Kennisgroepvoorzitter Bijzondere Winstbepalingen vennootschapsbelasting

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 28 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1137614
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De voorzitter van de kennisgroep heeft een belangrijke taak. Samen met de leden van de kennisgroep levert de voorzitter een belangrijke bijdrage aan de eenheid van beleid binnen de Belastingdienst door nieuwe rechtsvragen te beantwoorden en deze verder te brengen naar beleid. Vaak zijn het complexe vragen waarop het antwoord niet binnen bestaande wetten, jurisprudentie en uitvoeringsbeleid is terug te vinden.” Ron van de Klashorst, Teamleider kennisgroepen bij de Corporate Dienst Vaktechniek bij de Belastingdienst.

De beantwoording van rechtsvragen en complexe helpdeskvragen bij de Belastingdienst. Dat is de taak van de 26 kennisgroepen en sinds vorig jaar een onderdeel van de Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT). Ook zijn rechtsvragen de start van nieuw beleid en zijn de kennisgroepen daarom nauw betrokken bij de totstandkoming en het onderhoud van beleidsbesluiten. Het onderdeel kennisgroepen bestaat uit een ‘virtueel’ team met voorzitters die werken door het hele land, met Utrecht als plaats voor onderling overleg en met de leden van de kennisgroep.

De kennisgroep Bijzondere Winstbepalingen vennootschapsbelasting (KG BWB) behandelt complexe helpdeskvragen en rechtsvragen over bijzondere winstbepalingen in de Wet op de vennootschapsbelasting. Onder andere de artikelen 6a, 9, 10, 12a, 20 tot en met 21a, art 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting en de problematiek van de winst uit zeescheepvaart en de regeling functionele valuta.
Daarnaast verleent de kennisgroep assistentie bij complexe beroepszaken en biedt voorlichting met betrekking tot de gevolgen van relevante nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Daarmee is de kennisgroep en ben je als voorzitter een belangrijke schakel in de vaktechnische infrastructuur.

Als voorzitter van de kennisgroep BWB organiseer je samen met de secretaris de vergaderingen en zit je deze voor. Jij bent de verbindende factor tussen de leden van de kennisgroep en de overige teams van de CD VT. De juist- en tijdigheid van de beantwoording van (rechts)vragen is jouw verantwoordelijkheid en je speelt een actieve rol in het verspreiden van kennis. Verder denk je proactief mee over het toezicht en het beleid op het betreffende rechtsgebied van de kennisgroep. Ook heb je een rol bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving.

Jij bent een gezaghebbend specialist en die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de Belastingdienst. Zo houd je je bezig met rechtstoepassing op het hoogste niveau en werk je mee aan de totstandkoming van het fiscale beleid. Daarbij heb je oog voor andere middelen en processen. Verder onderhoud je voor jouw aandachtsgebied een adequaat in- en extern (vaktechnisch) netwerk. Binnen jouw functie is samenwerking met de andere kennisgroepen die actief zijn binnen de inkomstenbelasting, de verschillende onderdelen van de Belastingdienst en directies binnen het ministerie van Financiën noodzakelijk.

Het gaat om een fulltime functie, waarbij jouw werkzaamheden als kennisgroepvoorzitter naar verwachting minimaal de helft van de tijd in beslag nemen. De resterende tijd ga je aan de slag voor het onderdeel Brieven en Beleidsbesluiten of andere onderdelen van de CD VT.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Ron van de Klashorst? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in een fiscale richting.
 • Je bent een senior met landelijke autoriteit op het aandachtsgebied van de kennisgroep.
 • Je hebt diepgaande kennis van de (inter)nationale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Jouw competenties?

 • aansturen groep
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • visie

Herken jij jezelf ook hierin?
Voor de specialisten die werkzaam zijn voor diverse segmenten, ben jij een belangrijke vraagbaak. Daarnaast zorg je voor een adequate informatievoorziening naar de kennisgroepleden en speel je graag een rol in kennisdeling, bijvoorbeeld door standpunten van de kennisgroep binnen en buiten de kennisgroep uiteen te zetten en toe te lichten. Je bent enthousiast, zelfstandig en geeft op een prettige en overtuigende manier leiding aan de kennisgroep. Ook ben je daadkrachtig, sta je voor kwaliteit, en beschik je over een breed blikveld. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en beleidsmatige verhoudingen. En je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent proactief en durft ook ongevraagd advies te geven aan het management.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op woensdag 3 februari óf maandag 8 februari vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op vrijdag 12 februari. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is verantwoordelijk voor de fiscale techniek in de zin van rechtstoepassing én voor het vaktechnisch specialisme van de toepassing van toezichtinstrumenten.
In de klantbehandeling komen vragen voor waarop de wet, jurisprudentie en eerder vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en eenduidig antwoord biedt en waarvoor het antwoord gevolgen kan hebben voor andere gevallen én daarom opgevat kan worden als nieuw beleid. De directie vaktechniek brengt hierover advies uit aan de Concerndirectie Fiscale en Juridische zaken. Op lokaal niveau wordt de vaktechniek vormgegeven op basis van segmentering en op regionaal en landelijk niveau over de segmenten heen om de samenhangende problematiek en beleidseenheid te kunnen overzien en bewaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ron van de Klashorst, Teamleider Kennisgroepvoorzitters/voorzitter kennisgroep bijzondere winst

06-18606058

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sabine Swaap-Luijten, Adviseur Werving & Selectie

06-11796359

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend specialistisch adviseur Handhaving

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur omzetbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Handhaving - Selectie en Detectie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon