Ketencoördinator Keten Loonheffingen

 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Fiscaal, Financieel / economisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4020, Plaatsingsdatum: 20 mei 2024

De loonheffingen leveren de grootste bijdrage aan de rijksbegroting (opbrengst in 2022: € 170 miljard). Daarnaast worden de nominatieve gegevens uit de loonaangiften via tussenkomst van de Belastingdienst door UWV geadministreerd in de Polisadministratie. Deze gegevens zijn relevant voor meer dan 1000 afnemers. Met elkaar zijn de onderdelen van de Belastingdienst uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van deze financiële afdracht en de gegevensverwerking. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Bij de uitvoering van de loonheffingen zijn een groot aantal partijen betrokken, zowel binnen de Belastingdienst als daarbuiten. De Keten Loonheffingen ondersteunt de samenwerking tussen de betrokken dienstonderdelen en draagt zo bij aan een soepel en goed lopend loonheffingsproces. Er zijn 13 ketens waarvan de keten loonheffingen er één is. De keten loonheffingen ressorteert onder de directie MKB.

In verband met uitbreiding van het takenpakket van de keten zijn we op zoek naar een ketencoördinator met een procesmatige achtergrond op het gebied van de LH en de ondersteunende informatievoorziening, en die beschikt over een relevant netwerk in de keten. 
Als gedreven ketencoördinator lever je samen met de andere collega’s in het ketenbureau een bijdrage aan de gezamenlijke ketendoelstellingen. Dat doen we onafhankelijk van ons organisatieonderdeel en met het oog op het belang van de gehele keten. Het ketenbureau functioneert als een onafhankelijk, aanjagend, initiërend en bewakend hulpconstruct. 

Voor een goede samenwerking met in- en externe partners ben je dan ook medeverantwoordelijk. Daarnaast lever je onder meer een belangrijke bijdrage aan de inrichting van de keten en de (werk)processen die hierbij horen. Op dit moment heeft de Keten een grote moderniseringsopgave; een belangrijke vraagstuk is de ontwikkeling van de ketenprocessen na deze fase. Als Ketencoördinator krijg je de taak om hier samen met de ketenpartners een visie op te ontwikkelen en deze te vertalen in het ketenjaarplan, het ketenportfolio en de domeinarchitectuur. In jouw coördinerende rol zorg je ook dat afspraken met en tussen de diverse spelers goed worden nagekomen en stuur je op het behalen van de doelen.

Als goede gesprekpartner kun je overtuigend optreden in het complexe krachtenveld van de politieke en ambtelijke top en de verschillende directies, stakeholders en professionals. Ook zonder lijnverantwoordelijkheid. Daarbij creëer je je eigen speelruimte en pak je initiatief. Niet alle kennis hoef je zelf in huis te hebben. Je maakt slim gebruik van de expertise in je omgeving en netwerk. Je spreek makkelijk mensen aan en stelt jezelf ook toegankelijk op voor anderen.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je werkt met gegevens die belangrijk zijn voor meer dan 1000 afnemers.
 • je samenwerkt met de politieke en ambtelijke top en verschillende directies, stakeholders en professionals.
 • je veel ruimte krijgt om je werk op jouw manier uit te voeren.
 • je gebruik kan maken van de uitgebreide kennis vanuit je omgeving en netwerk.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Samen met collega’s binnen de Keten Loonheffingen wil ik een bijdrage leveren aan een soepel lopend en een toekomst proof loonheffingenproces. Dit vereist een keten breed inzicht ten aanzien van de ontwikkelingen in het beleid rond de Loonheffingen en de vertaling hiervan naar de uitvoering en IV. Daarnaast het continu verbeteren van de Loonheffingen processen met interne en externe ketenpartners. Dat is leuk en dynamisch werk, en daar ga ik voor!” Steven Huigens, Ketenmanager LH. 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Steven Huigens - Ketenmanager Loonheffingen

06 - 18 60 37 44

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hendrik van Nieuwkoop - Adviseur werving & selectie

06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist loonheffingen met VTA rol Amsterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Heffingsmedewerker loonheffingen Utrecht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist loonheffingen Utrecht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon