• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 26 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-674, Plaatsingsdatum: 14 juni 2024

Het kabinet heeft als doel om in 2030 problematische schulden te halveren. Om deze kabinetsdoelstelling waar te maken, is een goede samenwerking tussen onder andere gemeenten, uitvoeringsorganisaties, schuldeisers en werkgevers in de schuldenketen onmisbaar. Als ketenarchitect in Den Haag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), heb je een brede blik op de schuldenketen. Je bent de strategische gesprekspartner van de ketenpartners en het ministerie. Hierbij zorg je voor inhoudelijke scherpte, zorgvuldig werk én goede documentatie.

Gegevensdeling
Binnen SZW bestaat een brede architectuur community, waar je deel van uitmaakt. De balans tussen de belangen van mensen met schulden en de schuldeisers staat centraal in onze dienstverlening. Als ketenarchitect pak je vraagstukken en uitdagingen op rond keteninformatisering en gegevensdeling. Je haalt actief informatie op, stemt deze af met de betrokken ketenpartners en zet deze om in architectuurplannen. Daarbij werk je samen met de betrokken beleidsafdelingen en de enterprise architecten bij het CIO-Office van SZW. Vanuit jouw kennis en ervaring denk je mee over de beste manier om beleid voor de schuldenketen verder te ontwikkelen. Verder ben je bezig met het:

 • opstellen van de architectuur voor de schuldenketen
 • beheren en doorontwikkelen van architectuurdocumenten
 • organiseren van het overleg met architecten van de ketenpartners
 • voorbereiden van besluitvorming over architectuurproducten

Je werkt in een organisatie die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Om de uitvoering van de wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet en toekomstige wetgeving zoals voor Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag te borgen, is het Ketenbureau voor de keten voor derdenbeslag (Ketenbureau) ingericht binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Ketenbureau is gepositioneerd binnen de programmadirectie Armoede en Schulden, binnen de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen van het DG SZI. Het Ketenbureau heeft de groeiopgave om het Ketenbureau voor het gehele schuldenketen te worden.

De rol van een Ketenbureau is het faciliteren en stimuleren van de ketensamenwerking, gericht op de realisatie van de ketendoelen. Daarbij staat het belang van mensen met schulden steeds centraal. Het Ketenbureau vult die rol in door middel van 4 hoofdtaken:

 1. Het inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van de sturing van de keten.
 2. Het signaleren van kansen en knelpunten in beleid en uitvoering (waaronder op gebied van informatievoorziening en architectuur) en het geven van (gevraagd en ongevraagd) advies daarover aan het ketenbestuur.
 3. Het beheren van ketenvoorzieningen die bijdragen aan de ketendoelen, waaronder de rekenregels en specificaties voor de rekentools voor de beslagvrije voet, het Burgerportaal www.Uwbeslagvrijevoet.nl en straks de architectuur voor de schuldenketen.
 4. Bedrijfsvoeringtaken.

In het Ketenbureau werk je samen met 10 collega's, met uiteenlopende expertises. Het is een open en goed op elkaar ingespeeld team, met de blik naar buiten en oog voor elkaar. Het Ketenbureau is nog volop in ontwikkeling. We investeren daarom veel in ontwikkeling van het team en ons zelf, onder meer door de kennissessies die we om de week organiseren, werkbezoeken en gezellige, informele activiteiten.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Margreet van Wijk-Meijer 06-21161543

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon