Kenniscoordinator Ruimtelijk Kwaliteit

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 27 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/112
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Omvangrijk en bijzonder: dat is de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. We verzorgen nieuwbouw en verbouw van en onderhoud aan onder meer rijkskantoren, kazernes en rechtbanken. Daarnaast ontwikkelen en beheren we de bijbehorende buitenruimte en natuurgebieden waaronder omvangrijke defensieterreinen. Het zijn grote en vaak complexe projecten. Voor een goede uitvoering ervan is het een must dat we onze technische kennis blijven ontwikkelen, delen en borgen. Als kenniscoördinator in Den Haag organiseer jij het kennismanagement voor het vakgebied ruimtelijke kwaliteit.

Als een van de acht kenniscoördinatoren structureer je in de eerste plaats je eigen kennislijn. Vanuit jouw visie op kennismanagement zorg je voor verbinding en samenwerking tussen de ongeveer veertig inhoudelijke experts in de disciplines architectuur, stedenbouw, monumenten, landschapsarchitectuur en huisvesting binnen onze organisatie. Je houdt het overzicht over de aanwezige kennis in de lijn en over wat er speelt in de verschillende disciplines. Actief onderzoek je voor welke onderwerpen aandacht nodig is. Dat kan gaan over ontwikkelingen op het gebied van duurzame materialen, innovatieve digitale processen en energieneutraal vastgoed. Maar ook om kennis over de implementatie van wet- en regelgeving in bijvoorbeeld het bouwbesluit of de inbreng vanuit je kennislijn in NEN-commissies.

Op tactisch en strategisch niveau organiseer je dat de kennisontwikkeling gefaciliteerd, gedeeld en geborgd wordt binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij heb je oog voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management over noodzakelijke opleidingen zodat de vakkennis blijft aansluiten bij de RVB opgaven. In samenwerking met je collega-coördinatoren organiseer je het kennismanagement op de raakvlakken met andere vakdisciplines en kennislijnen, zodat de integrale advisering wordt geborgd. Op een eenduidige manier en met een goed werkend intern kennisnetwerk. Ook benut je ons netwerk met relevante organisaties buiten het Rijksvastgoedbedrijf, zoals universiteiten. En zorg je dat we als organisatie onze specifieke kennis en ervaring naar buiten uitdragen.

Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor een of meerdere thema’s waarvoor technische kennis noodzakelijk is of nog ontwikkeld moet worden. Het kan gaan om een actueel onderwerp, zoals de rol van ventilatiesystemen bij de verspreiding van COVID-19. Maar ook om een structureel thema op bijvoorbeeld het gebeid circulariteit of klimaatadaptatie. Jij brengt de juiste mensen binnen de organisatie bij elkaar voor de advisering over het onderwerp en neemt de regie in handen. Dat betekent dat je soms snel moet schakelen. Deze rol maakt je functie extra divers en nóg uitdagender.

Functie-eisen

Voor de juiste balans in het team zijn we op zoek naar een kenniscoördinator met kennis van (landschaps)architectuur, stedenbouw, huisvesting en monumenten en de relatie daartussen. Je weet wat er speelt, wat de ontwikkelingen zijn op een of meerdere van deze vakgebieden.
Je hebt ruime advieservaring binnen een complexe organisatie. Je weet mensen te motiveren en inspireren en hebt visie op kennismanagement en weet die visie uit te dragen. Je hebt een relevante opleiding (landschaps)architectuur, stedenbouw of huisvesting op ten minste academisch niveau.

 • Je hebt een wo-diploma in de richting architectuur, stedenbouw of landschapsarchitectuur.
 • Je hebt ervaring met advisering in een grote complexe organisatie waarbij kennisborging een belangrijke rol speelt, en met coördinatie over projecten heen.
 • Je weet welke ontwikkelingen spelen op een van de vakgebieden in ruimtelijke kwaliteit: (landschaps)architectuur, stedenbouw, huisvesting en monumenten.
 • Je hebt een visie op kennismanagement, op RVB brede vraagstukken en je eigen vakgebied, en weet deze visie uit te dragen.
 • Je kunt draagvlak ontwikkelen voor je visie en je weet dit te vertalen naar praktische acties en implementatie.
 • Je kunt vlotte teksten schrijven, je mondeling goed uitdrukken en anderen motiveren, inspireren en overtuigen van jouw ideeën.
 • Je kunt goed netwerken en mensen met elkaar in verbinding brengen.
 • Je staat stevig in je schoenen, neemt graag het initiatief en bent in staat om de rol van kartrekker te vervullen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26 of 27.
 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats d.m.v. videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectiehoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Transacties en Projecten is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt. Wij zijn verantwoordelijk voor het optimaliseren van de vastgoedportefeuille met het oog op de door de rijksdienst gestelde eisen. Daarbij voeren we de portefeuillestrategie uit, realiseren we omvangrijke verkoopopgaves van vastgoed, genereren we inkomsten door gebruik van vastgoed en contracteren we nieuwbouw. Ook het afsluiten van (bijzondere) contracten zoals (erf)pacht, huur, medegebruik, bijzonder beheer (bodem, landingsrechten, zendmasten, windmolens, veren en tankstations) behoort tot ons takenpakket.

Afdeling Architectuur en Techniek
De afdeling Architectuur en Techniek is verantwoordelijk voor de technische en architectonische kwaliteit bij complexe en programmatische projecten en de borging daarvan. Onze experts kunnen de technische risico's in de uitvoering en bij de exploitatie benoemen en beheersen. Dat doen zij op basis van hun kennis op het gebied van bouw- en installatietechniek, veiligheid en gezondheid, duurzaamheid, comfort, architectuur en bouwkosten. De afdeling is verdeeld in acht secties. Als kenniscoördinator werk je vanuit de sectie Nieuwbouw en Transformaties.

Sectie Nieuwbouw en Transformaties
Je bent één van de acht kenniscoördinatoren met wie je samen de technische kennisborging organiseert. Drie kenniscoördinatoren geven momenteel al vorm aan hun rol. Medio juni verwachten we dat het team compleet is. Iedere coördinator opereert vanuit de sectie waarin de meeste experts uit zijn of haar kennislijn werken. Jouw uitvalsbasis is daarom de sectie Nieuwbouw en Transformaties. Je krijgt veel vrijheid om je rol op je eigen manier in te vullen.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Allard Jolles, Hoofd sectie Nieuwbouw

06-52595505

Henny Overbeek-Janssen, Hoofd sectie Natuur

06-25643255

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ICT rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag, Arnhem, Tilburg of Assen.
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Energie Manager

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verhuurexpert

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon