• Bonaire
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCN/B/24/07, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Als jurist sociale zekerheid ben je inhoudelijk deskundig op het gebied van Sociale Zekerheidsrecht en kun je deze deskundigheid vertalen naar het uitvoeringsniveau. Je adviseert het management over juridische aspecten van beleid, nieuwe en aanstaande wet- en regelgeving en gesignaleerde problematiek in de uitvoering van de diverse regelingen waar de unit zorg voor draagt. Van tijd tot tijd verzorg je informatiesessies voor collega’s en, waar nodig, voor partnerdiensten en andere betrokken partijen buiten de Unit. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van informatie t.b.v. jaarlijkse rapportages.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je fungeert als inhoudelijk deskundige ten aanzien van juridische aangelegenheden;
 • Je zorgt voor het (verder) opbouwen, uitdragen en borgen van juridische kennis van de door SZW-CN uit te voeren wet- en regelgeving;
 • Je adviseert het unitmanagement over juridische aspecten en problematiek in het kader van de uit te voeren wet- en regelgeving;
 • Je hebt een pro-actieve inbreng bij het opstellen van beleidsregels en werkinstructies;
 • Je draagt zorg voor de kennisoverdracht aan medewerkers door hen te adviseren, begeleiden en ondersteunen inzake juridische aspecten van uitvoeringstaken;
 • Je coördineert de totstandkoming van management- en tertaalrapportages;
 • Je volgt pro-actief relevante ontwikkelingen op het werkveld van SZW-CN en adviseert het unitmanagement over voor hen relevante zaken en signalen uit de maatschappij.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert de sociale zekerheid voor Caribisch Nederland uit. Daarnaast is SZW verantwoordelijk voor de arbeidsinspectie CN, tewerkstellingsvergunningen, arbeidszaken en job centrum Plenchi di Trabou. Er werken in totaal ongeveer 55 medewerkers bij de Unit SZW, waarvan 6 op Saba en Sint Eustatius. Er zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein en het takenpakket van de unit is aan het uitbreiden. Onder andere een kinderopvangregeling, een Werkeloosheidswet CN en aanpassingen in de arbeidswetgeving zijn uitvoeringsregelingen die, afhankelijk van politieke besluitvorming, binnen afzienbare tijd door de Unit SZW uitgevoerd zullen gaan worden. De unit SZW werkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen in Caribisch Nederland.

RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn openbare lichamen binnen het Koninkrijk die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse rijksoverheid. Als openbare lichamen krijgen de eilanden een status die in grote lijnen overeenkomt met die van gemeenten. Om te voorkomen dat het Rijk versnipperd aanwezig is op de eilanden en er allerlei verschillende, kwetsbare organisaties ontstaan, is besloten een aantal gezamenlijke taken onder te brengen in een centrale organisatie: Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). RCN voert namens de rijksoverheid taken uit die voortvloeien uit het werkgeverschap, financiën en control, en facilitaire taken zoals als ICT en huisvesting. Daarnaast voert RCN nog een aantal specifieke taken uit en speelt het een belangrijke rol in de integratie van de diverse departementale activiteiten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Raissa van den Essen, Senior Beleidsmedewerker

+599 790 4520

Raissa van den Essen, Senior Beleidsmedewerker

+599 790 4520

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur opleiding & ontwikkeling

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Directiesecretaris

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Inkoopadviseur

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon