Jurist S11 Inspectie Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid/ Inspectie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD22/IJenV/220337
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nieuwe wetten om toezicht op te houden, werkprocessen die in ontwikkeling zijn en een relatief nieuw team. Het is duidelijk: als Jurist Toezicht en Handhaving bij de Inspectie Justitie en Veiligheid draag je in belangrijke mate bij aan ontwikkeling op verschillende fronten.

“Mijn werk is geen dag hetzelfde. Dat vind ik inspirerend. De ene dag bedenk ik bijvoorbeeld met mijn collega’s welk handhavingsinstrument passend is voor een geconstateerde overtreding, de andere dag adviseer ik een inspecteur in een lastige situatie waarin er tijdens een inspectie een vermoedelijke overtreding is geconstateerd”. Jurist handhavingsteam IJenV

Als jurist binnen het handhavingsteam van de Inspectie Justitie en Veiligheid werk je mee aan het toezicht en de handhaving op beide werkterreinen. Je schrijft handhavingsbesluiten. Met jouw juridische achtergrond ben je bovendien sparringpartner voor je collega’s bij het verder uitwerken en operationaliseren van het toezicht, zoals het opstellen van toetsingskaders voor inspecties. Je voorziet het management en de inspecteurs van juridisch advies omtrent de toepassing van de wet- en regelgeving. Ook kan het voorkomen dat inspecteurs jouw juridisch advies vragen in lopende onderzoeken. Door jouw inbreng bevorder je een eenduidige toepassing van de handhavingsstrategie in het toezicht. Aan jou de taak om daarin een goede balans te vinden tussen juridische kwaliteit en een efficiënt proces.
Spreekt dit jou aan dan is deze vacature echt iets voor jou! Help jij ons jonge, gedreven team in Den Haag het handhavingstoezicht verder vorm te geven en juridisch robuust te maken? Met ingangsdatum van 1 oktober 2022 hebben wij plek voor een jurist. Wij bieden een inhoudelijk interessante juridische functie met veel ruimte om zelfstandig te werken. De jurist werkt in een team van juristen waar er begeleiding beschikbaar is vanuit een senior jurist.
Vanaf begin 2022 houdt de Inspectie JenV toezicht op de naleving van de Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (wet EGC). De Inspectie ziet toe op de geslotenheid van het experiment, dat houdt in dat de binnen het experiment aangewezen telers uitsluitend geregistreerde cannabis telen en dat alleen deze cannabis en daarvan afgeleide producten worden verkocht in de deelnemende coffeeshops. Vanaf januari 2023 komt daar het toezicht op de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (WKI) bij. De Inspectie zal er dan op toezien dat geregistreerde incassodienstverleners zich bij de uitoefening van hun activiteiten aan de geldende kwaliteitseisen houden.

Uit beide wetten vloeit voort dat de Inspectie JenV zich zal richten op de naleving van wet- en regelgeving en in voorkomend geval handhavend moet optreden. Handhaving vindt plaats met toepassing van bestuurlijke sancties zoals geldboetes of een last onder dwangsom. Het toezicht is voor beide branches nieuw en deze vorm van toezicht houden is ook nieuw binnen de Inspectie JenV. Omdat het om nieuwe wetgeving gaat, zal er ook veel voorlichting worden gegeven aan de ondernemingen die onder ons toezicht vallen. Bij de handhaving zal er bovendien de eerste jaren nog weinig jurisprudentie zijn om op terug te vallen, waardoor je als jurist de kans krijgt om het handhavingskader mede te bepalen. De jurist die wij zoeken beschouwt deze omstandigheden zondermeer als een uitdaging.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Inspectie J en V is het team Toezicht en Handhaving verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op het EGC en de incassomarkt. Dit jonge en enthousiaste team bestaat uit collega's met verschillende inhoudelijke achtergronden, die samen bouwen aan de vormgeving van effectief toezicht op genoemde terreinen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid/ Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Inspectie is in 2012 opgericht na het samenvoegen van de Inspectie Openbare orde en Veiligheid en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Na 2012 is het toezichtdomein verder uitgebreid. De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving door uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid. In de afgelopen jaren is veel kennis opgebouwd over het functioneren en samenwerken van die uitvoeringsorganisaties. Het gaat dan om de politie, de brandweerzorg, de crisisbeheersing door de veiligheidsregio’s, het gevangeniswezen, de forensische zorg en de reclassering, de justitiële organisaties in het jeugddomein en onderdelen van de migratieketen. Recenter is een start gemaakt met het toezicht op slachtofferrechten en cybersecurity bij JenV organisaties. Vanaf 2021 komt daar het toezicht op incassobureaus en het experiment gesloten coffeeshopketen bij. Afhankelijk van de risico’s en/of de maatschappelijke opgave zal de Inspectie daar de komende jaren waar nodig of desgevraagd thema’s aan toevoegen.

De kerntaak van de Inspectie is erop toezien dat organisaties werkzaam in het domein van justitie en veiligheid (hierna: JenV-domein) met hun taakuitvoering individueel én gezamenlijk bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Met haar toezicht onderzoekt de Inspectie waar zich risico’s voordoen, waar het goed gaat en waar het beter kan. Door te informeren, te rapporteren en zo nodig te interveniëren wil de Inspectie bijdragen aan de kwaliteit van de taaktuitvoering en aan het publiek vertrouwen in de organisaties die actief zijn in het JenV-domein.

Ons motto: ‘Inspectie JenV. Toezicht, omdat rechtvaardigheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C. Voogt

06-31035820

Hans Faber (na 2 augustus)

06-50094175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw J. Goedhart- Wessels

06-51561698

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid/ Inspectie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Startend inspecteur producttoezicht asbest

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Toezicht & Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist Mededinging

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon