht, zoals city deals, regio deals en green deals: deals waarbij overheden, ngo’s en het bedrijfsleven betrokken zijn om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Je merkt het; bij ons werk je in een dynamische omgeving, op het interessante snijvlak van maatschappij, recht, politiek en bestuur.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep in het cluster Privaatrecht. Wij richten ons op concernbrede adviestaken en de behandeling van juridische procedures. Dat doen we op gebieden zoals algemeen bestuursrecht, governance, openbaarheid van bestuur, privacy, privaatrecht en Europees recht. Binnen onze afdeling werk je samen met 35 mensen: allemaal juristen, vaak met verschillende specialismen. Onze afdeling is heel divers, zowel in het takenpakket als in de samenstelling. De sfeer is heel goed, collegiaal en professioneel. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

De ministeries van EZK en LNV zijn duurzame organisaties. In het kader van ‘practice what you preach’ wordt het ingezette duurzaamheids- en innovatiebeleid voor Nederland ook intern zichtbaar. Binnen de organisaties zijn we ons op dit gebied bewust van ons gedrag en onze keuzes in zowel het primaire proces als de ondersteunende processen. We schromen dan ook niet om elkaar hierop aan te spreken. De Rijksoverheid heeft binnen de eigen bedrijfsvoering zelf de uitvoeringsplicht van vastgesteld beleid, bijvoorbeeld op het gebied van voedsel, mobiliteit en klimaat en energie. In de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering binnen EZK en LNV werken we samen met de shared service organisaties, het Rijksvastgoedbedrijf, de facilitaire dienstverlener en de ICT-dienstverlener, aan het verder verduurzamen van de organisatie.

Beide ministeries streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Wetgeving en Juridische Zaken

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van EZK en LNV ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 150 mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

André Hofman, Hoofd juridisch advies, bezwaar en beroep

070-3796456

Florien Brongers, Senior adviseur recruitment

06 – 82 996 858

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bezwaar en beroep

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatiespecialist

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior gebruikersondersteuner informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon