Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20211223_11
 • Plaatsingsdatum 1 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij goed in het volgen van de juiste procedures en lijkt het je leuk om de visie van de NVWA te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepszaken? Ben jij bovendien creatief, op samenwerking gericht en wil jij in teamverband bijdragen aan het verder ontwikkelen van toezicht? Dan is deze vacature als Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein bij de NVWA echt iets voor jou!

Als jurist procesvertegenwoordiging kom jij te werken binnen de directie Strategie, op de divisie Juridische Zaken en binnen het team Bezwaar & Beroep. Het team bestaat uit 35 collega’s en is verdeeld in 3 clusters, namelijk het cluster LNV, het cluster VWS en het cluster Openbaarmaking & Privacy.
Het team Bezwaar & Beroep is aan het uitbreiden. Voor deze vacature ligt de focus op het gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Samen dragen jullie bij aan de missie van de NVWA om product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Wat ga je doen?
Als jurist procesvertegenwoordiging ben jij samen met je collega’s verantwoordelijk voor het behandelen van alle bezwaren en beroepen op het LNV-werkterrein. Jij behandelt dossiers op alle uiteenlopende gebieden waar de NVWA toezicht houdt.

Jij organiseert zelf hoorzittingen in de bezwaarfase, stelt besluiten op bezwaar op en vertegenwoordigt de NVWA bij procedures in (hoger) beroepszaken. Jij bewaakt de relevante rechtmatige toepassing van wet- en regelgeving. Als jurist procesvertegenwoordiging zorg jij ervoor dat je ontwikkelingen op jouw vakgebied bijhoudt en bespreekt dit in het team. Heeft een besluit op bezwaar of een uitspraak consequenties voor het werk van de NVWA? Dan zorg jij voor verder advisering hierover binnen de organisatie. In je werk geef je zowel gevraagd als ongevraagd advies en jij bent een vraagbaak op juridisch gebied. Jij zorgt voor draagvlak binnen en buiten de organisatie en zoekt de samenwerking op met andere samenwerkingspartners, zoals het kerndepartement (ministerie van LNV).

Als jurist procesvertegenwoordiging werk jij veel samen met je collega’s. Jij weet jouw interne- en externe netwerk op effectieve wijze in te zetten om jouw resultaten te behalen. Jij haalt informatie op bij collega’s om moeilijke zaken te doorgronden en zelfstandig af te ronden. Daarnaast zoek jij naar creatieve manieren om problemen op te lossen en weet jij hoe je zaken voor elkaar krijgt. Wanneer conflictsituaties ontstaan, weet jij daar op een professionele manier mee om te gaan. Jij zoekt van nature de verbinding en hebt een probleemoplossende instelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken is onderdeel van de directie Strategie en bestaat uit de teams Bestuurlijke Maatregelen 1 en 2, team Advies, team Openbaarmaking en Privacy, het team Bezwaar en Beroep en de JZ Administratie.
De kerntaken van de divisie Juridische Zaken bestaan uit juridische advisering op operationeel, tactisch en strategisch niveau, actieve betrokkenheid bij handhaving, juridische controle, mandatering, toekenning en toepassing van de bevoegdheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, juridische procesondersteuning en concern-brede juridische kwesties.

Het team Bezwaar en Beroep (circa 34 fte) heeft als taak de NVWA en de minister te vertegenwoordigen bij procedures in bezwaar en beroep. Het gaat dan om procedures op het beleidsterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op deze terreinen behandelen we ook Wob- en privacyzaken. Het team is verdeeld in drie clusters, nl. cluster LNV, cluster VWS en cluster Openbaarmaking en Privacy. De sfeer binnen het team is informeel. Door de groei van het team zijn we ook volop in ontwikkeling.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

T.D. (Thibaut) van der Wal (coördinator LNV-cluster)

06-11158324

E.G.A. (Esther) Lamboo (manager)

06-15115621

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Jurist procesvertegenwoordiging LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur kwaliteit Divisie Regie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Uitbraken Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon