Jurist staatssteun

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 16 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW HBJZ 2021-348
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De functie van jurist staatssteun binnen het ministerie van Infrastrucutuur en Waterstaat is echt iets voor jou als je een bijdrage wilt leveren, vanuit jouw juridische kennis, aan maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie. Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staat een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland voorop. Innovatie op gebieden zoals milieu en vervoer is daarbij aan de orde van de dag. Als jurist staatssteun, met als standplaats Den Haag, borg je de juridische kwaliteit van deze plannen door te adviseren over wat wel en niet is toegestaan onder het staatssteunrecht.

Wat verwachten wij van jou als jurist staatssteun?
Als jurist staatssteun bij de Afdeling algemeen bestuurlijk- juridische zaken (ABJZ) behandel je individuele steundossiers (van groot tot klein), maak je steunanalyses en beoordeel je beschikkingen die worden opgesteld ten behoeve van subsidieverleningen. Kennisgevingen en meldingen aan de Europese Commissie en het voeren van overleg daarover met ambtenaren van de Europese Commissie behoort ook tot jouw werkzaamheden. Je adviseert je collega-juristen van de wetgevingsafdelingen binnen de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) en collega’s van beleidsdirecties over de hele breedte van de beleidsterreinen van IenW. Denk bijvoorbeeld aan actuele thema’s zoals circulaire economie en duurzame lucht- en scheepvaart.
Je houdt je, naast individuele dossiers, samen met jouw collega’s van het cluster Europees recht, ook bezig met dossier-overstijgende werkzaamheden op het terrein van staatssteun. Een belangrijk onderdeel hiervan is kennisdeling over staatssteun binnen IenW. Je geeft cursussen aan andere juristen en aan beleidsmedewerkers en stelt toegankelijke leidraden en modellen op. Ook zal je soms deelnemen aan (inter)departementale overleggen over staatssteun en begeleid je in voorkomende gevallen nationale en Europese procedures over staatssteun. Verder bereid je gecoördineerde rapportages op het terrein van staatssteun voor en verzamel je informatie, beleidswensen en steunpraktijken ten behoeve van interdepartementale strategische beleidsvorming.

Jouw adviespraktijk beslaat potentieel alle beleidsterreinen waar het ministerie van IenW verantwoordelijk voor is. Je bent in staat om soms complexe zaken te doorgronden en daarover –ook onder tijdsdruk– tot een gedegen advies te komen. Toegevoegde waarde lever je doordat je duidelijk kan aangeven wat de juridische randvoorwaarden zijn en wat wel of niet mogelijk is. Een goed gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid en uitvoering is daarbij van groot belang. Verder signaleer je ontwikkelingen binnen het staatssteunrecht die relevant zijn voor IenW en draag je actief bij aan de kennisontwikkeling van het team en het gehele ministerie.

Wat worden jouw belangrijkste aandachtspunten als jurist staatssteun?
Als jurist staatssteun ben je initiatiefrijk, werk je goed samen en deel je je kennis met jouw directe collega’s maar ook breder binnen het departement. Je bent flexibel en je hebt een enthousiasmerende aanpak. Je signaleert kansen voor verbetering en of verandering en realiseert deze. Politieke afbreukrisico’s onderken je tijdig. Daarnaast zorg je ervoor dat politieke en maatschappelijke vraagstukken zijn vertaald in adviezen die bijdragen aan politieke en ambtelijke doelstellingen. Je werkt secuur en ook onder lastige omstandigheden behoud je rust en overzicht en blijf je doelmatig werken.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Als jurist staatssteun kom je terecht in het cluster Europees recht, met vijf collega’s die gezamenlijk het ministerie van Europeesrechtelijke advisering voorzien. Een senior jurist staatssteun uit het cluster zal jouw eerste aanspreekpunt zijn en jou -waar nodig- de finesses van het staatssteunrecht bijbrengen. Uiteraard zullen ook de andere collega’s van het cluster jouw, in ieder geval deels digitale, inwerkperiode zo soepel mogelijk laten verlopen. Zo plannen wij verschillende online kennismakinggesprekken in. Hierdoor leer jij jouw nieuwe collega’s snel kennen heb je alle mogelijkheid om vragen te stellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. Sanne van de Velde

06-55432369

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.N. Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist staatssteun 12 of 13

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur beveiligingsautoriteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Hoogwaterbescherming

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon