Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Jurist/senior adviseur kustwacht

Nederlandse Kustwacht

 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.502 - €4.810
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 21 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 542988
 • Plaatsingsdatum 4 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als moderne netwerkorganisatie is de Nederlandse Kustwacht verantwoordelijk voor een breed scala aan taken die de veiligheid op de Noordzee verankeren. Daar zitten tal van juridische haken en ogen aan. Als jurist/senior adviseur houd jij de vinger aan de pols en breng je adviezen uit, die bijdragen aan correct en efficiënt beleid.

Als jurist/senior adviseur ben je verantwoordelijk voor de juridische zaken van de Nederlandse Kustwacht. Je stelt adviezen, nota’s en brieven op en ontwikkelt (ontwerp)regelingen binnen het takenpakket van de stafafdeling Beleidsadvies.

Gevraagd en ongevraagd signaleer je ontwikkelingen in diverse deelgebieden van het recht en breng je advies uit over de mogelijke impact daarvan voor de Nederlandse Kustwacht en haar netwerk. Je ontwikkelt en actualiseert de kustwachtregelgeving en participeert in overlegstructuren binnen en buiten de kustwacht, nationaal en internationaal.

Ook vervul je als jurist/senior adviseur een actief voorlichtende en kwaliteitsbevorderende rol naar de partners in het kustwachtnetwerk. Dit zijn departementen en uitvoerende overheidsdiensten. Je geeft uitvoering aan deze rol door:

 • het geven van briefings, het beantwoorden van vragen, het verzorgen van lessen en het houden van voordrachten;
 • het uitbrengen van adviezen en voorstellen voor het eventueel actualiseren van beleid;
 • het adviseren over verdieping op het brede domein van recht, gerelateerd aan (internationale) maritieme dienstverlening, handhaving en maritieme security;
 • het gevraagd en ongevraagd geven van juridisch advies over interne kustwachtregelingen;
 • het verlenen van juridische ondersteuning bij het opstellen en onderhouden van convenanten;
 • het adviseren over juridische aspecten bij opleidingen en andere bedrijfsvoeringprocessen;
 • het adviseren over juridische aspecten bij operaties, trainingen en oefeningen door kustwachteenheden.

Je initieert en coördineert de afhandeling van juridische vraagstukken die relevant zijn voor het werkterrein van het kustwachtnetwerk. Je analyseert wijzigingen in verdragen, of voorstellen daarvoor, internationale overeenkomsten en nationale wet- en regelgeving. Hierbij houd je rekening met de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de kustwacht. Binnen deze verantwoordelijkheid voer je taken uit als:

 • de uitwerking van de in verdragen, overeenkomsten, en nationale wet- en regelgeving vastgelegde voorschriften en de advisering over het implementeren en evalueren daarvan in de organisatie;
 • het ondersteunen en adviseren van de beleidsadviseurs en directieleden van de kustwacht over de wijze van toepassing en uitvoering van wet- en regelgeving;
 • het bewaken van de toepassing en verankering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen de Kustwacht, in samenwerking en afstemming met netwerkpartners.

Een deel van je werkzaamheden als jurist/senior adviseur richt zich op de directe ondersteuning van je leidinggevende. Je geeft aan wat de juridisch randvoorwaarden zijn voor de uitvoering van het beleid en signaleert welke onderwerpen, juridische uitdagingen en/of knelpunten direct aandacht nodig hebben. Andere taken binnen deze rol zijn:

 • het leveren van (juridische) capaciteit ter ondersteuning van netwerkpartners;
 • het verzorgen van informatie met betrekking tot de invoering van nieuwe wet- en regelgeving en algemene rechtsontwikkelingen;
 • het verzorgen van informatie over operationele activiteiten die van belang (kunnen) zijn vanuit de juridische optiek;
 • het optreden als subject matter-expert bij aangelegenheden op het werkterrein van de stafafdeling Beleidsadvies en het hiermee samenhangende coachen van minder ervaren medewerkers van de afdeling.

Je legt als jurist/senior adviseur verantwoording af aan je leidinggevende over de inhoud van je werkzaamheden en de aan de stafafdeling Beleidsadvies toegewezen taken en over de inhoud en bruikbaarheid van uitgebrachte adviezen. Je zorgt voor samenhang in richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en neemt beslissingen over de vormgeving en inhoud van adviezen over juridische kwesties.

Functie-eisen

 • Je hebt een juridische opleiding op wo-niveau afgerond, aangevuld met (post)academische opleidingen in het maritieme rechtsdomein.
 • Je hebt ervaring in diverse juridische functies in het civiele domein.
 • Je hebt aantoonbaar kennis van de rechtsgebieden die behoren bij de werkzaamheden van Kustwachtbureau Beleidsadvies, en je hebt ervaring met de toepassing van deze rechtsgebieden bij de kustwacht.
 • Je hebt uitgesproken adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over projectvaardigheden.
 • Je hebt kennis van de organisatie en werkzaamheden van de kustwacht, het Commando Zeestrijdkrachten en de netwerkpartners.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je legt gemakkelijk contacten, communiceert begrijpelijk en beschikt over coördinerende vaardigheden.
 • Je focust op resultaten, waarbij je rekening houdt met de procesorganisatie.
 • Je hebt leidinggevende kwaliteiten en weet anderen te overtuigen en te motiveren.
 • Je hebt een antenne voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden en vertrouwelijkheid. Je treedt in dienst als coördinerend jurist. Dat betekent dat je eindoordeel wordt gevraagd over juridische kwesties met een vaak zeer vertrouwelijk karakter.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.502 Max. €4.810 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 6,4%, de zogeheten dertiende maand. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Juridische Zaken levert juridisch advies aan de directie Kustwacht Nederland en door tussenkomst van de directeur Kustwacht aan diverse bestuurlijke kustwachtgremia. De afdeling bewaakt de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van samenwerking en bedrijfsvoering binnen het kustwachtnetwerk en treedt op als aanspreekpunt voor de directeur Kustwacht inzake juridische aangelegenheden binnen het (inter)nationale kustwachtdomein en netwerk. Naast het verrichten van de werkzaamheden voor de directie Kustwacht, vervult de afdeling de voorzittersrol en coördinatie van de departementale juristen en van de overheidsdiensten die zijn verenigd in de specialistenwerkgroep juridische zaken voor het kustwachtnetwerk. De afdeling Juridische Zaken is tot slot verantwoordelijk voor het leveren van juridische ondersteuning aan operationele eenheden en gereedstellingsactiviteiten.

Nederlandse Kustwacht

De Nederlandse Kustwacht is een netwerkorganisatie met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

 • een verantwoord gebruik van de Noordzee;
 • de veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving;
 • het toezien op de naleving van (inter)nationale wetgeving en verplichtingen.

De kustwacht voert vijftien taken uit voor zes verschillende ministeries op het gebied van dienstverlening en handhaving op de Noordzee. Dit gebeurt vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder, waarbij diverse varende en vliegende eenheden door de participerende diensten aan de directeur Kustwacht ter beschikking zijn gesteld. Het Kustwachtcentrum heeft 365 dagen per jaar een 24-uursbezetting, fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coördinatie Centrum.

Nederlandse Kustwacht

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M.A. (Marloes) Vette-van Asselt BComm

0223656168

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsadviseur kustwacht

Nederlandse Kustwacht
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd bedrijfsvoering

Nederlandse Kustwacht
 • Stand­plaats Den Helder - Marinebasis
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior internationaal jurist

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon