Kennisgroepvoorzitter Bijzondere Winstbepalingen vennootschapsbelasting

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 14 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 1203496
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan het beantwoorden en verbeteren van het beleid. Dat ga jij doen als voorzitter kennisgroep bijzondere winstbepaling vennootschapsbelasting (KG BWB). Door middel van jouw visie, oordeelsvorming en overtuigingskracht realiseer jij belangrijke doelstellingen binnen de Belastingdienst. Het onderdeel kennisgroepen bij de corporate dienst vaktechniek (CD VT) bestaat uit een virtueel team met voorzitters die werken door het hele land. Met Utrecht als standplaats voor onderling overleg. 

Dit doe je bij de Belastingdienst
Binnen de Belastingdienst komen regelmatig rechtsvragen en moeilijke helpdeskvragen op. Het beantwoorden van deze vragen is een belangrijke kerntaak van de 26 kennisgroepen die een onderdeel vormen van de CD VT. Ook zijn rechtsvragen de start van nieuw beleid en daarom zijn de voorzitters van kennisgroepen nauw betrokken bij de totstandkoming en het onderhoud van beleidsbesluiten. 

De kennisgroep is een belangrijke schakel in de vaktechnische infrastructuur. De KG BWB behandelt ingewikkelde helpdeskvragen en rechtsvragen over bijzondere winstbepalingen in de wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ook verleent de KG BWB assistentie bij complexe beroepszaken en is zij betrokken bij het geven van voorlichting over relevante nieuwe wetgeving en besluiten. 

De nadruk ligt in de praktijk op de volgende onderwerpen: -- de kwalificatie van geldverstrekkingen (eigen/vreemd vermogen); - verliesverrekening (inclusief het tegengaan van de handel in verlieslichamen); - de regeling van de fiscale beleggingsinstelling (het fbi-regime); - de winst uit zeescheepvaart (het tonnageregime); - de niet-aftrekbaarheid van uitreiking of toekenning van (rechten op) aandelen etc.

 Jij bent de verbindende factor tussen de (leden van de) kennisgroep en andere onderdelen binnen en buiten CD VT, zoals andere kennisgroepen, de landelijk vaktechnisch coördinatoren en de collega’s van brieven en beleidsbesluiten (B&B). De juistheid en tijdigheid van de beantwoording van (rechts)vragen is jouw verantwoordelijkheid en je speelt een actieve rol in het verspreiden van kennis. Verder denk je proactief mee over het toezicht en het beleid op de betreffende rechtsgebieden van de KG BWB.

Tevens zal de komende tijd veel aandacht uitgaan naar het extern publiceren van antwoorden van de kennisgroep. Het gaat om een fulltime functie, waarbij jouw werkzaamheden als kennisgroepvoorzitter naar verwachting minimaal de helft van de tijd in beslag nemen. De resterende tijd ga je aan de slag voor het onderdeel brieven en beleidsbesluiten of andere onderdelen van de CD VT. Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe voorzitter van de KG BWB?

Een bijzondere baan, omdat….

 • jij als voorzitter van de KG BWB  samen met je secretaris vergaderingen organiseert en deze voorzit. 
 • je een actieve rol speelt in het verspreiden van kennis.
 • jij de verbindende factor bent tussen de leden van de kennisgroep en andere onderdelen binnen en buiten de organisatie.
 • je meedenkt over het toezicht en het beleid op de rechtsgebieden van de KG BWB.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Als voorzitter van de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vennootschapsbelasting heb je een zeer divers aantal fiscale onderwerpen in de vennootschapsbelasting onder je hoede. Hierbij word je zowel aangesproken op je breed inzetbare fiscale kwaliteiten als op je vaardigheden op het gebied van management en organisatie. Een mooie uitdaging!” Bauco, huidige voorzitter kennisgroep BWB

 • Je hebt een academisch denk- en -werkniveau.
 • Je bent een specialist met landelijke autoriteit op een of meer van de aandachtsgebieden van de kennisgroep.
 • Je hebt kennis van de internationale ontwikkelingen binnen een of meer van de vakgebieden van de KG BWB.

Jouw competenties

 • aansturen groep
 • omgevingsbewustzijn
 • oordeelsvorming
 • overtuigingskracht
 • visie
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Op 20 februari vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Corporate Dienst Vaktechniek (VT) is verantwoordelijk voor de fiscale techniek in de zin van rechtstoepassing én voor het vaktechnisch specialisme van de toepassing van toezichtinstrumenten.
In de klantbehandeling komen vragen voor waarop de wet, jurisprudentie en eerder vastgesteld uitvoeringsbeleid geen duidelijk en eenduidig antwoord biedt en waarvoor het antwoord gevolgen kan hebben voor andere gevallen én daarom opgevat kan worden als nieuw beleid. De directie vaktechniek brengt hierover advies uit aan de Concerndirectie Fiscale en Juridische zaken. Op lokaal niveau wordt de vaktechniek vormgegeven op basis van segmentering en op regionaal en landelijk niveau over de segmenten heen om de samenhangende problematiek en beleidseenheid te kunnen overzien en bewaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ron van de Klashorst, Teamleider Kennisgroepvoorzitters

06 - 18 60 60 58

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mike Steen, adviseur Werving & Selectie

06 - 57 81 33 90

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Voorzitter Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Tax Talent Traineeship

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Trainee

Fiscalist Overdrachtsbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon